15 miljoner i påminnelseavgifter för Transportstyrelsen – per månad

Sedan trängselskatten infördes har Transportstyrelsen fått in över 1 miljard kronor – bara i tilläggsavgifter (påminnelseavgifter). Det är en hårt kritiserad avgift som knappast fick bättre rykte efter att myndigheten valde att skicka ut fakturor via digitala brevlådan Kivra. En ändring som innebar att tilläggsavgifter på ytterligare 10 miljoner skickades ut – bara under mars Läs mer…

Snabblåneföretag kringgår nya lagen enkelt

En av punkterna i den nya snabblånelagen är det så kallade räntetaket. En regel som är tänkt att begränsa räntekostnaden på lånen vilket därmed skulle göra de dyraste lånen något billigare. Därmed skulle regeln resultera i ett litet steg mot mindre överbelåning i landet. Men blev lånen verkligen billigare? Genom att lagen är utformad som Läs mer…

Sms-lån blir billigast för att renovera köket!

Har du någon gång upplevt som att din bankman ”trollar med sifforna” när du behöver ett lån? En massa konstiga begrepp och sedan en uträkning som visar på bästa lånealternativet? I vissa fall kan det just bara vara ”trolleri”. För genom att ställa olika siffror mot varandra och presentera lån på olika sätt – så Läs mer…

Var detta verkligen tanken med nya lagen för smslån?

Första september 2018 börjar nya lagen för högkostnadskrediter gälla. Från kommittédirektivet 2015 har frågan gått via utredning, remisser, proposition, debatt och vidare till beslut i kammaren. Nu ska så ”äntligen” smslånen försvinna, kreditmarknaden balanseras och antalet överskuldsatta minska drastiskt. Eller? Det finns en del frågetecken som uppstår när man läser lagen. En fråga som återkommer Läs mer…

Debatt och beslut i kammaren kring nya smslånelagen

En summering av 8 riksdagsledamöters anföranden kring proposition 2017/2018:72 ”Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter”. Den 23:e april 2015 tog regeringen beslut om att starta en särskild utredning kring smslån (högkostnadskrediter). Frågan har därefter behandlats av en rad remissinstanser som haft möjlighet att ge sin syn på utredningen. Allt mynnade ut Läs mer…

Granskning av smslåneföretagen sätter kreditbedömning på sin spets

Konsumentverket beslutade i februari att påbörja en granskning av två smslåneföretag utifrån hur kreditbedömningen sker på deras kunder. ”Det är viktigt utifrån ett konsumentperspektiv” kommenterar Anna Hult från Konsumentverket. Men det även viktigt att se det ur andra perspektiv.  Smslån har blåsts upp oproportionerligt mycket i förhållande till andra låneformer och låneföretag vilket framgår av Läs mer…

Kronofogden driver in påhittade skulder

Redan högt skuldsatta personer riskerar att råka ännu mer illa ut när blufföretag använder Kronofogden för att driva in påhittade skulder. Det här har lett till en extrem ångest inför framtiden. Vad kommer hända? Kommer jag någonsin köpa hus och fixa grejer till mina barn….Det här har förstört så himla mycket för mig. En kvinna Läs mer…

Nej, en årsränta på 40 % för smslån är inte orimligt högt

Norrtäljetidningens ledare sätter rubriken ”Även en låneränta på 40% är orimligt hög”. Problemet är inte att nya lagar är på tapeten utan att åsikterna alltid bygger på lösa påståenden utan vidare nyansering. I den här artikeln går vi därför igenom vad den magiska procentsatsen 40% för små lån betyder i rena kronor och ställer oss frågan om Läs mer…

Vilken effekt får nya snabblånelagen? (lagrådsremiss)

Det som började med ett kommittédirektiv år 2015 har nu kommit fram till steg nummer fem i Lagstiftningskedjan. Regeringen har tagit beslutet om en lagrådsremiss. Detta för att det ska skapas ”bättre förutsättningar för rimliga villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader”. Här spekulerar vi lite om hur låneprodukterna kommer Läs mer…

Staten gör rekordvinst på överskuldsattas smslån

Statens SMS-kredit är ett av statens mest lönsamma bolag. Intäkterna kommer bland annat från smslån och över 50% av omsättningen i bolagen är ren vinst. Samtidigt som det ger ett stort tillskott i statskassan visar en utredning att ungefär 30% av intäkterna kommer från överskuldsatta personer. Skuld- och Finansieringsministern Mikael Schnebel är däremot mycket nöjd Läs mer…