SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Kontokrediter

Många moderna smslån ges i form av en kontokredit. Smslånets gamla egenskaper lever kvar: snabbhet och enkelhet, men trots att kontokrediten är billigare än smslånet i dess originalutförande är det betydligt svårare att få grepp om kostnadsutvecklingen.

Det sistnämnda kommer vi att försöka hjälpa dig att råda bot på genom att förklara vad en kontokredit är samt visa några praktiska exempel med vår lånekalkalkylator för kontokrediter.

Vad är en kontokredit?

Enklast är att likna en kontokredit som ett kreditkort - utan kortet. Du betalar ränta för det kreditbelopp du utnyttjar. Eftersom det inte finns något kort förs istället pengarna över till ditt vanliga konto via banken.

En revolverande kontokredit är en kredit där du fritt kan utnyttja beviljad kredit upp till den kreditgräns du blivit beviljad.

Det finns alltså ett tak på hur mycket kredit som kan utnyttjas men återbetalningstiden är flexibel.

Kreditgränsen kan (oftast) både höjas och sänkas vid behov.

Så amorteras kontokrediter

Kontokrediten löper vidare så länge du betalar det överenskomna månatliga lägstabeloppet. Det är ofta en kombination mellan en faställt % av lånestorleken med ett fast belopp som lägsta gräns. Exempel: ”lägsta månadsbelopp 6% eller 500 kronor". Du väljer själv om du vill betala mer än så för att slippa onödig framtida räntekostnad.

Just frivilligheten gör att kontokrediten ofta marknadsförs med orden flexibel återbetalning. Det är visserligen sant, men det är även sant att kontokrediten skulle kunna marknadsföras som ”en krångligare låneprodukt gällande kapitalkostnader” om man ska vara lite skämtsam.

Utöver räntekostnaden kan avgifter för uttag, uppläggning, avier och administration- och servicekostnader ingå.

Räntor och kostnader

Räntorna redovisas oftast på månadsbasis. Det gör att räntorna kan se ovanligt låga ut i jämförelse med andra lån. Tänk då på att dessa ska multipliceras med 12 för att få årsräntan. Den effektiva räntan är också en tydlig markör för lånets kostnader.

Eftersom krediten är löpande blir kostnadsutvecklingen svår att få ett grepp om på förhand. Vad är räntekostnaden och vad är amortering på varje faktura? Även om representativa exempel ges hjälper det sällan för att ge ett konkret enkelt exempel för kostnadsutvecklingen för just din kredit.

Eftersom kontokrediternas kostnader är luddiga i allmänhet är det lätt hänt att du som kund lockas till att låna bara för att lånet har det lägsta minimibeloppet att betala varje månad. Då är det viktigt att förstå är just ett lågt månadsbelopp är det som skapar en hög kostnad. Givetvis tillsammans med räntenivån och eventuella avgifter. Tänk på att en lång löptid i lånesammanhang bara är positivt om du verkligen behöver den.

Detta kan du undersöka med vår lånekalkylator här nedanför.

Lånekalkylator för kontokrediter

Kalkylatorn har förinställda värden att välja bland och som motsvararar de som brukar förekomma bland smslånens kontokrediter. Prova dig fram för att få en känsla för hur kontokrediter fungerar. Du får alla totaler presenterade längst ner på sidan.

Välj kreditgräns:

Välj månadsränta:

Välj minsta amortering (%):

Välj minsta belopp att amortera (kr)

