Krav på långivaren

För att bedriva utlåningsverksamhet krävs vissa krav på långivaren som kan vara bra att veta om för dig som konsument och som presenteras på den här sidan.

Hårdare krav sedan 1:a september 2018

Sedan 1:a september 2018 – efter några års utredning – gäller nya och striktare regler för snabblån. Syftet är är att skydda dig som låntagare. Det gäller både skydd från oseriösa aktörer och från – du själv! Du och ditt dåliga omdöme (Inget personligt).

Med den nya lagen får en högkostnadskredit inte ha en årsränta som överstiger 40% plus referensräntan. Om referensräntan är 0,5 % (som den är i skrivande stund) så innebär det att ett smslån inte får ha en ränta som är högre än 39,5 %.

Den totala kostnaden inklusive avgifter och påminnelser får inte överstiga 100% av lånebeloppet.

Förlängningar som tidigare varit ett stort problem begränsas minimalt så att bara en förlängning är tillåten.


Krav på varningstriangel sedan 1:a juli 2018

Varningtriangel

Efter 1:a juli 2019 krävs att högkostnadskrediter ska markeras med en varningstriangel. Där ska framgå att lånet är en högkostnadskredit och en tydlig text om att försummelse att betala kan leda till negativa konsekvenser i form av en betalningsanmärkning samt information om hur man kontaktar skuld- och budgetrådgivningen i respektive kommun.


Övriga krav på långivaren

Total kostnad måste framgå

Nu kommer vi till kraven som ställs på långivaren. Det kan vara svårt att på förhand räkna ut vad olika lån faktiskt kommer att kosta. Det finns så många rörliga delar. Räntan förstås, men även olika typer av fasta och rörliga avgifter. Att lånen har så olika löptid försvårar också jämförelsen. Till exempel kan det mycket väl hända att ett lån med lägre ränta blir dyrare än ett lån med högra ränta men lägre uppläggningsavgift, om det gäller ett kortfristigt lån. Och snabblån är ofta kortfristiga. Därför har man bestämt att alla ”låneprodukter” måste ha en tydligt angiven totalkostnad.


Effektiva räntan måste framgå

Olika lån har olika räntesats, men de har också olika avgifter, och de har olika löptid. Alla de här detaljerna påverkas kostnaden för lånet, som vi beskrev här ovanför. Effektiv ränta innebär att man räknar om alla kostnader till en årsränta. Förutom totalkostnaden har man också bestämt att alla ”lånprodukter” måste ha en tydligt angiven effektiv ränta, för att de lättare ska gå att jämföra. Effektiv ränta är klurigt, men du kan läsa mer om det här.


God kreditgivningssed ett krav

Lagen ställer krav på företaget som utfärdar lånet och kräver att de gör en seriös prövning av låntagarens kredit innan lånet beviljas, en kreditprövning eller kreditkontroll. Om det visar sig att ett låneföretag slarvar med kreditprövningarna kan det straffas med vite eller avstängning. Så ta inte illa upp av kreditprövningen, det är inget personligt. God kreditgivningssed är ett lagkrav.


Två veckors ångerrätt gäller även lån

När du handlar på nätet har du två veckors ångerrätt, och nu gäller det även när du ”handlar” lån. Ett lån kan ses som en produkt bland andra. Du betalar för den och nu kan du alltså även ångra att du köpte den. Noter dock att du inte får tillbaka de kostnader du har haft för lånet så långt, som till exempel upplupen ränta.


Tydlig dokumentation

När du tecknar ett snabblån måste långivaren ge dig en tydlig dokumentation av lånet. Det är alltså ett avtal där alla detaljer om lånet och lånets villkor framgår. Du får det oftast i form av ett mejl eller en PDF som du kan ladda ner eller skriva ut.


Villkor för återbetalning

I dokumentationen av ditt låneavtal ska det även framgå hur du gör för att betala tillbaka lånet, till exempel en viss amortering per månad, eller ett fast belopp per månad som delas mellan en allt större amorteringsdel och en allt mindre räntedel (annuitet). Det ska även framgå hur du gör för att göra en extra avbetalning eller till och med betala av hela lånet i ett svep.


Påminnelser, inkasso, Kronofogden

Av ditt låneavtal ska framgå vad som gäller om du slarvar med avbetalningarna. Långivaren har rätt att skicka påminnelser och påföra vissa påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. De kan skicka uteblivna betalningar vidare till inkasso. Efter upprepade försummelser från låntagarens sida kan avtalet ge långivaren rätten att besluta om förtidig uppsägning av avtalet, vilket innebär att de kräver in hela den resterande skulden på ett bräde. Långivaren kan även besluta sig för att anmäla din skuld till Kronofogden för att få hjälp med indrivningen.