15 miljoner i påminnelseavgifter för Transportstyrelsen – per månad!

Sedan trängselskatten infördes har Transportstyrelsen fått in över 1 miljard kronor – bara i tilläggsavgifter (påminnelseavgifter). Det är en hårt kritiserad avgift som knappast fick bättre rykte efter att myndigheten valde att skicka ut fakturor via digitala brevlådan Kivra. En ändring som innebar att tilläggsavgifter på ytterligare 10 miljoner skickades ut – bara under mars månad i år.

Från första januari i år har Transportstyrelsen skickat fakturor och påminnelser via digitala brevlådan Kivra. Det har gjort att drygt 20 % av alla utskick har kunnat ske digitalt då alla personer ännu inte har denna brevlåda. Resterande fakturor har skickats som tidigare med post.

För Transportstyrelsen finns flera fördelar med detta distributionssätt. I en kommentar till Alltombilar säger Mats Kvarnström (projektledare på Transportstyrelsen) att det innebar att de nu behöver använda ”färre kuvert och får mindre kostnader för porto så utskicken blir kostnadseffektivare”. Det ansågs även både säkrare och enklare.

Men att Transportstyrelsen får lägre kostnader är inget som återspeglat sig i avgiften för de som får betala dessa. Snarare tvärtom. Väldigt många hade nämligen inte uppfattat att fakturan skulle komma till Kivra och antalet tilläggsavgifter sköt minst sagt upp i höjden.

Transportstyrelsen kuvert

Missade du fakturan hos Kivra? Du är inte ensam…

I genomsnitt skickar Transportstyrelsen ut 30 000 påminnelser med tillhörande tilläggsavgift – varje månad! Med tanke på att avgiften är 500 kr handlar det om 15 miljoner varje månad. Totalt ca 180 miljoner per år (flera källor nämner 200 miljoner/år).

Efter att man gått över till Kivra så ökade antalet påminnelser brutalt. Bara i mars i år var det 50 000 påminnelser som skickades ut. Orsaken att just mars blev en ”toppenmånad” var att de som fått sin första faktura genom Kivra i januari nu fick sin påminnelsen via denna brevlåda.

De kommande månaderna minskade alltså antalet påminnelser något men fortfarande är 2018 ett år där inkomsterna för tilläggsavgifter har varit betydligt högre än normalt.

Ett sätt att finansiera arbetet

Sedan trängselskatten införts har 1,2 miljarder betalats i dessa tilläggsavgifter. Det kan tyckas märkligt att ingen beslutsfattare reagerar på att avgifterna skenar, att för många personer missar fakturan, att Transportstyrelsen får polisanmälan mot sig för ocker och att flera intresseorganisationer kritiserat avgiften. I en artikel av Motormännens Riksförbund nämns även att både Skatteverket och Transportstyrelsen har ”påpekat det olämpliga i en tilläggsavgift som i alla andra sammanhang skulle bedömas som ocker”. (Har däremot inte hittat källa på detta).

Men staten vill väll inte missa sina extra 200 miljoner per år. Det ville i alla fall inte Magdalena Andersson när hon år 2016 var finansminister. På en skriftlig fråga kring tilläggsavgifterna svarade hon följande:

”Medel motsvarande intäkterna från trängselskatten, inklusive intäkter från tilläggsavgifter, går till angelägna infrastruktursatsningar. Om tilläggsavgiften skulle sänkas så innebär det att andra pengar måste skjutas till inom ramen för trängselskattesystemet. Det handlar då om ökad upplåning eller om höjningar av trängselskatten.”

Så om inte staten får ta ut sin höga tilläggsavgift så skulle skatterna höjas eller statsskulden skjuta i höjden…

Men kan verkligen staten använda detta som ett argument? Varför får staten hävda att de har rätten att straffa de som missat en inbetalning närmare 8 gånger hårdare än vad ett privat företag får göra? När privata företag skickar påminnelser till privatpersoner får de maximalt lägga på 60 kr medan staten via Transportstyrelsen får ta ut 500 kr och via CSN en liknande avgift.

