Smslån Online

Fulheterna inom smslån

Smslån har fått mycket kritik med åren. Den här artikeln är ett försök till sammanställning av de fulheter som kan förknippas med smslån i största allmänhet.

Etiskt agerande eller utnyttjande av redan svaga personer?

Att många personer inte klarar av att betala tillbaka sina lån i tid är något som fått stor uppmärksamhet i media. Det råder en motsättning mellan att erbjuda det billigaste smslånet och att vara det mest korrekt agerande företaget gentemot kund. Ett argument som framförts är att för att kunna erbjuda det billigaste smslånet så måste hela affärsmodellen bygga på att kunden inte kan betala tillbaka utan väljer att förlänga sitt lån flera gånger vilket i sin tur leder till högre kostnader än vad kunden kanske tänkt från början.

Kritiker hävdar att vissa smslånföretag utnyttjar redan ekonomiskt svaga människor när de väljer att skicka ärendet till inkasso och Kronofogden för att få tillbaka sina pengar - när det rätta vore att neka kunden redan från början. Det har förekommit kritik om att vissa smslånföretag slarvar med sina kreditkontroller eftersom de vet att de senare kan kräva in dem iallafall. Att syssla med kreditgivning på ett seriöst sätt kräver alltså ett stort ansvar mot kunden.

En respons på detta skulle kunna vara att villkoren oftast är ganska tydliga och enkla att förstå, att varje myndig person ansvarar för sig själv och att det är tydligt att lånet ska betalas tillbaka. Dock har företagen en skyldighet att se till att god kreditgivningssed råder.

Sedan smslånet introducerades i Sverige 2006 har uppläggen generellt sätt blivit både billigare och säkrare för kunden. En viss reglering av branschen har även skett och bland annat krävs tillstånd av Finansinspektionen för företag som vill erbjuda konsumentkrediter. Vi bakom den här webbplatsen ser även en tydlig minskning av antalet beviljade lån jämfört med tidigare år.

Höga effektiva räntor

Höga effektiva räntor är det främsta argumentet som brukar användas när smslån kritiseras. Det är sant att de effektiva räntorna generellt sätt är höga men det är även viktigt att förstå att formeln som används för att beräkna effektiv ränta fungerar bäst på lån med minst ett års löptid. Eftersom smslån ofta är 30 dagar så blir den effektiva räntan missvisande om man jämför procentsatsen för effektiv ränta med den faktiska kostnaden.

  • Problemet med hög effektiv ränta uppkommer främst då du låter lånet löpa under en längre period.
  • Ett 30 dagars lån med hög effektiv ränta som betalas av direkt enligt avtal är ett mindre problem. Det kan vara en motiverad kostnad om det löser ett akut problem.

Att locka till förlängning istället för avbetalning

Det finns aktörer vars hela affärsmodell bygger på att kunden istället för att betala av sitt lån lockas till att skjuta upp avbetalningen och istället betala en förlängningsavgift. Till skillnad mot ett annuitetslån där du varje månad amorterar på ditt lån så är förlängningsavgiften en ren kostnad som du betalar utan att själva lånet minskar. En förlängningsavgift är ett sätt att mjölka kunden på pengar med belopp som kanske inte verkar så farliga, men som är stora i jämförelse med hur andra upplägg fungerar.

Bilden här nedanför visar skillnaden i kostnadsutveckling för två olika lån för samma lånebelopp 5000 kronor:

Det finns ett problem med att bunta ihop alla låneprodukter i en och samma kategori och märka dessa med etiketten ”dålig” eftersom det bland de lån som av media benämns ”smslån” finns helt olika typer av upplägg med totalt olika kostnadsutveckling och egenskaper. Mer om det kan du läsa i artikeln ”Alla smslån förtjänar inte smslånets rykte”.

Vi avråder alltid från förlängningar men tycker samtidigt att det är stor skillnad mellan att tillåta en förlängning och ex. tio stycken förlängningar, då den enstaka förlängningen kan vara en motiverad kompromiss mellan företag och kund för att en betalning inte ska gå till inkasso. 10 förlängningar skvallrar snarare om att företaget satsat på fel kund redan från början, en person som inte borde få låna.

Vilseledande och oseriös marknadsföring

Det här var ett mycket större problem i slutet av 2012 och något år efter än vad det är nu. Faktum är att detta var en av anledningarna till att SmslånOnline.se överhuvudtaget startades upp.

S.k. "jämförelsesajter" producerades i mängder. Det stora problemet med dessa var att de dels var helt anonyma, vilket befriade ägaren från ansvar vad gällde korrektheten i dessa jämförelser, och att de tips som gavs var på samma nivå.

Den enda metoden som gällde för att synas var att spamma sönder hela Internet och massproducera webbplatser som innehöll dåliga tips. Här nedanför visas några typiska utseenden på webbplatser som ägdes av de som spammade mest (och lyckades bäst):

Ful smslån-webbplats 1
Ful smslån-webbplats 2
Ful smslån-webbplats 3
Ful smslån-webbplats 5

Vi var den första jämförelsesajten inom smslån som tog transparens på allvar. Vårt mål var att konkurrera ut oseriösa aktörer och tvinga dessa att hålla en högre nivå, vilket lyckades. Läs den kompletta förklaringen i artikeln ”Därför jobbar vi med skit som smslån". Vi byggde även ett verktyg som summerade allt spam inom smslån och som vi t.o.m. fick Google att agera på. Läs mer om smslånprojektet.