Preskriptionsavbrott

Vad är preskriptionsavbrott?

Alla lån och krediter har en preskriptionstid, vilket betyder att skulden förfaller efter ett visst antal år. Men om låntagaren eller långivaren skapar preskriptionsavbrott kommer skulden att finnas kvar längre.

I Sverige finns ingen lag som reglerar hur länge skulden kan finnas kvar genom förlängning via preskriptionsavbrott. Det går därmed inte att räkna med att skuld ”kommer försvinna” med tiden.

Avbrott

Preskriptionstid beroende på skuld

Skuld
Exempel
Preskriptionstid
Varor och tjänster
Fakturor, delbetalning
3 år
Banklån
Bolån, privatlån
10 år
Böter
Fortkörning, mindre brott
5 år (kan ej förlängas)
Skatter, förfallen (vissa kan förlängas)
Inkomstskatt
5 år efter utgång av det år skulden blev
Kreditkort
Olika kort med kredit
3 år
Till kommunal service
Sophantering
10 år
Övriga kommunala skulder
10 år
Skuld till privatperson
Låna till vän
10 år
Hyresskuld
Hyra till bostad
3 år
Regressfordran
Borgensman har betalt skuld
1 år efter betalning av skulden
CSN-lån
Studielån
25 år

Det är inte möjligt för lån- och kreditgivare att frångå lagen om preskription, även om detta skulle anges i avtalet.

Skuldsanering

Vid skuldsanering sätts preskriptionstiden till 5 år. Under denna tid kan den inte brytas och därmed förlängas av borgenären. Då skuldsanering generellt är under 5 år innebär det att samtliga skulder är förfallna efter denna tidsperiod.

Preskriptionsavbrott

Ett preskriptionsavbrott innebär att någon aktör (låntagare eller långivare) agerar kring skulden. Exempel är följande:

Långivare: Skickar påminnelse. Ansöker om utmätning via Kronofogden. Ansökan om ärendet till domstol.

Låntagare: Delbetalning sker av skulden. Önskemål om avbetalningsplan har framförts till långivaren. Erkänner skulden till långivaren exempelvis via skriftligt godkännande.

I korthet innebär alltså att om någon av låntagaren eller långivare agerar för att få skulden återbetald räknas detta som preskriptionsavbrott. Är det exempelvis gällande ett köp av vara (3 års preskriptionstid) kommer det alltså gälla 3 år från att senaste påminnelsen/betalningen genomfördes.

Vid rättsligt förfarande:

Om ärendet har gått upp i domstol kommer ny preskriptionstid att löpa från den dagen då domen förkunnas alternativt att rättsliga förfarande avslutas via annat sätt. Om förfarandet avslutas utan att gäldenären (låntagaren) fått information om borgenärens (långivarens) framställning kommer inte något preskriptionsavbrott räknas. Däremot kan skulden inte preskriberas förrän tidigast ett år efter avslutat domstolsärende.

Om du anser att preskriptionstiden har löpt ut

Om ett företag försöker kräva i en skuld som du anser redan har preskriberats ska företaget kontaktas, helst skriftligt. De måste nu kunna bevisa att de har krävt in skulden, vanligtvis via skriftlig påminnelse, under denna period. Om så har skett har ett preskriptionsavbrott uppstått och företaget har därmed fortfarande rätten att driva in skulden.

Det vanligaste är att skulden redan dragits till Kronofogden och att ett betalningsföreläggande därmed skickas ut av dem. Första steget är då att skriva under delgivningskvittot som bevisar att du tagit del av informationen. Att skriva under detta kvitto betyder däremot inte att du godkänner skulden.

Därefter kan Kronofogden kontaktas skriftligen där du förklarar vad som är fel i föreläggandet. Om skulden bestrids är nästa steg för långivaren att gå till domstol. Anger du däremot att skulden är korrekt, men preskriberad, kommer Kronofogden pröva invändningen och därefter avgöra om utmätning kan ske eller inte.

Publicerad: 18 december 2020Uppdaterad: 18 december 2020
Författare: Simon Nyström
Simon Nyström

Heltidsarbete med konsumentkrediter sedan 2013. Skapare av SmslånOnline.se och grundare av Next Lead Sweden AB.

SmslånOnline.se Logo
Next Lead Sweden AB Logo
Org/Moms nr. 556497-6735 / SE556497673501
Adress Manhemsgatan 3, 93134, Skellefteå
Epost info@nextleadswedenab.se