Undersökning: Har pantbanken högre eller lägre ränta än smslån?

Ibland nämns det att pantbanker är billigare än smslån. Men är det alltid billigare att lämna in pant och låna hos en pantbank i stället för att teckna ett lån via ett kreditbolag? Hur mycket kostar det att låna? Finns det ännu billigare alternativ? Vi gjorde en  liten undersökning. En rättvis jämförelse i pris En Läs mer…

10 procent billigare lån med nya lagen

En hörnsten i högkostnadskreditslagen är räntetaket. Sedan lagen infördes får  en högkostnadskredit inte ha en högre nominell ränta än ca 40 %. Det kan jämföras med räntenivåer på flera hundra procent som vissa företag hade innan lagen trädde i kraft. Men hur mycket har räntetaket påverkat lånens kostnad? I flera fall handlar det om att Läs mer…

Ny lag förväntas minska antalet onödiga betalninganmärkningar

Med en ny lag som säger att staten och kommunerna måste skicka betalningspåminnelse innan skulden får gå till Kronofogden kan antalet personer som får betalningsanmärkning minska. Dessutom införs hårdare krav för Kronofogden gällande adresskontroll innan de kan lämna ut uppgifter om obetalda skulder till kreditupplysningsföretagen. Sammantaget ska antalet personer med ”onödiga” betalningsanmärkningar minska vilket i Läs mer…

15 miljoner i påminnelseavgifter för Transportstyrelsen – per månad

Sedan trängselskatten infördes har Transportstyrelsen fått in över 1 miljard kronor – bara i tilläggsavgifter (påminnelseavgifter). Det är en hårt kritiserad avgift som knappast fick bättre rykte efter att myndigheten valde att skicka ut fakturor via digitala brevlådan Kivra. En ändring som innebar att tilläggsavgifter på ytterligare 10 miljoner skickades ut – bara under mars Läs mer…

Snabblåneföretag kringgår nya lagen enkelt

En av punkterna i den nya snabblånelagen är det så kallade räntetaket. En regel som är tänkt att begränsa räntekostnaden på lånen vilket därmed skulle göra de dyraste lånen något billigare. Därmed skulle regeln resultera i ett litet steg mot mindre överbelåning i landet. Men blev lånen verkligen billigare? Genom att lagen är utformad som Läs mer…

Sms-lån blir billigast för att renovera köket!

Har du någon gång upplevt som att din bankman ”trollar med sifforna” när du behöver ett lån? En massa konstiga begrepp och sedan en uträkning som visar på bästa lånealternativet? I vissa fall kan det just bara vara ”trolleri”. För genom att ställa olika siffror mot varandra och presentera lån på olika sätt – så Läs mer…

Var detta verkligen tanken med nya lagen för smslån?

Första september 2018 börjar nya lagen för högkostnadskrediter gälla. Från kommittédirektivet 2015 har frågan gått via utredning, remisser, proposition, debatt och vidare till beslut i kammaren. Nu ska så ”äntligen” smslånen försvinna, kreditmarknaden balanseras och antalet överskuldsatta minska drastiskt. Eller? Det finns en del frågetecken som uppstår när man läser lagen. En fråga som återkommer Läs mer…

Debatt och beslut i kammaren kring nya smslånelagen

En summering av 8 riksdagsledamöters anföranden kring proposition 2017/2018:72 ”Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter”. Den 23:e april 2015 tog regeringen beslut om att starta en särskild utredning kring smslån (högkostnadskrediter). Frågan har därefter behandlats av en rad remissinstanser som haft möjlighet att ge sin syn på utredningen. Allt mynnade ut Läs mer…

Granskning av smslåneföretagen sätter kreditbedömning på sin spets

Konsumentverket beslutade i februari att påbörja en granskning av två smslåneföretag utifrån hur kreditbedömningen sker på deras kunder. ”Det är viktigt utifrån ett konsumentperspektiv” kommenterar Anna Hult från Konsumentverket. Men det även viktigt att se det ur andra perspektiv.  Smslån har blåsts upp oproportionerligt mycket i förhållande till andra låneformer och låneföretag vilket framgår av Läs mer…

Kronofogden driver in påhittade skulder

Redan högt skuldsatta personer riskerar att råka ännu mer illa ut när blufföretag använder Kronofogden för att driva in påhittade skulder. Det här har lett till en extrem ångest inför framtiden. Vad kommer hända? Kommer jag någonsin köpa hus och fixa grejer till mina barn….Det här har förstört så himla mycket för mig. En kvinna Läs mer…