Avdragsgilla räntor

De kostnader som uppstår vid ett lån är främst ränta, uppläggningsavgift och aviavgift. Av dessa är räntan avdragsgill i deklarationen – ett avdrag som sker automatiskt. Här presenteras vad som gäller kring ränteavdrag och hur du själv kan räkna ut kommande avdrag.

Inkomstdeklaration

Ränta och avgifter

De kostnader som ett lån kan resultera i är ränta och avgifter. Det är viktigt att förstå skillnaden på dessa då det enbart är ränta som är underlag för ränteavdrag.

Räntor

Ränta – Ränta är en procentuell kostnad som avgörs av räntesatsen och lånat belopp. Ett lån med 8 % i årlig ränta har därmed en kostnad på 800 kr/år om lånet är på 10 000 kr.

Ränteskillnadsersättning – Betalas om ett bundet lån löses i förtid. Gäller nästan uteslutande bolån.

Exemplet ovan räknas ut på följande sätt:

8 % * 10 000 kr = 800 kr

Det är detta som ränteavdrag får genomföras på. Ett avdrag som syns på kommande års deklaration. Mer om ränteavdraget under kommande rubrik.

Avgifter

Aviavgift – Även kallad fakturaavgift. Avgift per faktura som skickas ut. Kan ofta undvikas genom att betala via autogiro.

Uppläggningsavgift – Startavgift för att skapa lånet. Engångskostnad.

Dröjsmålsränta – Ränta som betalas vid försenad betalning. Trots att det är en ränta så får inte ränteavdrag ske.

(Uttagsavgift) – Kontokrediter och kreditkort kan ha uttagsavgift. En avgift som dras per tillfälle som pengar överförs från krediten till ett konto eller tas ut via bankomat.

Dessa avgifter kan inte ränteavdraget utnyttjas på.

Ränteavdraget

Ränteavdraget är 30 % av inbetalad räntekostnad. Har 10 000 kr betalats under ett år kommer därmed ränteavdrag ske på 3 000 kr.

Rapporteras automatiskt till Skatteverket

Lån- och kreditgivarna rapporterar automatiskt in betald räntekostnad till Skatteverket. Det innebär att betald ränta presenteras på kommande års deklaration. Om ett lån innebär 1500 kr i ränta under 2018 kommer detta visas på deklarationen som skickas ut under våren 2019.

Skulle du ha betalat ränta som inte är angiven på deklarationen kan detta noteras under ”Övriga Upplysningar” och därmed även ligga till underlag för ränteavdrag.

Avdrag mot inbetald skatt

Ränteavdraget är ett skatteavdrag vilket innebär att skatt måste ha betalats under året för att avdraget ska kunna utnyttjas. De allra flesta har betalat in skatt då både inkomst av tjänst (anställning) samt pension automatiskt genererar skatt.

Räkneexempel

Under 2018 år betalar Per 2000 kr i ränta och 400 kr i avgifter. Eftersom det bara är räntan som avdragsgill är det alltså 2000 kr som grunden för avdrag.

Under våren 2019 får Per sin skattedeklaration där det bland annat framgår att han haft 250 000 kr i inkomst vilket innebär att han ska ha betalat in 80 000 kr i skatt (32 %). Dessutom presenteras räntekostnad på 2000 kr.

Ränteavdraget på 30 % blir därmed 600 kr.  Det är ett, av många avdrag, som kan finnas noterat i deklarationen. Total summa som Per ska ha betalat i skatt reduceras därmed till 79 400 kr. Förutsatt att han redan har betalat in 80 000 kr kommer Per att få tillbaka 600 kr ”på skatten”.

Publicerad: 24 april 2020Uppdaterad: 16 mars 2022