Hur mycket behöver du låna?

Jämför små och stora lån:

  • Låna till vad du vill upp till 600.000 kronor.
  • Upp till 15 års löptid.
  • Alla lån ges utan säkerhet.
  • Betala tillbaka tidigare utan extra kostnad.
OK - visa mig vilka lån som finns!

Låna pengar utan säkerhet

Att låna pengar utan säkerhet betyder att du som låntagare inte erbjuder långivaren någon pant som garanti ifall du misslyckas med att betala tillbaka lånet. Motsatsen är ett lån som ges med säkerhet, exempelvis ett bolån. Där kan banken i värsta fall ta ditt hus om du inte sköter betalningarna. Detta resulterar i att lån utan säkerhet har högre räntor än de som ges med säkerhet.

Lån utan säkerhet kallas tidigare för blancolån men detta ord har nästan helt ersatts med det mer naturligt klingande privatlån. Vanligtvis tas privatlånet för olika typer av privat konsumtion. Du bestämmer själv vad du ska använda pengarna till och behöver inte redovisa syftet med lånet.

Man surfar på SmslånOnline.se via stationär dator

Lånets beståndsdelar

För att minimera lånets kostnader är det bra att ha en grundläggande förståelse för det viktigaste som utgör ett lån. Nästan alla blancolån (privatlån utan säkerhet) använder annuitet. Det innebär att du amorterar lånet genom att månadsvis betala in ett fastställt belopp som är lika stort under hela löptiden, dvs tills lånet är helt återbetalt. Annuitet gör det enklare att ta ställning till om du har råd att betala denna månatliga summa, men det ger egentligen ingen snabb och enkel förståelse för kostnaden. Skillnaden förklaras härnäst.

Amortering, ränta och avgifter

Varje månadsbetalning består av amortering och ränta. Amorteringen är avbetalningen av lånet och räntan är kostnaden. Till detta tillkommer eventuella avgifter. Den månadsvisa räntekostnaden kommer alltid att vara högre i början av löptiden. I slutet består månadsbetalningen mest av amortering. De flesta lån använder som redan nämnts annuitet men det finns även lån med rak amortering. Kontokrediter läggs inte upp med en lika tydlig plan som rena annuitetslån vilket gör att det blir mycket svårare att veta hur man ligger till kostnadsmässigt.

Effektiv ränta

Ett bra sätt att jämföra lånen mot varandra är effektiv ränta. Det kan liknas vid matvarornas jämförelsepris. Men glöm inte att lånen måste jämföras på lika villkor. Du kan inte jämföra ett snabblån med 3 månaders löptid med ett privatlån  med 12 månaders löptid om du vill mäta den faktiska kostnaden.  Effektiv ränta är inte ett perfekt mått för att jämföra kostnader ifall man räknar på kortare löptider än ett år eftersom effektiv ränta baseras på år. Förutsatt att du betalar av ett snabblån i tid kan det bli billigare att ta ett snabblån trots att lånet har en högre effektiv ränta. Det år således skillnad på effektiv ränta och kostnad.

Däremot är effektiv ränta alltid ett bra mått för ett låns aggressivitet. Om du tar ett snabblån med hög effektiv ränta så vet du med säkerhet att det över tid kommer att bli dyrt – men det är inte nödvändigtvis sant för en kort period. Exempelvis kostar det 33 kronor att låna 1000 kronor hos Ferratum i en månad trots att det använder den högsta tillåtna räntan och har en effektiv ränta på 47,6% i skrivande stund med månadsränta 3,3%. Att då välja ett lån med låg ränta men en uppläggningsavgift på flera hundra kronor bara för att det har en lägre effektiv ränta är således inget klokt val om du vet med dig att du kan betala av hela lånet snabbt.

Vilket lån som blir bäst beror till stor del på hur du tänker använda lånet.

Testa själv att undersöka lånekostnaden!

Välj lagom löptid för att undvika onödigt höga kostnader.

1. Gör inte den här tankevurpan

Du kan inte spara pengar genom att lägga upp lånet på en längre löptid än du behöver (p.g.a. lägre månadsbetalning) och ”betala tillbaka snabbare”. Det enda som händer om du väljer en onödigt löptid är att du tillför en högre kostnad i början av låneperioden. Detta kommer vi nu att illustrera med ett exempel.

Exempel

Här nedanför visas två lån där allt som skiljer uppläggen ifrån varandra är löptiden. Årsräntan är 12.90 % och uppläggningsavgiften 495 kronor för båda lånen.

 

Två lån som jämförs

2. Hur stor blir kostnadsskillnaden?

Lägg märke till att det dyrare lånet är enkelt att marknadsföra tack vare sin låga månadsbetalning och även dess lägre effektiva ränta. Effektiv ränta ska dock jämföras på  lika villkor och i det här fallet är det alltså olika löptid, det är således en icke-perfekt jämförelse.

