Fördröjningsräntor och extra avgifter

Om du inte betalar av ditt lån i tid kan du råka ut för extra kostnader i form av avgifter och/eller fördröjningsräntor. Här reder vi ut vilka som finns.

Inkassokostnader

  • Betalningspåminnelse: 60 kronor
  • Inkassokrav: 180 kronor
  • Avbetalningsplan: 170 kronor
  • Förseningsersättning: 450 kronor

En förseningsersättning kan uppgå till 450 kronor men får bara användas mellan företag och/eller myndigheter. Du kan således bara drabbas av den om du tar ett företagslån på ditt företag. Om långivaren tillämpar denna påminnelseavgift får inga övriga avgifter tas ut, påminnelseavgift, inkassokostnad och avgift för upprättandet av en avbetalningsplan.

Dröjsmålsränta

Om du inte betalar i tid kan en fördröjningsränta läggas på din existerande skuld.

Om information om fördröjningsränta redan var inskrivet vid låneavtalets tecknande börjar fördröjningsräntan räknas omedelbart efter att lånet förfallit till betalning. Annars träder fördröjningsräntan i kraft 30 dagar efter att låntagaren meddelats om att en fördröjningsränta kommer att börja gälla.

Långivaren kan själv sätta en räntesats för fördröjningsräntan. Om detta inte är gjorts används referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan bestäms en gång per halvår av Riksbanken och är i skrivande stund 0%.

Förlängningar

Förlängningar hör samman med kortsiktiga smslån. Om du exempelvis lägger upp ett lån på 30 dagar och inte har råd att betala tillbaka i tid erbjuds ofta en förlängningsavgift. Denna består av ren ränta, ingen amortering. Förlängningsavgift tillsammans med höga effektiva räntor är det som till att smslånet fick ett negativt rykte. Förlängningsavgiften varierar mellan långivarna. I samband med nya snabblånelagen som trädde i kraft 1:a september 2018 är det inte längre tillåtet med fler än en förlängning.

Kronofogden

  • Betalningsföreläggande: 300 kronor
  • Utmätning: 600 kronor
  • Vanlig handräckning: 300 kronor
  • Särskild handräckning: 300 kronor

Källor för ovanstående