Fördröjningsavgifter

Avgifterna och fördröjningsräntorna på den här sidan får långivaren ta ut i det fall som du är försenad med betalning av din skuld. Dessa avgifter gäller enbart lån och krediter.

Betalningspåminnelse

Kostnad: 60 kr

Vad är betalningspåminnelse?

Vid försenad betalning är det vanligt att långivaren skickar ut en betalningspåminnelse för att påminna låntagaren om att skulden behöver återbetalas. Det kan exempelvis ske om låntagaren glömt bort att betala eller missat tidigare utskick av avi.

Vanligtvis skickas påminnelsen ut ett par dagar efter att betalningen skulle varit långivaren tillhanda. Långivaren kan själv välja hur många påminnelser som ska skickas. Däremot får de enbart ta betalt för en per försenad betald faktura.

Kom ihåg att:

Det finns inget krav att långivare måste skicka betalningspåminnelse. De kan därmed välja att direkt lämna över skulden till ett inkassoföretag eller skapa ett ärende hos Kronofogden.


Förseningsersättning – För företag

Kostnad: 450 kr

Vad är förseningsersättning?

Om ett företag eller myndighet är försenad med betalningen kan långivaren ta ut en förseningsersättning. I det fall som långivaren skickar krav på förseningsersättning får inte andra avgifter tas ut så som påminnelseavgift, dröjsmålsränta m.m.

Kom ihåg att:

Avgiften på 450 kr gäller enbart när det är ett företag eller myndighet som är låntagare.


Dröjsmålsränta

Kostnad: Enligt avtal eller 8% + referensräntan

Vad är dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta (fördröjningsränta) är en räntekostnad som får krävas utifrån hur många dagar som betalningen är försenad. Det ska framgå i kreditavtalet hur hög dröjsmålsränta som långivaren kommer att ta ut. Om det inte framgår gäller 8 % + gällande referensränta.

Om inte annat anges i avtalet räknas dröjsmålsräntan 30 dagar från att skulden skulle varit reglerad. Ofta framgår det i avtalet att räntan ska räknas från förfallodatumet.


Förlängningsavgift

Kostnad: Gratis eller avgift beroende på belopp som ska förlängas

Vad är förlängningsavgift?

Förlängningsavgift förknippas främst med gamla tiders sms-lån. Då kunde lånet förlängas hur många gånger som helst men sedan lagen om högkostnadskrediter kom till förbjöds mer än en förlängning.

Om inte lånet kan återbetalas i tid kan låntagaren välja att förlänga lånet. Därmed ges ett senare datum då beloppet ska vara återbetalt. Vid förlängning av dessa lån kan hanteringsavgift/förlängningsavgift tas ut. Beloppet kan variera beroende på hur stort lånebelopp som ska skjutas fram.

Det finns även privatlån med flexibilitet gällande återbetalningstiden. Med andra ord kan datum för slutgiltig återbetalning skjutas fram. I dessa fall brukar inte någon extra avgift tas ut.

Kom ihåg:

Högkostnadskrediter (även kallad sms-lån) regleras av högkostnadskreditslagen. Där framgår att förlängning av dessa lån maximalt får ske en gång. Tecknas ett nytt lån hos samma långivare, eller långivare inom samma koncern, klassas detta även som förlängning.


Inkassokostnad

Kostnad: 180 kr

Vad är inkassokostnad?

Om långivaren ger ärendet till ett inkassoföretag kan detta företag ta ut en inkassokostnad. Detta på maximalt 180 kr. De tar därmed över ärendet och försöker driva in skulden från låntagaren. Denna kostnad kan läggas till den totala skulden.

För att inte skulden ska gå till Kronofogden (vilket kan resultera i betalningsanmärkning) hittar de flesta en ekonomisk lösning med inkassoföretaget. Det kan exempelvis innebära en avbetalningsplan för att reglera skulden.


Avbetalningsplan

Kostnad: 170 kr

Vad är avbetalningsplan?

Om skulden inte kan återbetalas enligt avtal kan en avbetalningsplan skapas. Det är därmed ett sätt för långivaren att ge låntagaren en möjlighet att kunna betala tillbaka skulden så att det inte behöver gå till Kronofogden. I detta fall har långivaren rätten att ta ut 170 kr i avgift för upprättande av avbetalningsplan.


Kronofogden

Kostnad:

Betalningsföreläggande          300 kr

Utmätning                                     600 kr

Vanlig handräckning                 300 kr

+ admin. Kostnad                       420 kr

Särskild handräckning              300 kr

Vad innebär ett ärende hos Kronofogden?

Om långivaren ansöker om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att skicka ut ett brev till låntagaren där information om föreläggandet anges. I detta läge finns möjlighet att godkänna eller bestrida kravet. Kravet kan bestridas upp till att ärendet går upp till rättegång i tingsrätt.

Det är parten som ansöker om betalningsföreläggande som betalar de 300 kr som detta kostar. Däremot kan summan krävas av låntagaren genom föreläggandet.

Handräckning innebär att Kronofogden kräver tillbaka en specifik egendom, ofta bil. Handräckning kan därmed användas för att ta tillbaka en bil som är säkerhet för ett billån.

Utöver att kostnaden för handräckning kan krävas tillbaka kan 420 kr tas ut för långivarens, eller dess ombud, kostnader i samband med handräckningen.

Utmätning innebär att Kronofogden tar egendom från låntagaren för att sedan sälja detta för att skulden ska kunna regleras. I första hand tas lös egendom och utmätning via lön. I sista hand sker utmätning av bostad.


Ett exempel – Anna är sen med betalningen

Anna har ett lån hos Lånet AB på 12 000 kr som ska betalas med 800 kr per månad. En månad har hon inte råd att betala och väljer därmed att inte betala. Tio dagar efter att betalningen skulle varit hos Lånet AB får Anna en betalningspåminnelse (60 kr). På fakturan framgår även att hon ska betala en dröjsmålsränta enligt avtal.

Hon anser sig fortfarande inte ha råd att betala och lägger bara undan fakturan. Ett inkassoföretag tar över ärendet och skickar ut ett inkassokrav (180 kr). Under denna tid har även dröjsmålsräntan ökat.

Skulden går vidare till Kronofogden där Lånet AB ansöker om ett betalningsföreläggande (300 kr). Anna inser att det inte är värt att överklaga detta föreläggande men kan fortfarande inte betala. Kronofogden påbörjar en utmätning (600 kr) på hennes lön. En utmätning som innefattar ursprungliga skulden (800 kr) och avgifter på totalt 1140 kr + dröjsmålsränta över hela perioden.


Vad Anna hade kunnat gjort

När Anna insåg att hon inte kunde betala fakturan kunde hon kontaktat långivaren för att få:

  • Förlängt lån
  • Förändrade betalningsvillkor i exempelvis amorteringsfri eller räntefri period
  • Avbetalningsplan

Oftast, men inte alltid, ges en lösning vid kontakt med långivaren.

Publicerad: 21 oktober 2020Uppdaterad: 21 oktober 2020
SmslånOnline.se Logo
Next Lead Sweden AB Logo
Org/Moms nr. 556497-6735 / SE556497673501
Adress Manhemsgatan 3, 93134, Skellefteå
Epost info@nextleadswedenab.se