Kontokrediter

En kontokredit är en typ av lån som tillåter låntagaren att få tillgång till ett visst belopp pengar på kontinuerlig basis, liknande ett kreditkort. Låntagaren kan använda pengarna efter behov och göra återbetalningar för att få tillgång till kredit upp till den beviljade kreditgränsen. Kontokrediter har oftast högre räntor än traditionella lån och används ofta för kortsiktiga finansiella behov.

Det är viktigt att du är medveten om avgifter och räntor på lånet och att du kan betala tillbaka det i tid för att undvika onödigt höga räntekostnader.

Jämför 26 st. kontokrediter

Loading...

Flexibel återbetalning

Återbetalningen av kontokrediter är benämns ofta som  flexibel, men för att ge ett mer negativt perspektiv på detta så skulle vi vilja påstå att det är samma sak som att avbetalningsplanen är ganska otydlig. Kreditgivaren sätter nämligen ett minsta belopp som ska betalas varje månad, vanligtvis en viss procent av det kreditbelopp du använt, t.ex. 4 %. Det är betydligt svårare att greppa den totala kostnaden för en kontokredit än för ett annuitetslån som läggs upp på ett år med en tydlig avbetalningsplan eftersom du med kontokrediten och i samband med det återigen frigör ett nytt belopp att utnyttja. Matematiken för den totala kostnaden för en kontokredit som används flitigt är helt enkelt inget som den normala konsumenten klarar av att göra och därigenom ligger den ekonomiska faran. Kostnaderna för en kontokredit är helt enkelt svåra att överblicka.


Grundkrav

Minimiålder (år) 18
Lägsta månadsinkomst (kr) 2 0000 – 12 5000
Folkbokföring Svensk adress och personnummer
Identifiering BankID eller annan svensk e-legitimation
Betalningsanmärkningar Kan godkännas av vissa kreditgivare

Vanliga egenskaper

Kreditgräns (kr) 10 000 – 50 000
Lägsta belopp för uttag (kr) 200 – 2 000
Ränta på nyttjat belopp (%) 4,9 – 39,8
Uppläggningsavgift (kr) 0 – 475 kr
Avi-avgift per månad (kr) 0 – 60
Uttagsavgift (kr) 0 – 195
Kreditupplysning Vanligtvis Bisnode eller Creditsafe (ibland UC)

Kontokrediter och uttag

1.   Automatiskt godkända uttag

Vissa kreditgivare godkänner nya uttag från kontokrediten automatiskt när du vill ta ut pengar. Så länge du skött tidigare återbetalningar och inte brutit mot lånevillkoren har du då alltid möjlighet att ta ut pengar. En kontokredit kan därför vara ett bra alternativ till att ta ett sms lån snabbt.

Har man misskött månadsbetalningen kan dock långivaren neka uttag och frysa den tillgängliga krediten tills de fått hela beloppet återbetalt.

2.   Ny kreditbedömning vid varje uttag

Andra långivare gör en ny kreditbedömning för varje gång du tar ut pengar, oavsett om du skött dig eller inte. Vanligtvis tas då en ny kreditupplysning via Creditsafe (eller i vissa fall Bisnode). En kreditupplysning hos Creditsafe har ingen negativ påverkan på din kreditvärdighet.

Detta innebär dock att det finns en risk att man kan bli nekad ett uttag om det t.ex. framkommer att man fått en betalningsanmärkning efter att det senast togs en kreditupplysning.


Exempel på amortering av kreditlån

På grund av att det inte finns någon fast återbetalningsplan på ett kreditlån kan det vara lite besvärligt att beräkna månadskostnaden på förhand. Därför har vi räknat fram ett exempel på hur det skulle kunna se ut för att ge dig en bild av hur man räknar.

Exemplet nedan baseras 3,29 % månadsränta. Minsta belopp att betala per månad är 4 % eller 300 kr. Så här betalas krediten tillbaka:

Exempel på amortering av kreditlån

Räkneexempel

Att förstå kostnaderna för kontokrediter är inte det enklaste. Prova gärna vår räknare för kontokrediter för bättre förståelse för hur det skiljer sig mot ett årslån. Kontokrediter är sluga på så sätt att kostnaderna är svåröverskådliga – vilket är huvudanledningen till att smslånen omvandlades till kontokrediter när lagen om högkostnadskrediter trädde i kraft 2018.


Avgifter vid mindre uttag

Vissa långivare erbjuder kontokrediter med höga avgifter för att ta ut pengar. Detta medför att det kan bli kostsamt att ta ut mindre belopp från din kredit, då uttagsavgiften utgör en stor andel av det nyttjade kreditbeloppet.

Nedan visas ett exempel där ett uttag på 500 kr gjorts från en kontokredit med uttagsavgift. Väljer man att återbetala hela beloppet på en månad blir totalkostnaden för ränta och avgifter 221 kr.