Lån 2 blir nästan dubbelt så dyrt redan första året trots att det är enkelt att framställa i positiv dager. Du har dessutom fortfarande cirka 42000 kvar att amortera, medan det första lånet är helt återbetalt.

Se bild nedan där lån 1 är till vänster och lån 2 till höger.

Kostnadsjämförelse

3. Graf över kostnadsutvecklingen

Grafen nedan tar bara hänsyn till kapitalkostnaden för de två lånen och visar hur en onödigt lång löptid leder till en avsevärt mycket högre kostnad och att detta inte går att frångå genom att ”betala tillbaka snabbare”.

 

Graf över kostnadsutvecklingen för två lån som jämförs

Frågor om lån utan säkerhet

Funderar

Alla lån utan säkerhet är konsumentkrediter. Konsumentkrediterna består av olika låneprodukter som kan fungera bra eller mindre bra för olika syften, men i grunden är de samma sak: lån utan säkerhet. Dessa lån inklusive lån på avbetalning omfattas av Konsumentkreditlagen.

 

Högkostnadskrediter är lån med en effektiv ränta som överstiger referensräntan plus 30%.  Sms-lån eller snabblån är benämningar på typiska högkostnadskrediter.  Högkostnadskrediter passar bäst för korta löptider och små lånebelopp där snabbhet och enkelhet är överordnad betydelsen av att hitta lägsta räntan. På den här sidan hittar du inga högkostnadskrediter.

Privatlånen på den är sidan är ämnade för konsumtion och kallas ibland även konsumtionslån. Ett annat ord är blancolån vilket syftar på att de ges utan säkerhet. Privatlånen på den här sidan har lägre räntor än högkostnadskrediter och lämpar sig bättre för exempelvis kontantinsatser för hus eller bostadsrätt. Det är alltså skillnad på privatlån och sms-lån (högkostnadskredit) även om båda räknas som konsumtionslån. Vissa privatlån är specialiserade på att hjälpa dig att  samla dina lån om du har flera mindre krediter med hög ränta. Du tar då ett större lån till lägre ränta som används till att betala av dina småkrediter. Ofta kan man sänka sina månadskostnader med en avsevärd summa. Privatlånen har ofta högre krav på sina låntagare än högkostnadskrediterna och ibland är lägsta beloppet som går att låna ganska högt satt.

Ett kreditkort är som namnet antyder ett kort med en kredit på, till skillnad från ett vanligt bankkort som är direkt kopplat till lönekontot. Även om det är möjligt att ha en kredit även på sitt bankkort rekommenderas det att ha ett separat kreditkort för att enklare få en bra översikt över sin privatekonomi. Hur mycket du kan få i kredit beror på vilken typ av kort du har och vilken inkomst. Har du en hög inkomst kan du till exempel beviljas en kredit på hundratusentals kronor. Kreditkort kommer ofta med förmåner så som rabatter i olika affärer, bränslebolag och reseföretag.

En kontokredit kan betyda två saker. Den ena varianten kan vara kopplad till ditt bankkonto så att krediten fungerar som en buffert när de egna pengarna tagit slut. Den andra varianten är en onlinevariant där du ansöker om en högsta kreditgräns och begär en utbetalning till ditt konto när du behöver påfyllning till ditt bankkonto. Många lån som tidigare var sms-lån i dess strikta bemärkelse har i samband med den nya lagstiftningen förändrat sina låneprodukter till den sistnämnda varianten av kontokredit.

P2P-lån står för peer-to-peer. När man säger att det är ett så kallat person till person-lån kanske det börjar mer begripligt. Skillnaden mellan ett vanligt banklån och ett P2P-lån är att vid det sistnämnda så är inte banken inblandad i lånet överhuvudtaget. Enbart privatpersoner lånar pengar och lånar ut pengar Man bör vara medveten om att ett P2P-företag inte erbjuder samma säkerhet som banker gör. Om företaget skulle gå i konkurs eller inte får in tillräckligt med pengar finns risken att man inte får tillbaka hela sitt belopp.

Om du inte har väldigt bråttom med ditt lån kan det vara värt att testa en låneförmedlare. Tanken med en låneförmedlare är att du med en enda ansökan och en enda kreditupplysning ska kunna få offerter från ett större antal långivare på en och samma gång där offerten dessutom baseras på din privatekonomi.  Nackdelarna med att använda en låneförmedlare är att utbudet kan vara något begränsat (speciellt för mindre lånebelopp) och att det tar cirka 24 timmar innan du har fått besked från alla inkopplade aktörer. Ställ därför in dig på att det kan krävas någon eller några extra dagar innan du har pengarna på kontot. De flesta låneförmedlare har ett någorlunda likartat utbud bestående av ett 20-tal anslutna banker och kreditinstitut. Vissa låneföremedlare använder sig av s.k. white labels för att  marknadsföra exakt samma produkt under ett annat varumärke.

Saknar du något på den här sidan?

Skicka gärna förslag på saker vi missat eller rätta eventuella felaktigheter genom att kontakta oss.