Transportstyrelsen VS snabblånen

Även om jämförelsen haltar något så lockar det att jämföra avgifterna hos Transportstyrelsen mot de avgifter och lagar som reglerar lånföretagen.

  • Storlek på avgiften

Staten – Tar ut 500 kr i tilläggsavgift

Snabblån – Är begränsad enligt lag att maximalt ta ut 60 kr

  • Kostnadstak

Staten – Här finns inte något kostnadstak. Någon relevans mellan grundavgift och tilläggsavgift finns inte vilket gör att en skuld på 20 kr kan få tilläggsavgift på 500 kr.

Snabblån – Totala summan på räntor och avgifter får inte bli mer än ordinarie skuld/lånebelopp. Därmed begränsas det till en mer relevant summa.

  • Vad får avgiften gå till?

Staten – Citatet från Magdalena Andersson tyder på att staten budgeterat med att få in en större summa varje år på tilläggsavgifterna. För utan dem skulle inte finansieringen gå ihop. Även Heléne Lilja från Motormännens Riksförbund är inne på att staten räknar med dessa avgifter som finansiering:

Man kan alltså konstatera att staten i sin budget har räknat med försenade och missade inbetalningar av trängselskatten (Dagens samhälle 29 mars 2018)

Det är även intressant att se på vad tilläggsavgiftens primära syfte är. I den proposition (2003/04:145) som regeringen överlämnade till riksdagen 2004 och som låg bakom dagens lag framgår följande:

Tilläggsavgiftens syfte är, som angivits ovan, att förmå de skattskyldiga att betala trängselskatten och expeditionsavgiften i tid. Avgiften är fast och är därmed naturligen begränsad till sin storlek. En avgift på 500 kronor kan knappast anses som avsevärd. / s. 56

Om syftet är att ”förmå de skattskyldiga att betala trängselskatten i tid” kan den lika gärna vara på 100 kr eller 200 kr. Att betala 200 kr i avgift för att ha missat en faktura på 20 kr är minst sagt en tydlig påminnelse. Det är nog även få som håller med om att en avgift på 500 kr på en skuld på 20 kr ”knappast anses som avsevärd”. 

Men det är tydligt att avgiften inte primärt går till att påminna och förmå människor att betala skatten utan att det är ett sätt att få in finansiering till verksamheten.

Snabblån – I Konsumentkreditlagen framgår att avgifter enbart får tas ut i det fall det finns tydliga kostnader för låneföretaget som dessa avgifter ska täcka. Eftersom påminnelseavgiften även är begränsad till 60 kr är detta uppenbarligen vad som administrationen beräknas kosta för en påminnelse.

Dags att skapa en ansvarsfull transportpolitik

Det är lätt att hålla med kommunikationschefen hos Motormännens Riksförbund när hon skriver följande i en artikel i Dagens Samhälle.

”Menar regeringen allvar med en ansvarsfull transportpolitik, som medborgarna har förtroende för, bör den redan i vår lägga ett skarpt förslag till riksdagen med en förändring av systemet.”

En ansvarsfull transportpolitik, som medborgarna har förtroende för, borde även innebära att Transportstyrelsen får spela med samma spelregler som företagen i Sverige. Därmed sänka påminnelseavgiften till 60 kr.

Publicerad: 26 november 2018Uppdaterad: 9 november 2020
Författare: Simon Nyström
Simon Nyström

Heltidsarbete med konsumentkrediter sedan 2013. Skapare av SmslånOnline.se och grundare av Next Lead Sweden AB.

SmslånOnline.se Logo
Next Lead Sweden AB Logo
Org/Moms nr. 556497-6735 / SE556497673501
Adress Manhemsgatan 3, 93134, Skellefteå
Epost info@nextleadswedenab.se