SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

En räknelek med absurda exempel på effektiv ränta

I artikeln ”Vi avlivar myten om att sms-lån alltid är dyrast”  lärde du dig hur effektiv ränta fungerar i dess enklaste form. Du fick även höra att effektiv ränta fungerar dåligt på korta låneperioder. Vi sa: ”korta perioder som är typiska för sms-lån skapar en hög effektiv ränta per automatik”, men vad menade vi egentligen med det? Det får du veta i den här artikeln där du ställs inför frågeställningen: skulle du låna 1000 spänn av en kompis om han krävde 3,5 miljarder procent på lånat belopp i effektiv ränta?

[Kommentar 2019-08-19: Den här artikeln är en räknelek menad att illustrera hur den effektiva räntan eskalerar när du använder formeln som den är skriven (och ska användas). Formeln har dock begränsningar i form av regler för hur den får användas. Detta tas inte upp i artikeln. däremot stämmer det helt och fullt att den effektiva räntan skenar ju kortare löptiden är – och det är det som jag ämnat visa i den här artikeln.]

Grundförutsättningar för uträkningarna

För att detta ska bli så enkelt som möjligt att förstå sig på så utgår vi från att vi lånar 1000 kronor till en kostnad av 100 kronor. Enkla värden att komma ihåg och dessutom baserat på ett verkligt sms-lån. Kostnaden i exempelbilderna är alltid 100 kronor, eller 1/10 av lånat belopp om du så vill.

Den effektiva räntans förändring beroende på låneperiod

arsranta-forandring-365-90
Fig. 1 visar hur årsräntan ökar från 10% till något över 40% om du får en löptid på 90 dagar istället för 365 dagar.
Motsvarande effektiva ränta ökar från 10% till 47%:
Effektiv ränta förändring, tid mellan 365 dagar och 90 dagar
Gemensamt för kurvorna är att de följer varandra ganska bra och att  båda ökar kraftigt när löptiden blir kortare. Snart kommer du att få perspektiv på ordet ”kraftigt”.

Förändringar av räntor för 30 dagars låneperiod ner till 2 dagar

Årsänta för låneperioder 30 dagar till 2 dagar
Effektiv ränta 30 dagar till 2 dagars löptid utan y-axel
Som du ser beter sig räntorna i fig. 3 och fig. 4.  likadant för den här perioden. Eller gör de? Låt oss ta en titt på y-axlarna och välja ett något större format.Årsränta för löptid 30 dagar ner till 2 dagar Fig. 5. Y-axeln i fig. 5 börjar visa betydligt högre värden än i fig. 1 som hade en max årsränta runt 40 %. I den här bilden börjar det eskalera kraftigt och det börjar handla om årsräntor på tusentals procent. Då är det  tur att den effektiva räntan iallafall följer årsräntan, eller hur?
Tyvärr är det bara formen på kurvan  i fig.6 nedan som på något sätt påminner om årsräntorna  fig. 5. Lägg märke till att y-axeln i fig. 6. nedan nu har blivit logaritmisk för att överhuvudtaget kunna visa den effektiva räntan på ett överskådligt sätt. Ett streck på y-axeln är 10 gånger så mycket som föregående värde på y-axeln. Det är en vansinnigt stor skillnad.Effektiv ränta förändring löptider 30 dagar till 2 dagar Fig. 6. Den effektiva räntan maxar 10 miljarder procent om man lånar i 1 dag.
Men: Det är fortfarande bara 100 kronor det handlar om i ren kostnad.

Effektiva räntor för typiska sms-lån

En kortare låneperiod ger ofta en proportionellt hög kostnad gentemot lånestorleken och därför blir den effektiva räntan än högre. Den effektiva räntan följer inte kostnaden linjärt. Inte ens nästan. Faktum är att den skenar oerhört i jämförelse. För att erbjuda en tjänst som sms-lån behövs alltid en minsta avgift för att göra en förtjänst som är acceptabel. Eftersom låneperioden blir kort påverkas denna ”minsta kostnad” som krävs även den effektiva räntan. Det är med andra ord nästan som gjort för att få skit ifall man ger sig på eländet. Till saken är att företag som tar ansvar och följer god kreditgivningssed och tar kreditupplysning på allvar inte nödvändigtvis tjänar på detta när det kommer till medias bevakning av sms-lånebranschen. Ansvar -> högre kostnad -> högre effektiv räntan. Vi vet vad medierna bryr sig mest om allt i världen men inte förstår när det gäller sms-lån: effektiva räntor. Höga effektiva räntor framställs ofta som ondskan själv, men det är inte många som har förstått hur det fungerar innan de fattar pennan och skriver en panikrubrik. Höga effektiva räntor kan verkligen vara för höga, men effektiva räntor kan även målas upp som värre än de är.