Uttagsbelopp (kr) 500
Ränta (%) 17
Uppläggningsavgift (kr) 0
Avi-avgift (kr) 19
Uttagsavgift (kr) 195
Totalkostnad, ränta + avgifter (kr) 221
Effektiv årsränta (%) 40

Utan uttagsavgift hade lånet i exemplet kostat 26 kr i aviavgift och ränta. Till följd av uttagsavgiften blir istället totalkostnaden nästan 10 gånger så stor. Även om räntan på en kredit är relativt låg kan det alltså bli billigare att välja en annan kredit med högre ränta utan avgifter.

Du gör också väl i att ta ut lite extra än vad du räknat med, så att du slipper betala uttagsavgiften två gånger ifall pengarna tar slut.

Fördelar med kreditlån

  • Kreditlån är en bra buffert för oförutsedda händelser.
  • Du kan ta ut pengar när du än behöver det.
  • Du kan låna om och om igen utan att göra ny ansökan.

Nackdelar med kreditlån

  • Räntan är högre än vanliga lån.
  • Man kan lockas till onödiga köp.
  • Produkten är kostnadsmässigt svårförståelig för korta låneperioder.

Kredit – vi reder ut begreppen

Vad är en kredit?

Enkelt uttryckt kan kredit vara vilken typ av konto som helst som låter dig låna pengar med kravet att du betalar tillbaka dem. Krediten faktureras ofta månatligen enligt avtal och ska vara fullt återbetalt efter en fastställd kredittid.

Vad är en konsumentkredit?

En konsumentkredit är en kredit som är avsedd för konsumtion. Det är ett lån som ges utan säkerhet och har därför högre räntor än lån som ges med säkerhet.

Till konsumentkrediter räknas exempelvis privatlån utan säkerhet, smslån, kontokrediter och kreditkort men även när du handlar på faktura.

Vad är ett kreditlån?

Med ett kreditlån menas en kontokredit där kreditgivaren beviljar en kreditgräns som du kan använda för köp. Du betalar bara ränta på den utnyttjade krediten.

Vad är skillnaden mellan en kredit och ett lån?

En kredit har du alltid tillgänglig även när du har betalat av skulden. Du behöver alltså inte ansöka om en ny kredit när du väl fått krediten beviljad. Ett lån sträcker sig oftast över en längre löptid och har en fast avbetalningsplan som är tydligare och mer lättförstått gällande kostnader och avgifter medan en kredit kan vara mer flexibel men samtidigt vara svår att överblicka och därmed leda till kostnader som man kanske inte riktigt hade med i planeringen.

Vad bestämmer storleken på krediten?

Din beviljade kredit bestäms av din privatekonomi hur du sköter den.

För att beviljas en hög kredit gäller att du har bra kreditbetyg. Ett bra kreditbetyg handlar om att utveckla sunda utgiftsvanor över tid. Genom att sköta avbetalningarna av dina krediter skapar du ett bra kreditbetyg.

Frågor och svar

Måste man amortera på en kontokredit varje månad?

Ja, har du nyttjat hela eller delar av ditt kreditutrymme måste du amortera på din kontokredit varje månad. Lägsta beloppet du ska betala bestäms av långivaren och beror på summan du använt. Det brukar också finnas ett lägsta belopp i kronor som inbetalningen måste överstiga.

Vissa kontokrediter ger dock möjlighet till ett visst antal betalningsfria månader per år. Det kan vara händigt för tillfällen då oväntade utgifter överstiger månadsbudgeten.

Kan man bli beviljad en kontokredit trots betalningsanmärkningar?

Ja, det finns flera kreditgivare i listan ovan som beviljar kontokrediter trots betalningsanmärkningar. Ibland anger de ett maximalt antal anmärkningar som de kan acceptera, men dessa måste vara över 6 månader gamla.

Finns ingen uttalad maxgräns för hur många anmärkningar du får ha görs en individuell bedömning av din ekonomi innan krediten kan beviljas.

Finns det kontokrediter som går att få utan kreditupplysning hos UC?

Ja, faktum är att de flesta kontokrediter är utan UC. En kreditupplysning tas istället från Bisnode eller Creditsafe i samband med att kreditgivaren mottager din ansökan.

Är det möjligt att höja kreditgränsen på en kontokredit?

Ja, det finns möjlighet att höja kreditgränsen på din kontokredit i efterhand. Vanligtvis behöver du kontakta kreditgivaren och ansöka om en ny kredit för att få tillgång till ett större kreditutrymme.

Kan man nekas ett uttag från sin kontokredit?

Ja, vissa långivare gör en kreditbedömning i samband med varje uttag. Framkommer det då att du t.ex. fått en betalningsanmärkning eller liknande kan du nekas att ta ut pengar från din kontokredit. Du kan också nekas uttag om du inte betalat lånefakturan i tid.

Hur stor kontokredit kan jag få?

Kontokrediter erbjuds vanligtvis i storleksordningen 1 000 – 50 000 kr. Exakt vilket belopp du kan erbjudas varierar mellan olika kreditgivare och kan inte avgöras på förhand. Du måste därför skicka in en låneansökan för att ta reda på vilket lånebelopp du kan få.