SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Planera och förbättra din ekonomi med buffertsparande

En vanlig rekommendation för en god ekonomi är att bestämma en summa som varje månad förs över till ett sparkonto alternativt ett fondsparande. När någon oväntad, större utgift uppstår så kan pengar tas från bufferten för att täcka upp för utgiften. En annan variant av (vanligtvis) större utgifter är de som är väntade och kommer någon eller några gånger per år. Exempelfall kan vara bilskatt som betalas en gång per år i april, TV-licensen fyra gånger per år med början i mars och sedan var tredje månad etc. Dessa kan vara värdefulla att ha inplanerade i sitt buffertsparande, speciellt när den ekonomiska situationen är mer begränsad. Använd vårt verktyg för att beräkna hur mycket du behöver spara varje månad för att alltid täcka dina väntade utgifter.

En fördel när man ska lägga upp ett buffertsparande för bestämda, återkommande utgifter, jämfört med oväntade, är att en exakt beräkning kan göras av den summa som behöver sparas varje månad. Då finns alltid de pengar som behövs, men aldrig onödigt mycket, som hade kunnat användas till annat.

För att komma igång med denna form av buffertsparande är det enklast att starta ett separat konto för att enkelt ha översikt. Att dela konto med annat sparande går också bra, men kräver noggrannare kontroll över vilka summor som hör till olika typer av sparanden som exempelvis de två som nämnts här (väntade och oväntade utgifter).

Vi har skapat ett verktyg för att hantera buffertsparandet. Vill ni prova så är dags att gå till fakturaformuläret. Klicka på ”lägg till” och skriv in beloppet för din första faktura. Sedan väljer du vilken månad den ska betalas. Om fakturan ska betalas flera gånger per år väljer du ändå bara en av månaderna som betalning ska göras – vilken du väljer spelar ingen roll för uträkningen. Välj sedan hur ofta fakturan ska betalas: varannan månad, halvår, helår, kvartal. Klicka sedan ”lägg till” igen och upprepa för alla fakturor.

Fråga:
Varför går det inte att välja betalningsperiod på en månad? Jag har ju flera fakturor som ska betalas så ofta.

Svar:
Det är ingen egentlig mening med att föra över pengar varje månad till sparkontot för dessa fakturor, när de ändå ska föras tillbaka på en gång. Vi bedömer att hanterandet av sparandet blir tydligare om det inte görs och därför utelämnat möjligheten från verktyget.

Mer om verktyget för buffertsparande.

Verktyget för buffertsparande

Beräkna hur mycket du behöver spara varje månad för att täcka dina utgifter under åretMer om verktyget för buffertsparande

När du lagt till alla dina fakturorär det dags att beräkna summan som ska sparas varje månad. Men det är inte allt som behövs. Det krävs också att det redan finns en summa pengar på kontot för att allt ska fungera som det ska. Säg tex att fakturor för 2000 kr ska betalas nästa månad och ditt månadssparande beräknats till 1500kr. När du då sätter in 1500kr för första gången på det tomma kontot så kommer det att saknas 500 kr för att komma upp till 2000 kr. Det innebär då att en startsumma på 500 kr hade behövt sättas in. Verktyget för buffertsparande beräknar vilken startsumma som krävs för varje månad utifrån dina fakturor.

Exempel med en faktura

Dagstidning 1200kr, 2 ggr per år. Betalas i januari och juli.

Om du som exempel ska börja spara fr.om mars lön så ska du börja genom att sätta in 400kr på kontot. Sedan sparas 200kr varje månad t.om juli. Då finns de 1200kr som behövs för att betala fakturan. Kontot blir då tomt och sparandet fortsätter vid augustilönen med månadsinbetalningen på 200kr.

Summa som behöver sparas varje månad: 200kr

Kontroll av vad som ska ligga på kontot beroende på vilken månad du börjar spara:

Exempel på buffertsparande med en faktura

Exempel med två fakturor

Hushållsel 600kr, 4 ggr per år. Betalas i januari, april, juli, oktober. Alltså varje kvartal.

Däckhotell 900 kr, 2 ggr per år. Betalas i april och oktober.

Om du ska börja spara fr.om februaris lön så ska du sätta in 800kr på kontot. Fr.om mars ska 350kr/mån sparas. Det betyder att saldot på kontot är 1150kr vid mars lön. När sedan 350kr har satts in för april så finns de 600kr som behövs för att betala fakturan för hushållselen samt 900kr för däckhotell. Fakturorna betalas och kontot blir då tomt och sparandet fortsätter vid majlönen med månadsinbetalningen på 350kr. I juli finns 1050kr på kontot. Hushållselen betalas (600kr). Det blir kvar 450kr. Sedan sparas 350kr i augusti, september och oktober. Då finns 1500kr på kontot och både hushållsel (600kr) och däckhotell (900kr). Kontot blir nu tomt och börjar fyllas på igen (med 350kr) i november.

Summa som behöver sparas varje månad: 350kr (200kr för hushållel och 150kr för däckhotell).

Kontroll av vad som ska ligga på kontot:

Exempel på buffertsparande med två fakturor
Scroll to top