Så uppstår en betalningsanmärkning

Underlåtelse att betala ditt lån i tid kan i värsta fall leda till en betalningsanmärkning. Den kan påverka ditt vardagsliv negativt – inte bara ekonomiskt. En betalningsanmärkning kan exempelvisfå till följd att du får svårt att ta nya lån, hyra lägenhet eller skaffa mobilabonnemang eftersom den visar att du misskött din ekonomi.

Fakturan

I samband med utbetalningen av ditt lån får du en faktura. Fakturatiden är alltid densamma som lånets löptid. Om du lånar exempelvis 3000 kr med en löptid på 30 dagar ska alltså fakturan betalas inom just 30 dagar. Det är ytterst viktigt att du betalar fakturan i tid. Skulle du vara för sen med din betalning, alternativt ej erlägger full betalning inom fakturatiden, kan du som minst drabbas av extra avgifter. Underlåter du helt att betala går ärendet till Kronofogden.

Man med ångest

De olika stegen som leder till en betalningsanmärkning

1. Påminnelse

Många långivare skickar ut en påminnelse några dagar efter förfallodatum, men du ska inte räkna med att få en sådan tidsfrist. Påminnelsen omfattar normalt en påminnelseavgift och en eventuell dröjsmålsavgift. Dessutom fortsätter räntan att löpa på lånet.

2. Inkasso

Om du inte betalar trots påminnelse kan långivaren lämna över sin fordran till inkasso. Då tillkommer inkassoföretagets avgifter till den totala skulden, vanligtvis en summa på cirka 150:- men beloppet kan variera.

Det är inte speciellt ovanligt att räkningar går till inkasso om du glömmer bort att betala en räkning som blivit liggande. Riskerna med inkassokrav är dock i princip obefintliga om du sköter din ekonomi i övrigt.

3. Kronofogden

Om du glömmer att betala ett inkassokrav kommer fakturan så småningom att lämnas över till Kronofogden. Redan här kommer en betalningsanmärkning att ske men det är viktigt att du nu verkligen ser till att betala hela din skuld för att undvika ytterligare en betalningsanmärkning.

Om du inte betalar in hela beloppet direkt så kommer Kronofogden att meddela s.k utslag och en utmätning sker. I samband med detta kommer du att få en sista betalningsanmärkning som ligger kvar i fem år.

4. Utslag och betalningsanmärkning

Det är viktigt att betala in pengarna för att undvika ett utslag. Kronofogdemyndigheten för själva inga register över betalninsanmärkningar men lämnar däremot regelbundet uppgifter till olika kreditupplysningsföretag och dessa registrerar uppgifterna som betalningsanmärkningar.

Det är viktigt att veta att uppgifter för privatpersoner lämnas först efter att utslag meddelats. Betala därför hela din skuld omedelbart.

Om ett inkassokrav går vidare till Kronofogden betyder det även en extra avgift på 800:-

Läs mer om betalningsanmärkningar på Kronofogdemyndighetens webbplats: https://www.kronofogden.se/betalningsanmarkning.html


Så får du bort en prick hos Kronofogden

Det är bara en skuld som finns för indrivning hos Kronofogden som kan få sekretess. Förutsättningarna för att uppgifterna om en sådan skuld ska omfattas av sekretess är:

  • Att någon tidigare skuld inte registrerats de senaste två åren.
  • Att du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av fordringsägaren.
  • Att du inte får någon ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

Det krävs att samtliga ovanstående förutsättningar är uppfyllda för att uppgifterna ska skyddas av sekretess.

Publicerad: 24 april 2017Uppdaterad: 5 maj 2021