Användarvillkor

SmslånOnline.se och Språksam AB vill att alla besökare förstår vad du kan förvänta dig av den tjänst vi erbjuder. Här kommer därför en förklaring tillsammans med några kompletterande punkter som behandlar personuppgiftshantering och vårt ansvar när du använder vår tjänst.

Om tjänsten

SmslånOnline.se ger inte ut några smslån eller snabblån. Vi arbetar helt fristående och styrs inte av de snabblånsföretag som listas på webbplatsen. Vi äger inte något av de företag som listas på webbplatsen, ej heller är vi delägare eller på annat sätt involverade i långivarnas företagsverksamhet utöver exponering och jämförelser mellan de olika långivarnas produkter. För oss är det viktigt att ge så korrekt information som möjligt om smslån och långivarna som listas, eftersom trovärdighet inom ämnet konsumentkrediter är det som driver vår affärsverksamhet. Besökaren kan med hjälp av våra sökfunktioner och möjligheten att sortera och filtrera förslagen hitta ett passande smslån som överensstämmer med vederbörandes önskemål.

För att få låna pengar i Sverige så måste du vara över 18 år. Enskilda kreditbolag kan ha en högre åldersgräns än 18 år för att bevilja lån.


Hantering av personuppgifter

  • SmslånOnline.se och Next Lead Sweden AB handlägger inte låneansökningar eller hanterar kompletta personuppgifter; kontakta istället företaget där du gjorde din ansökan från första början om du har frågor om ditt lån eller de uppgifter du lämnat till långivaren
  • SmslånOnline.se och Next Lead Sweden AB gör aldrig några kreditupplysningar. Inte heller gör vi bedömningar gällande betalningsförmåga eller kreditvärdighet. Det gör det kreditbolag du väljer.
  • SmslånOnline.se och Next Lead Sweden AB lämnar aldrig ut personuppgifter eller lagrar information om dig i någon form utan att först försäkrat oss om att vi har ditt samtycke.
  • SmslånOnline.se och Next Lead Sweden AB följer i övrigt datainspektionens regler, föreskrifter och rekommendationer när det gäller hantering av personuppgifter.

En gång per år har du enligt personuppgiftslagen rätt att få se den information som SmslånOnline.se och Next Lead Sweden AB sparar om dig. Är du intresserad av att se en sådan specifikation – vänligen kontakta oss skriftligen.


Vårt ansvar när du ingår ett låneavtal

  • SmslånOnline.se och Next Lead Sweden AB står helt utanför avtalet mellan låntagare och långivare. SmslånOnline.se och Next Lead Sweden AB ska således ej hållas ansvariga, ej heller ersättningsskyldiga vid en eventuell tvist mellan låntagare och långivare.
  • SmslånOnline.se och Next Lead Sweden AB förhåller sig alltid neutrala i konflikter mellan låntagare och kreditgivare. Eventuella klagomål hanteras av det berörda kreditbolaget, inte av oss.
  • SmslånOnline.se och Next Lead Sweden AB är endast ansvarig för den här webbsidans innehåll och för det vi kommunicerar direkt till dig.

Vi gör vårt bästa för att hålla oss uppdaterade gällande kreditbolagens uppgifter om räntor, avgifter och villkor.  Ibland kan trots det informationen hinna förändras innan vi hinner korrigera den. Vi kan därför inte garantera att den information vi har är 100 % korrekt. Det är alltid du själv som i slutändan har fullt ansvar för att kontrollera att uppgifterna stämmer innan du signerar en eventuell låneansökan.

  • Du som använder SmslånOnline.se har fullt personligt ansvar för att försäkra dig om att du är införstådd med de regler och villkor som gäller innan du signerar din ansökan och ingår ett låneavtal med långivaren.
  • All information på SmslånOnline.se tillhandahålls som den är – inga garantier lämnas.
Publicerad: 20 maj 2020Uppdaterad: 28 december 2022