SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

10 procent billigare lån med nya lagen

En hörnsten i högkostnadskreditslagen är räntetaket. Sedan lagen infördes får  en högkostnadskredit inte ha en högre nominell ränta än ca 40 %. Det kan jämföras med räntenivåer på flera hundra procent som vissa företag hade innan lagen trädde i kraft. Men hur mycket har räntetaket påverkat lånens kostnad? I flera fall handlar det om att lånen blivit 5 – 10 % billigare.

10% billigare sms-lånEtt mål med räntetaket var att låneföretagen skulle tjäna mindre på de lån som gavs. Därmed skulle de behöva göra hårdare kreditbedömning och alltså låta färre personer låna pengar. En tanke var alltså att räntetaket skulle resultera i att långivare inte kunde kompensera obetalda skulder med höga räntor. Affärsmodellen med förlängningar blev således omöjlig.

”Kreditgivarnas möjligheter att ta ut höga räntor för sina krediter medger också stora intäkter, som kan användas för att kompensera för kreditförluster” /s. 27 i Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter
Självklart bör även en sänkt ränta vara positiv för låntagaren som därmed får det lättare att betala tillbaka lånet. Utifrån att målet varit att sänka räntan, och därmed kostnaden för låntagaren, bör en relevant fråga vara – Hur mycket billigare blev det?

Det finns ett par långivare som fortfarande erbjuder lån på ett par tusen kronor som sedan antingen ska betalas tillbaka på en månad eller ett par månader. Detta alltså med en fast avbetalningsplan och inte löpande så som kontokrediter har.
För att göra denna jämförelsen tydlig har därför enbart sms-lån med fast återbetalningstid tagits med.

Exempel 1 – Kredit365

Före nya lagen (Priser från december 2017)
Kredit 365 priser före lagändringen
Efter nya lagen (Priser från januari 2018)
Kredit 365 priser efter lagändringen

Exempel 2 – Nätlån.se

Även här är skillnaderna inte jättestora mot tidigare.
Före nya lagen (Priser från januari 2018)
Nätlån priser före lagändringen
Har inte hittat deras räntenivå. Men räntan bör vara ca 120 %. Detta med tanke hur stor räntekostnad som skapas nedan med 36,5 % i ränta.
Efter nya lagen (Priser från januari 2019)
Nätlån priser efter lagändringen
Här har det alltså skett en kraftig minskning i räntan. Men samtidigt en viss ökning i avgiften. Förr var det uppläggningsavgift på 250 kr – nu en administrativ avgift på 300 kr.
Förr kostade det 2480 kr att låna 2000 kr i 30 dagar. Nu kostar det 2370 kr. En besparing på 110 kr. Ungefär 5 % billigare.
Förr kostade det 4765 kr att låna 4000 kr i 30 dagar. Nu kostar det 4440 kr. En besparing på 325 kr och 7 %.

Sett till dessa två företag har alltså kostnaden för ett klassiskt sms-lån minskat. I alla fall om man ser på lån över en månad. Både Kredit365 och Nätlån har enbart återbetalning på en månad.
Liknande siffor går att hitta hos Monetti.

Exempel 3 – Monetti

Före nya lagen (Priser från dec 2017)
Monetti priser före lagändringen
Efter nya lagen (Priser från januari 2019)
Monetti priser efter lagändringen
Skillnaden är inte speciellt stor. Det är till och med så att lånet på 2000 kr har blivit lite dyrare. Men några stora skillnader är det knappast. Oavsett om det är 1000 kr eller 5000 kr som lånas.

Större skillnader på större lån – i alla fall i kronor och ören

Några större skillnader går alltså inte att se på lånen där återbetalningen ska ske inom en månad. För även om räntan har sänkts betydligt hos vissa bolag så blir det inte stora summor.
Även om den effektiva räntan har sänkts med flera hundra procent på vissa lån så har det inneburit någon hundralapp (om ens det) i skillnad.
Hur har det blivit på större lån?
Ett lån hos Monetti på 10 000 kr under 6 månader kostade förr 13 280 kr. Samma lån skulle idag kosta 11 801 kr. Över 1000 kr i besparing men fortfarande bara en minskning med ca 10 %.
Förr:
Monetti - större lån innan lagändringen
Nu:
Monetti större lån efter lagändringen
Den effektiva räntan har mer än halverats. Totalkostnaden för lånet har minskat med ca 10 %.

Inte räntan som ändrats mest

Räntan har ändrats hos väldigt många sms-låneföretag. Detta genom att gränsen idag är på knappt 40% i nominell ränta. Förr fanns det flera som hade flera hundra procents ränta. Men som visas ovan har denna ränteändring inte gjort så stor skillnad. Det handlar i flera fall om en ändring kring 5–10 %.
Man kan såklart tycka att de ändringar som skett är relativt små. Lånekostnaden har minskat med 5-10 % för de låntagare som sköter sina betalningar, vilket låter som en liten skillnad i förhållande till det arbete som lagts ner. Viktigt är då att påpeka att förändringarna i upplägg omöjliggör samma aggressiva kostnadsutveckling som kunde drabba (och mer eller mindre utnyttjades i tidigare affärsmodeller) de mest ekonomiskt svaga. Som redan nämnts tidigare kunde förlängningar använda som lockbete i marknadsföringen för dem som hade som sämst ekonomi.

Intäkterna som förlängningarna gav skapade extremt bra marginaler

Lånföretagen kunde nu ta en högre risk. Den nya modellen har utöver de 5%-10% billigare lånen trots allt även lett till en mindre aggressiv kostnadsutvecklingen för låntagarna med sämst ekonomi som tidigare lätt kunde hamna i en ond cirkel av förlängningar där lånet aldrig amorterades – istället var varje inbetalning en ren räntekostnad. Många har förmodligen missat att detta var den riktigt stora skillnaden mellan de tidigare sms-lånen och andra typer av lån utan säkerhet.