Ev. uppläggningsavgift

Ev. avi/service-kostnad per månad

Resultat och kostnadsutveckling

Månad: 1
Utnyttjad kredit före återbetalning: 20,000.00 kr
+ ränta: 666.00 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 19,666.00 kr
Kvar att utnyttja: 334.00 kr
Ack. räntekostnad: 666.00 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 666.00 kr
Månad: 2
Utnyttjad kredit före återbetalning: 19,666.00 kr
+ ränta: 654.88 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 19,320.88 kr
Kvar att utnyttja: 679.12 kr
Ack. räntekostnad: 1,320.88 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 1,320.88 kr
Månad: 3
Utnyttjad kredit före återbetalning: 19,320.88 kr
+ ränta: 643.39 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 18,964.26 kr
Kvar att utnyttja: 1,035.74 kr
Ack. räntekostnad: 1,964.26 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 1,964.26 kr
Månad: 4
Utnyttjad kredit före återbetalning: 18,964.26 kr
+ ränta: 631.51 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 18,595.77 kr
Kvar att utnyttja: 1,404.23 kr
Ack. räntekostnad: 2,595.77 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 2,595.77 kr
Månad: 5
Utnyttjad kredit före återbetalning: 18,595.77 kr
+ ränta: 619.24 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 18,215.01 kr
Kvar att utnyttja: 1,784.99 kr
Ack. räntekostnad: 3,215.01 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 3,215.01 kr
Månad: 6
Utnyttjad kredit före återbetalning: 18,215.01 kr
+ ränta: 606.56 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 17,821.57 kr
Kvar att utnyttja: 2,178.43 kr
Ack. räntekostnad: 3,821.57 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 3,821.57 kr
Månad: 7
Utnyttjad kredit före återbetalning: 17,821.57 kr
+ ränta: 593.46 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 17,415.03 kr
Kvar att utnyttja: 2,584.97 kr
Ack. räntekostnad: 4,415.03 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 4,415.03 kr
Månad: 8
Utnyttjad kredit före återbetalning: 17,415.03 kr
+ ränta: 579.92 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 16,994.95 kr
Kvar att utnyttja: 3,005.05 kr
Ack. räntekostnad: 4,994.95 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 4,994.95 kr
Månad: 9
Utnyttjad kredit före återbetalning: 16,994.95 kr
+ ränta: 565.93 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 16,560.88 kr
Kvar att utnyttja: 3,439.12 kr
Ack. räntekostnad: 5,560.88 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 5,560.88 kr
Månad: 10
Utnyttjad kredit före återbetalning: 16,560.88 kr
+ ränta: 551.48 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 16,112.36 kr
Kvar att utnyttja: 3,887.64 kr
Ack. räntekostnad: 6,112.36 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 6,112.36 kr
Månad: 11
Utnyttjad kredit före återbetalning: 16,112.36 kr
+ ränta: 536.54 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 15,648.90 kr
Kvar att utnyttja: 4,351.10 kr
Ack. räntekostnad: 6,648.90 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 6,648.90 kr
Månad: 12
Utnyttjad kredit före återbetalning: 15,648.90 kr
+ ränta: 521.11 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 15,170.01 kr
Kvar att utnyttja: 4,829.99 kr
Ack. räntekostnad: 7,170.01 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 7,170.01 kr
Månad: 13
Utnyttjad kredit före återbetalning: 15,170.01 kr
+ ränta: 505.16 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 14,675.17 kr
Kvar att utnyttja: 5,324.83 kr
Ack. räntekostnad: 7,675.17 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 7,675.17 kr
Månad: 14
Utnyttjad kredit före återbetalning: 14,675.17 kr
+ ränta: 488.68 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 14,163.85 kr
Kvar att utnyttja: 5,836.15 kr
Ack. räntekostnad: 8,163.85 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 8,163.85 kr
Månad: 15
Utnyttjad kredit före återbetalning: 14,163.85 kr
+ ränta: 471.66 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 13,635.51 kr
Kvar att utnyttja: 6,364.49 kr
Ack. räntekostnad: 8,635.51 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 8,635.51 kr
Månad: 16
Utnyttjad kredit före återbetalning: 13,635.51 kr
+ ränta: 454.06 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 13,089.57 kr
Kvar att utnyttja: 6,910.43 kr
Ack. räntekostnad: 9,089.57 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 9,089.57 kr
Månad: 17
Utnyttjad kredit före återbetalning: 13,089.57 kr
+ ränta: 435.88 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 12,525.46 kr
Kvar att utnyttja: 7,474.54 kr
Ack. räntekostnad: 9,525.46 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 9,525.46 kr
Månad: 18
Utnyttjad kredit före återbetalning: 12,525.46 kr
+ ränta: 417.10 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 11,942.55 kr
Kvar att utnyttja: 8,057.45 kr
Ack. räntekostnad: 9,942.55 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 9,942.55 kr
Månad: 19
Utnyttjad kredit före återbetalning: 11,942.55 kr
+ ränta: 397.69 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 11,340.24 kr
Kvar att utnyttja: 8,659.76 kr
Ack. räntekostnad: 10,340.24 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 10,340.24 kr
Månad: 20
Utnyttjad kredit före återbetalning: 11,340.24 kr
+ ränta: 377.63 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 10,717.87 kr
Kvar att utnyttja: 9,282.13 kr
Ack. räntekostnad: 10,717.87 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 10,717.87 kr
Månad: 21
Utnyttjad kredit före återbetalning: 10,717.87 kr
+ ränta: 356.91 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 10,074.78 kr
Kvar att utnyttja: 9,925.22 kr
Ack. räntekostnad: 11,074.78 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 11,074.78 kr
Månad: 22
Utnyttjad kredit före återbetalning: 10,074.78 kr
+ ränta: 335.49 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 9,410.27 kr
Kvar att utnyttja: 10,589.73 kr
Ack. räntekostnad: 11,410.27 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 11,410.27 kr
Månad: 23
Utnyttjad kredit före återbetalning: 9,410.27 kr
+ ränta: 313.36 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 8,723.63 kr
Kvar att utnyttja: 11,276.37 kr
Ack. räntekostnad: 11,723.63 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 11,723.63 kr
Månad: 24
Utnyttjad kredit före återbetalning: 8,723.63 kr
+ ränta: 290.50 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 8,014.13 kr
Kvar att utnyttja: 11,985.87 kr
Ack. räntekostnad: 12,014.13 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 12,014.13 kr
Månad: 25
Utnyttjad kredit före återbetalning: 8,014.13 kr
+ ränta: 266.87 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 7,281.00 kr
Kvar att utnyttja: 12,719.00 kr
Ack. räntekostnad: 12,281.00 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 12,281.00 kr
Månad: 26
Utnyttjad kredit före återbetalning: 7,281.00 kr
+ ränta: 242.46 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 6,523.45 kr
Kvar att utnyttja: 13,476.55 kr
Ack. räntekostnad: 12,523.45 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 12,523.45 kr
Månad: 27
Utnyttjad kredit före återbetalning: 6,523.45 kr
+ ränta: 217.23 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 5,740.68 kr
Kvar att utnyttja: 14,259.32 kr
Ack. räntekostnad: 12,740.68 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 12,740.68 kr
Månad: 28
Utnyttjad kredit före återbetalning: 5,740.68 kr
+ ränta: 191.16 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 4,931.85 kr
Kvar att utnyttja: 15,068.15 kr
Ack. räntekostnad: 12,931.85 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 12,931.85 kr
Månad: 29
Utnyttjad kredit före återbetalning: 4,931.85 kr
+ ränta: 164.23 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 4,096.08 kr
Kvar att utnyttja: 15,903.92 kr
Ack. räntekostnad: 13,096.08 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 13,096.08 kr
Månad: 30
Utnyttjad kredit före återbetalning: 4,096.08 kr
+ ränta: 136.40 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 3,232.48 kr
Kvar att utnyttja: 16,767.52 kr
Ack. räntekostnad: 13,232.48 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 13,232.48 kr
Månad: 31
Utnyttjad kredit före återbetalning: 3,232.48 kr
+ ränta: 107.64 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 2,340.12 kr
Kvar att utnyttja: 17,659.88 kr
Ack. räntekostnad: 13,340.12 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 13,340.12 kr
Månad: 32
Utnyttjad kredit före återbetalning: 2,340.12 kr
+ ränta: 77.93 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 1,418.05 kr
Kvar att utnyttja: 18,581.95 kr
Ack. räntekostnad: 13,418.05 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 13,418.05 kr
Månad: 33
Utnyttjad kredit före återbetalning: 1,418.05 kr
+ ränta: 47.22 kr
Utnyttjad kredit efter återbetalning (1000): 465.27 kr
Kvar att utnyttja: 19,534.73 kr
Ack. räntekostnad: 13,465.27 kr
Ack. avgifter: 0 kr
Ack. totalkostnad: 13,465.27 kr

