Avdragsgilla räntor

Vill du förstå ränteavdrag och spara pengar på ditt lån? Denna guide går igenom allt du behöver veta om lånets kostnader och hur du kan räkna ut ditt ränteavdrag. En snabbkurs inför nästa deklaration.

Lånets kostnader

De kostnader som uppstår i samband med ett lån består främst av ränta, uppläggningsavgift och aviavgift. Av dessa är det enbart räntan som är avdragsgill i deklarationen. Detta avdrag sker automatiskt. Här går vi igenom vad som gäller kring ränteavdrag och hur du kan räkna ut dina framtida avdrag.

Skillnaden mellan ränta och avgifter

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ränta och avgifter eftersom det endast är räntan som utgör underlag för ränteavdrag.

Förstå räntor

  • Ränta: Det är en procentuell kostnad som avgörs av räntesatsen och det belopp du har lånat. Till exempel, om du har ett lån på 10 000 kr med en årlig ränta på 8 %, blir kostnaden 800 kr per år.
  • Ränteskillnadsersättning: Denna betalas om ett bundet lån löses i förtid och gäller nästan uteslutande för bolån.

Ränteavdrag får göras på denna typ av ränta, vilket du kommer att se på din kommande årsdeklaration.

Avgifter som inte är avdragsgilla

  • Aviavgift: Detta är en avgift per faktura som skickas ut. Du kan ofta undvika den genom att betala via autogiro.
  • Uppläggningsavgift: Detta är en startkostnad för att etablera lånet, en engångsavgift.
  • Dröjsmålsränta: Detta är ränta som tillkommer vid försenad betalning. Även om det kallas ”ränta,” får du inte göra ränteavdrag för denna kostnad.

Hur ränteavdraget fungerar

Ränteavdraget är 30 % av den inbetalda räntekostnaden. Om du har betalat 10 000 kr i ränta under ett år, kommer ditt ränteavdrag att vara 3 000 kr.

Rapportering till Skatteverket

Långivare rapporterar automatiskt in den betalda räntekostnaden till Skatteverket. Det betyder att betald ränta kommer att visas på nästa års deklaration.

Om du har betalat ränta som inte är angiven på deklarationen, kan du notera detta under ”Övriga upplysningar”, vilket då också kan bli underlag för ränteavdrag.

Avdrag och inbetald skatt

För att kunna utnyttja ränteavdraget måste du ha betalat in skatt under det gångna året. De flesta har gjort det eftersom både inkomst från arbete och pension genererar skatt.

Räkneexempel

Under 2018 betalade Per 2 000 kr i ränta och 400 kr i avgifter. Eftersom endast räntan är avdragsgill blir det 2 000 kr som utgör grunden för ränteavdraget.

På våren 2019 får Per sin deklaration. Det framgår att han har haft en inkomst på 250 000 kr, vilket innebär att han ska ha betalat 80 000 kr i skatt (32 %). Dessutom anges en räntekostnad på 2 000 kr.

Ränteavdraget på 30 % blir 600 kr. Detta avdrag minskar den totala skattesumman som Per ska betala till 79 400 kr. Eftersom han redan har betalat 80 000 kr i skatt, kommer Per att få tillbaka 600 kr.