Avdragsgilla räntor

Att ta ett lån är inte gratis. Oftast består en del av lånet, eller hela lånet, av en räntekostnad. Räntekostnaden är avdragsgill i din deklaration. Här får du veta mer om hur det fungerar så att du själv kan räkna ut hur mycket av lånekostnaden som du får tillbaka.

Inkomstdeklaration

Vad är egentligen ränta?

Ränta är det pris du betalar till en bank eller annan kreditgivare när du lånar pengar, köper saker på avbetalning, med mera. Enligt gällande skattelagstiftning är kostnadsräntor avdragsgilla mot ränteintäkter och inkomst av arbete (lön). Vad det betyder, är att du, om du har intäkter och/eller lön att kvitta mot, så att säga inte betalar fullt pris för din kredit. Rabatten får du i form av en skattereduktion på din beräknade skatt per kalenderår.

Räntor och avgifter för lån

Viktigt att notera är att det enbart är räntekostnaderna som utgör avdragsgilla kostnader på ett lån eller annan typ av kredit. Avgifter, såsom till exempel uppläggningsavgifter, aviavgifter samt eventuella förseningsavgifter och inkassoavgifter är aldrig avdragsgilla. Dessutom är ränta som läggs till skulden på grund av försenad betalning inte avdragsgill. Så kallad ränteskillnadsersättning är dock avdragsgill.

Varje långivare är skyldig att specificera alla de kostnader du har att betala för ditt lån, med ränta respektive avgifter separat, så att du enkelt ska se vad som utgör ränta och vad som utgör avgifter.

Långivarna skickar i regel alltid en så kallad kontrolluppgift till Skatteverket (med kopia till dig) vid utgången av varje kalenderår. När du får din deklaration någon gång i mars-april kommer dina totala kostnadsräntor att vara förifyllda. Om du inte skulle få en kontrolluppgift, får du fylla i räntekostnaderna manuellt på deklarationen och lämna uppgifter om lånet i fältet för ”Övriga upplysningar”.

Avdrag för räntor – ett exempel

Du tar ett lån på 20 000 kr för vilket du betalar 2000 kr i ränta och 400 kr i avgifter under ett kalenderår. Avgifterna är inte avdragsgilla, varför det är 2000 kr som du kan ta upp som kostnadsränta i din deklaration. Detta belopp tas upp till 30% mot den beräknade skatten för kalenderåret. Nedan följer en uträkning så att du kan se hur ränteavdraget fungerar i praktiken.

Inkomst (lön och andra intäkter) = 250 000 kr
Beräknad skatt (32%) = 80 000 kr
Avdragsgill ränta = 2000 kr

Den avdragsgilla räntan räknas till 30% (600 kr) mot skatten, vilket gör att din beräknade skatt minskas med 600 kr och landar på 79 400 kr.