Den ursprungliga visionen för SmslånOnline.se

Den ursprungliga visionen för SmslånOnline.se

Målet med SmslånOnline.se var från början att införa ärlighet och transparens i en bransch som ofta ansågs, och anses vara skum. I en tid då sms-lån var starkt stigmatiserade, ville jag skapa en plattform som erbjöd klartext och sanningsenlig information. Det är viktigt att förstå att när jag började blogga om sms-lån 2013 var sms-lån mycket mer aggressiva, jämförelsewebbplatserna präglades av anonyma aktörer och regleringen av högkostnadskrediter fanns inte. Denna artikel och den vidare läsningen bör därför ses i det ljuset. Min åsikt var: ”Kommer resultatet inte att bli bättre för både kund och aktör om man faktiskt vågar sätta sitt namn på produkten?”. I det här fallet handlade det alltså om smslån, en bransch där många affiliates gärna ville ha pengarna men ingen ville erkänna vad de jobbade med.

Varför sms-lån?

Sms-låneindustrin präglades alltså hemlighetsmakeri och hysch-pysch.  Många var anonyma och erbjudande missvisande råd för att maximera egna vinster genom hänvisningsprovisioner. Därför såg jag en möjlighet att skapa en transparent och pålitlig webbplats som kunde förbättra industrins rykte. Genom något så enkelt som att stå för det man jobbar med och sätta sitt ansikte på produkten.

Öppenhet som katalysator för förändring

Genom att vara öppen och transparent hoppades jag att andra aktörer skulle tvingas att öka sin trovärdighet. Jag ville rensa upp branschen på Google och bli den ledande plattformen för sms-lån. Att engagera människor i ett område där det tidigare inte funnits något engagemang verkade som en svår uppgift, men jag ansåg att det var fullt möjligt om man tog det på allvar.

Självklart var det ekonomiska aspekten lockande, men pengar var inte det primära målet. Snarare var det ett medel för att kunna fokusera på något som jag brann för.

Faktum är att jag lyckades väldigt bra med detta projekt. Och även om detta fallit i glömska så ägde  SmslånOnline.se ägde topplatserna inom smslån i ungefär 6 år innan Google gjorde en uppdatering som totalt slängde sajten i diket. Shit happens. Detta trots att de uppenbarligen gillade mitt verktyg som hjälpte dem att rensa ut allt spam inom lån och jag kan garantera att mitt arbete gav mig erfarenhet av lån. Ganska ironiskt. Ena dagen bäst, andra dagen sämst…

I och med det så valde jag att avsluta den transparenta biten av projektet men sajten lever kvar.

Jag kommer aldrig att påstå att sms-lån är en god investering, men jag tror att kritiken ofta grundas på missförstånd och okunskap. Folk verkar vilja producera chockrubriker snarare än att förstå den komplexa verkligheten och det var vad projektet handlade om.

Förbi kontroversen

Mitt mål är inte bara att tjäna pengar. Intäkterna från denna webbplats har tillåtit mig att engagera mig i andra, mer allmänt accepterade projekt, samt att donera till välgörande ändamål som Barncancerfonden och ECPAT.

För mer insikter om detta arbete, besök min privata blogg i Wayback Machine (Jag bloggar inte längre aktivt).