Lån med medsökande

  • 17 st. lån med medsökande.
  • Låna 5 000 till 600 000 kronor.
  • Räntor 2.9 % till 39.6 %.
  • Låna upp till 15 år.

Att låna med medsökande

Precis som ordet skvallrar om innebär ett lån med medsökande att någon fler än du själv ansöker om lånet tillsammans med dig. En medsökande är vanligtvis en sambo/partner make eller maka eller ett myndigt barn men ofta tillåts även en person som inte delar hushåll. Både den huvudsakliga låntagaren och medsökanden har samma betalningsansvar. Att låna med en medsökande kan ge fördelar i jämförelse med att ansöka om lån ensam.

Vänner

Behöver du något mer än lån med medsökande? Välj själv!

Loading...

Fördelar med medsökande

  • Bättre chanser till låg ränta.
  • Möjligheter att låna större belopp.
  • Möjligheter att låna trots att du har för låg kreditvärdighet eller saknar inkomst.

Nackdelar med medsökande

  • Om din medsökande inte sköter sin av betalningarna kommer det att som en direkt konsekvens påverka dig negativt ekonomiskt

Enklare att låna med medsökande

Med en medsökande får du oftast en lägre ränta än om du lånar själv eftersom er gemensamma inkomst tas i beaktande vilket skapar en bättre säkerhet för långivaren. En annan positiv effekt är att du kan ta ett större lån. Att använda sig av en medsökande kan inte minst vara bra för att samla dina småkrediter i ett större lån och därmed minska dina kostnader eller få ner månadsbetalningen till en mer hanterbar nivå än vad högkostnadskrediterna ger. När du använder dig av en medsökande kan du bli beviljad ett lån fastän du själv inte har en deklarerad inkomst just nu.


Att tänka på för dig som är medsökande

Det är mycket viktigt att du som medsökande är införstådd i att du är lika betalningsskyldig som huvudlåntagaren. De bägge låntagarna är alltså solidariskt betalningsansvariga för lånet. Man är direkt avtalspart i lånet och banken kan därmed vända hela kravet mot den medsökande.

I första hand skickar banken krav på återbetalning till huvudlåntagaren. Men sker inte betalning enligt överenskommet avtal kan banken välja att istället ställa kravet på medlåntagaren. Banken kan alltså kräva betalt från valfri part även om de i regel inte vänder sig till medlåntagaren i första hand.

Skriv aldrig under som medsökande om du inte kan lita på att den andra låntagaren kommer att uppfylla sin del av er överenskommelse!

Författare: Simon Nyström
Simon Nyström

Heltidsarbete med konsumentkrediter sedan 2013. Skapare av SmslånOnline.se och grundare av Next Lead Sweden AB.