SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Alla smslån förtjänar inte smslånets rykte

Trots att skillnaderna mellan olika låneprodukter kan vara stora placeras dessa ofta i samma fack och benämns smslån. I den här artikeln visar jag två låneprodukter som  får utstå ungefär samma form av kritik men har totalt olika upplägg.

branna-sedlar
Två viktiga ord som ligger bakom skillnaderna mellan olika upplägg är förlängning och annuitet. En förlängning är som namnet antyder en avgift som tas ut för att förlänga ett kortsiktigt smslån för att köpa sig mer tid för avbetalning av lånet. Annuitet är den vanligaste formen av amortering på ett lån som läggs upp med en längre löptid vilket skapar en helt annan prisbild.

Skilj på månadskostnad och månadsbetalning

Exempel:

  1. För att låna 5000 kronor i 30 dagar är en kostnad på 500 kronor inget ovanligt om du tar ett smslån. Det är t.o.m. ett av de bättre priserna.
  2. Ett annuitetslån på 5000 kronor med årsränta 29,17 %  som löper 1 år kommer att ha en månadsbetalning på 485:-.

Ganska lika, eller? Om du inte bryr dig om att göra en ordentlig research eller vet hur ett annuitetslån fungerar är det fullt rimligt att du rycker på axlarna och tycker att lånen är ganska lika. Så här skulle kostnadsutvecklingen för de båda lånen se ut över ett år om du fastnade i bekvämlighetsfällan med förlängningar:
Jämförelse smslån
Varför blir det så här? Först och främst är det fel att se månadsbetalningen för annuitetslånet ovan (485:-) som en kostnad och att jämföra den med 30-dagarslånets 500 kronor eftersom månadsbetalningen består av en del ränta (kostnad) och en del amortering (avbetalning, ingen kostnad). Andelen räntekostnad per månadsfaktura minskar med tiden och istället består en större del av månadsbeloppet av amortering. Den faktiska kostnaden för annuitetslånet utgör  bara 25% (121,54:-)  av månadsbetalningens 485 kronor första månaden och 2,4% (11,52 kronor) den sista månaden. Resterande belopp på varje faktura är alltså  avbetalning av lånet.

För det andra har förlängningsavgiften för ett kortsiktigt smslån ingenting med amortering att göra. Därför kommer det kortsiktiga smslånets kostnadsutveckling att öka med storleken av förlängningsavgiften varje månad.  (121,6% årsränta/12 mån) ≈ 10%. 5000 kronor * 10% = 500 kronor/ mån. Kostnaden ökar alltså med 500 kronor per månad men lånet minskar inte även om tiden går. Totalbeloppet att betala tillbaka i slutändan blir alltså hela 11000 kronor. För annuitetslånet blir kostnaden bara 820 kronor  och totalbeloppet i det här fallet 5820 kronor. Det visar vikten av att välja rätt löptid efter din egen situation och inte bara lockas in med ett erbjudande om räntefri kredit första månaden som ny kund. Förhoppningsvis ser du att det finns en anledning till att locka med räntefri kredit.

Därför kallas olika produkter för smslån

Orsaken till att namnet smslån hänger kvar är dels för att media ofta använder det vid kritik av branschen men även p.g.a att  företagen själva använder det i sin marknadsföring. Smslån är en  av de vanligaste sökningarna för den som behöver pengar snabbt och företagen vill knappast missa möjligheten att få kunden även om de kanske tycker att deras egen produkt är lite finare än det ursprungliga smslånets rykte.

Även vi utgår från benämningen smslån på vår förstasida och blandar friskt mellan olika upplägg.  Vi försöker dock vara tydliga med att redovisa kostnaderna  och räntorna och att förklara vad som gäller. Du kan  inte söka på ett 10000-kronorslån utan att få upp en ruta som säger ”är det där verkligen så smart?” ifall du väljer att  lägga upp lånet på 30 dagar:
Hjälptext när du söker stort belopp och kort löptid