Låna pengar av vänner

Lär dig skriva skuldebrev och låna pengar av vänner och bekanta med ett juridiskt bindande avtal.

Innehåll

Att be en vän eller familjemedlem om pengar kan vara känsligt. Men om du är seriös med ditt önskemål och vidtar nödvändiga åtgärder ökar dina chanser att få igenom dina önskemål samtidigt som du ser till att deras pengar betalas tillbaka i tid. Den här artikeln förklarar hur du bäst går tillväga för att lägga upp ett låneförslag på ett enkelt sätt som är säkert för både dig och personen du lånar av. På det sättet minskar du chanserna till att problem ska uppstå och att lån av pengar ska försämra eller förstöra er relation. Ett alternativ är givetvis att låna pengar från någon av långivarna som listas på vår webbplats för att slippa blanda in vänner och bekanta i din privatekonomi.

Handslag

Planering

 • Gör en lista över vänner och familjemedlemmar som du tror kan gå med på att låna ut pengar.
 • Beräkna hur mycket pengar du behöver och skrev ner det i ett kontraktformat. Du kan använda skuldebrevet på den här sidan.
 • Skriv ner vad pengarna ska använda till så detaljerat som möjligt.
 • Skapa en återbetalningsplan som skrivs in i kontraktet.
 • Erbjud någon slags säkerhet för lånet som du ger till långivaren. Detta är samma sak som en pant med ett värde som motsvarar de pengar du tänker låna. På så sätt ökar förtroendet och säkerheten hos långivaren. Det kan exempelvis vara ett smycke, instrument, moped, bil eller liknande. Steg för att beräkna hur mycket pengar du behöver. Skriv ner det i ett kontraktsformat, du kan hitta generiska kontrakt på nätet. Steg tre, skriv ner vad pengarna ska användas till så detaljerat som möjligt. Steg fyra, utveckla en tidslinje för återbetalning och lägg till det i kontraktet. Erbjud om möjligt en säkerhet, en bil, ett smycke eller något annat.
 • Prata med långivaren alternativt boka en tid för att diskutera lånet och diskutera beloppet samt återbetalningsplanen. Var noga med att presentera de uppgifter du redan tagit fram och redovisa säkerheten för lånet.

Skriva skuldebrev

Ett låneavtal är ett juridiskt avtal som upprättas mellan en långivare och en låntagare i syfte att låna ut pengar. Långivaren kan vara en bank, en annan formell kreditenhet eller en individ, men låneavtalet är juridiskt bindande under alla omständigheter.

Lånekontraktet måste innehålla följande:

 • Namn på både låntagaren och långivaren, deras fullständiga adresser och deras underskrifter.
 • Ort där lånekontraktet upprättats.
 • Datum för kontraktet.
 • Det totala lånebeloppet.
 • Räntesatsen för lånet.
 • Återbetalningsplanen med information om hur återbetalningar kommer att ske baserat på ränta och amorteringsform.
 • Det datum då återbetalningen av lånet ska vara avslutad.

Lånekontraktet är juridiskt bindande även om du lånar av vänner och långivaren kan ta hjälp av Kronofogden om du inte betalar tillbaka enligt avtalet. Mer information om detta finns att läsa hos Lawline.

Skuldebrev för nedladdning

Skuldebrev för nedladdning

Ladda ner >>>

Publicerad: 1 februari 2022Uppdaterad: 8 februari 2022