Exempel: Sms-lån 1000 kronor i 30 dagar

Ex 1:
Kostnad: 100 kronor
Årsränta: 121,67%
Effektiv ränta: 218,87%
Ex 2:
Kostnad: 200 kronor
Årsränta: 243,33%
Effektiv ränta: 819,12%
En fördubblad kostnad resulterar i att den effektiva räntan höjs 3,7ggr. Denna skillnad accelerarar vid högre kostnader och kortare låneperioder vilket framgår av fig. 7 här nedanför.  Graferna visar hur årsräntan och effektiva räntan ändras om vi ändrar löptiden men låter kostnaden vara konstant.365 dagar löptid till 2 dagar löptid effektiv ränta Fig. 7. Kom ihåg att effektiv ränta baseras på år. Formeln ser ut så här:Effektiv ränta formel Fig. 8. n = antalet låneperioder/faktureringsperioder utryckt i delar av år.
i = årsränta
Ex:
1 månad = 12
1 kvartal = 4
1 år = 1.
Vad blir tokigt när vi räknar effektiv ränta på sms-lån? Fastän lånet ska vara fullt avbetalt efter 30 dagar så måste vi ”höja med 12” och det blir galnare och mer skillnad mellan effektiv ränta och faktiskt kostnad ju kortare period vi väljer, vilket graferna visar. Vi går igenom formeln i detalj och förklarar hela uträkningen här.

Att akutscenario

Läget är akut. Du behöver 1000 kronor och du behöver dem nu. Klockan är 23.00 och du kan omöjligt fixa pengar på något annat sätt än att låna pengar av din snåla kompis. Du får tag i honom och han säger efter viss tvekan att han kan låna ut pengarna – till imorgon. Det jobbiga är att han vill ha 3,5 miljarder procent effektiv ränta. Bör du neka en sådan deal? Är din kompis en skitstövel? Det kanske han är rent allmänt men det förändrar inte det faktum att allt han krävde faktiskt var detsamma som 100 kronor för besväret. Om läget är superduper-akut kanske t.o.m. du som är skeptiker kunna ingå en sådan deal utan att din ekonomi bryter samman? Effektiv ränta är ibland förvirrande när det gäller korta låneperioder och de höga räntor som presenteras är inte alltid detsamma som en väldigt hög kostnad. Det har mycket med låneperioden att göra när du lånet läggs upp på mindre än ett år.

Bonusupplevelse….

Sluta inte läsa här. Det är en ”aha-grej” kvar.
Så här ser uträkningarna ut för alla exempel som användes i den här artikeln.Grunddata Fig.8. Du har fått kunskapen om att kostnaden 100 kronor inte ändrades trots att den effektiva räntan blev ett antal miljarder. Du har således fått ny kunskap: det är skillnad på effektiv ränta och faktisk kostnad. Förhoppningsvis köper du även logiken att en kostnad alltid är något som går att ta på. Den är verklig och enkel att förstå. Därför är det roligt att leka vidare med trängselskattexemplet som jag berättat om tidigare. Transportstyrelsen skickar nämligen ut en påminnelseavgift på 500 kronor efter 21 dagar om du glömmer att betala en avgift på 15 kronor. för trängselskatt. Detta görs faktiskt för räkningar ända ner till 5 kronor. Smått irriterande.
Så här ser det ut om man skulle likna denna fullt verkliga kostnad 500 kronor vid ett smslån på 15 kronor i 21 dagar:
Påminnelseavgift
Vi får hoppas att de inte börjar skicka ut påminnelserna tidigare, för då räcker det inte med 49 kvadriljarder procent effektiv ränta (49*10^27) på långa vägar. ;)  Som vanligt vill jag påminna om att det allra sista exemplet är en räknelek, man får inte kalla en påminnelseavgift för ränta (lämpligt nog?), men vi har ju faktiskt precis enats om att en kostnad är fullt verklig. Det frivilliga sms-lånets kostnad var 1/10 av beloppet. Ovanstående kostnad är 33*beloppet och helt ofrivilligt och drabbar alla, stark som svag. Kanske ger dig det lite perspektiv på debatterna kring sms-lån? Det finns en anledning att läsa på innan du kritiserar för hårt och det är inget jag bara säger.
Sensmoral:
Den som stirrar sig blind på effektiva räntor under korta låneperioder får fortsätta att vara pank.