Smslån Online

Företagslån

En viktig skillnad mellan privatlån och är att de flesta företagslånen har en fast avgift istället för ränta. Fördelen blir att det är enkelt att hålla reda på den faktiska kostnaden. Nackdelen blir att du inte tjänar något på att betala tillbaka lånet snabbare - kostnaden blir nämligen densamma.

Mer om företagslån

Företagslån erbjuds av en mängd olika banker och låneinstitut. Den största skillnaden mellan företagslånet och andra lån som finns på marknaden, exempelvis privatlån, är förstås att företagslånet enbart erbjuds registrerade företag. Dock är villkoren vid ett privatlån och ett företagslån liknande. När en privatperson ska låna pengar tas det en kreditupplysning på denne för att försäkra sig om att den tilltänkta låntagaren är kreditvärdig. På liknande sätt ska ett företag lämna information om dess ekonomi, för att kreditgivaren ska kunna utröna om det är vettigt att bevilja ett lån.

Vem ansvarar för lånet?

För alla typer av lån gäller att någon är ansvarig för att åtagandet uppfylls. Amorteringarna ska skötas och ska dessutom betalas in i tid varje månad. Vid ett privatlån är det den person som tar lånet som står som ansvarig. När det handlar om ansvaret hos ett företag som tar ett lån ser detta lite olika ut beroende på bolagsform. Är företaget en så kallad "enskild firma" är det ägaren av företaget, det vill säga lånetagaren, som har ansvaret eftersom denna bolagsform är centrerad kring ägaren som person. I det fall bolaget är ett aktiebolag, är det först och främst bolaget som juridisk person som bär på ansvaret.

Går det att pressa priserna?

Företagslån finns i en rad olika varianter och inte sällan är vissa av villkoren för lånet förhandlingsbara. Stora skillnader kan exempelvis finnas vad gäller räntenivån eller avgiften, vilket är den parameter som ger de största skillnaderna för den sammanlagda kostnaden för lånet. Uppläggningsavgiften, om den finns, brukar oftast vara några hundralappar och brukar i det fall att den ingår vara svår att förhandla bort. Dock finns det om vanligt en möjlighet att bli av med övriga avgifter som exempelvis aviavgiften genom att ansöka om autogiro.

En regel gällande privatlån brukar vara att man inte ska låna mer än vad man behöver. När ett företag lånar pengar gäller dock ofta det motsatta: här kan det istället vara bra att ta i lite för att vara säker på att täcka de kostnader som kan tänkas uppkomma.