Summering

Din kredit på 20000 kronor betalades av på 33 månader + 1 avslutande betalning.

Total räntekostnad:13,465kr
Totala avgifter:0.00 kr
Total kostnad:13,465.27 kr
+ totalt kvar att betala: 465.27 kr

Klicka här för att visa hela amorteringsschemat

Ny uträkning

16 st. kontokrediter
Info/Ansök
Belopp: 1000 - 35000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Årsränta: 39.60 %
Info/Ansök
Belopp: 3000 - 20000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 380 kr
Avi 45 kr
Eff.ränta: 58.7 - 147.2 %
Info/Ansök
Belopp: 1000 - 30000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Årsränta: 26.00 %
Info/Ansök
Belopp: 2000 - 20000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 350 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 58.0 - 1,135.0 %
Info/Ansök
Belopp: 2000 - 50000 kr
Löptid18 - 60 mån
Tar UC?Ja
Uppläggning 495 kr
Avi 49 kr
Eff.ränta: 15.0 - 93.8 %
Info/Ansök
Belopp: 1000 - 30000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 320 kr
Avi 35 kr
Årsränta: 39.30 %
Info/Ansök
Belopp: 3000 - 50000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 390 kr
Avi 49 kr
Eff.ränta: 44.9 - 66.2 %
Info/Ansök
Belopp: 10000 - 40000 kr
Löptid: Beror på låneprodukt
Tar UC?Nej
Uppläggning 395 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 48.0 - 83.0 %
Info/Ansök
Belopp: 1000 - 40000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 395 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 48.0 - 83.0 %
Info/Ansök
Belopp: 5000 - 20000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Ja
Uppläggning 495 kr
Avi 45 kr
Årsränta: 39.48 %
Info/Ansök
Belopp: 5000 - 30000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 0 kr
Avi 0 kr
Eff.ränta: 26.82 %
Info/Ansök
Belopp: 1000 - 30000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 320 kr
Avi 35 kr
Årsränta: 39.30 %
Info/Ansök
Belopp: 1000 - 30000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 320 kr
Avi 35 kr
Eff.ränta: 52.0 - 77.8 %
Info/Ansök
Belopp: 5000 - 15000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Ja
Uppläggning 395 kr
Avi 0 kr
Årsränta: 39.00 %
Info/Ansök
Belopp: 3000 - 50000 kr
LöptidFlexibel
Tar UC?Nej
Uppläggning 390 kr
Avi 49 kr
Eff.ränta: 44.9 - 66.2 %
Info/Ansök
Belopp: 1000 - 20000 kr
Löptid3 - 38 mån
Tar UC?Nej
Uppläggning 0 kr
Avi 45 kr
Eff.ränta: 83.9 - 7,151.4 %
Scroll to top