Låneskyddsförsäkring

En låneskyddsförsäkring hjälper dig i oförutsedda situationer som gör att du inte klarar av att betala av ditt lån. Med en låneskyddsförsäkring får du hjälp att klara av dessa situationer.

Låneskyddsförsäkring – för vem och när?

Ett låneskydd är en försäkring som kopplas till ditt lån. Tanken med låneskyddsförsäkringen är att den ska täcka avbetalningarna på lånet om du hamnar i en situation som påverkar din betalningsförmåga, till exempel om du råkar ut för en olycka eller förlorar jobbet. Skyddet tryggar din privatekonomi men är inte gratis. Därför är det viktigt att överväga om ett låneskydd är rätt val i just din situation.

Familj med parably

När är en låneskyddsförsäkring aktuell?

Det är din ekonomiska situation överlag som avgör om ett låneskydd är en bra försäkring för dig. Om du till exempel har en tillsvidareanställning, låga lånekostnader och tillräckligt med sparpengar för att täcka ett inkomstbortfall kan ett låneskydd vara mindre aktuellt. Det kan vara bra att räkna på hur mycket du har rätt till i sjuk- eller arbetslöshetsersättning för att se om du har tillräckligt med marginal att täcka kostnaderna även om du skulle bli arbetslös eller långtidssjuk.

Har du däremot en mindre stabil ekonomi eller mycket höga lånekostnader kan det vara en god idé att teckna ett låneskydd. Det kan handla om att du saknar sparpengar (även om du har en trygg anställning) eller att du vet att din bransch just nu går dåligt och inte vill ta några risker. I slutänden heter det ju oförutsedda händelser av en anledning – de går inte att förutse. Däremot kan du göra en bedömning av hur stor risken är att du drabbas hårt ekonomiskt av just sådana händelser.

Vad täcker låneskyddet?

Det är inte bara amorteringarna på lånet som kostar. Får du svårt att betala på grund av en drastiskt minskad inkomst kan det också leda till höga påminnelseavgifter och inkassokrav, som i sin tur kan leda till en betalningsanmärkning. Det blir dyrt och påverkar din ekonomi negativt i många år framöver, även om du återfår en stadig inkomst relativt snabbt. Det är detta som låneskyddet skyddar dig mot.

En låneskyddsförsäkring kan tecknas både för privatlån och bolån. Villkoren kan dock skilja sig åt, både mellan olika lånetyper och mellan olika aktörer. Låneskyddet kan täcka i huvudsak tre scenarion: dödsfall, arbetslöshet och arbetsoförmåga (genom sjukdom eller olycka). För privatlån är det vanligt att låneskyddet endast täcker dödsfall, vilket gör det viktigt att noga läsa igenom och jämföra villkoren för flera olika låneskyddsförsäkringar. Maxersättningen för arbetslöshet och arbetsoförmåga är 15 000 kronor per månad under ett år; för dödsfall varierar maxbeloppet beroende på kreditgivare.

Även kvalifikationstider skiljer sig åt. Kvalifikationstiden är den tid du måste ha varit försäkrad innan arbetslöshet eller arbetsoförmåga inträder. För arbetslöshet är tiden längre och kan variera mellan 3–5 månader, medan den för arbetsoförmåga brukar ligga på 1–3 månader.

I allmänhet måste försäkringstagare uppfylla följande krav:

  • Ålder mellan 18–65
  • Tillsvidareanställning
  • Ej arbetsoförmögen vid tecknandet av försäkringen.
  • Inga symtom på en sjukdom som kan leda till sjukskrivning eller kännedom om förestående uppsägning.
  • Skriven i Sverige och inskriven i Försäkringskassan

Alternativ till låneskyddsförsäkring

Låneskyddsförsäkringen fungerar som en sammansatt liv-, inkomst- och sjukförsäkring. Dessa finns också att teckna individuellt om du så önskar. Jämför då kostnaderna och villkoren mellan låneskyddet och kombinationen av de individuella försäkringarna.

Författare: Simon Nyström

”Låneskyddsförsäkring”

Skrivet av:Simon Nyström Publiceringsdatum:25 april, 2020 Senast uppdaterad:22 september, 2020