CSN:s påminnelseavgift på 450 kronor och andra statliga avgifter

Alla kan glömma bort att betala en faktura – även jag. Som ett brev på posten kommer då påminnelsen. Många företagare väljer att lägga på påminnelseavgift på 60kr vilket räcker för att man ska bli irriterad på sig själv och göra allt för att betala nästa faktura i tid. Precis som namnet på avgiften säger så är det för att påminna – det är avgiftens uppgift.  Påminnelseavgiften har i vissa fall även andra syften. CSN finansieras exempelvis till 60% av avgifter och påminnelseavgiften uppgår till hela 450 kronor.

Påminnelseavgift – 60kr

Varför väljer så många företag att lägga påminnelseavgiften på just 60kr? För att lagen säger att det är vad man får ta ut när ett företag säljer saker/tjänster till privatpersoner. Detta enligt flera olika källor.

Verksamt.se skriver de följande om betalningspåminnelse utifrån företagarens perspektiv:

Om ni har avtalat om att du ska få ta ut påminnelseavgift vid försening har du rätt att ta ut 60 kr i ersättning när du skickar en betalningspåminnelse.

Vad denna ersättning ska täcka framgår även med tydlighet:

”Påminnelseavgiften täcker kostnaden för det administrativa arbetet med att skicka påminnelser”.

Även Svea.com bjuder på samma information

”Lagstiftningen ger fordringsägaren möjlighet att ta ut påminnelseavgift vid högst ett tillfälle för en och samma fordran och då med högst 60 kronor.”

Så det bör vara ganska klart att påminnelseavgift från företag mot privatperson maximalt får vara 60kr.

Förseningsavgift – 450kr

Många blandar ihop påminnelseavgift med förseningsavgift. Om försäljning sker till en privatperson får inte förseningsavgift läggas på men man kan fortfarande ta ut en påminnelseavgift (max 60kr).

Mellan två företag är det däremot annorlunda. Enligt ett EU-direktiv, som började gälla 16 mars 2013, får en förseningsavgift debiteras kunden på 450kr. Men det är få företag som valt att använda sig av den höga avgiften – vilket är lätt att förstå varför. Knappast varumärkesbyggande att bli känd som ett företag som skickar förseningsavgifter på 450kr.

Det finns lagar –  sen finns staten

 Det är alltså tydligt att det är skillnad på lagar som reglerar dessa straffavgifter beroende om det är en privatperson eller ett företag som ska betala fakturan. Privatpersoner har överlag ett större lagligt skydd och det återspeglar sig ju även i denna fråga. Företag ska inte kunna belägga privatpersoner med höga påminnelseavgifter eller förseningsavgifter – men staten ska visst få göra det.

Från och med 1:a januari 2015 har CSN satt påminnelseavgiften på 450kr. En höjning från tidigare 200kr. Varför denna höjning? Ett svar kan hittas i lagen som styr CSN

4 § Regeringen får meddela föreskrifter om att Centrala studiestödsnämnden får ta ut avgifter för sina administrativa kostnader i samband med att studielån beviljas, vid återbetalning av studielån och i samband med återkrav av studiestöd.”

Pengarna ska alltså gå till den administrativa delen. Är det inte märkligt att kostnaden hos CSN över ett år har skenat så brutalt? Att den administrativa kostnaden för en betalningspåminnelse tidigare varit 200kr men nu blivit över dubbelt så hög. Är det lokalkostnader, personalkostnader eller andra kostnader som skenat för CSN som gör att de måste väga upp det med högre kostnader?

Kanske har de en del att lära från näringslivet. För även där gäller att:

Påminnelseavgiften täcker kostnaden för det administrativa arbetet med att skicka påminnelser.

Så företagare får ta 60kr för att täcka kostnader för administrativa arbetet och CSN får ta 450kr. Någon jobbar väldigt långsamt eller behöver uppdatera sina rutiner för fakturahantering…

Nej, i grunden är felet inte att personalen jobbar långsammare nu än tidigare, att de fått extrema löneförhöjningar eller att portokostnaden skenat. Grundproblemet sitter i att CSN lever på sina avgifter. Skulle inte människor glömma att betala skulle finansieringen av CSN falla. Skulle rejält mycket färre missa sina betalningar än idag kanske de blir tvungna att höja kostnaden ytterligare. För tanken är att CSN ska leva på sina avgifter.

Som läget är idag så finansieras CSN av 40% anslag och till 60% på avgifter.

 • Det är inte rimligt alls.
 • Det är inte rimligt att CSN ska bygga sin verksamhet på att folk inte betalar i tid. Samma affärsmodell finns hos vissa företag som bedriver smslånverksamhet och det är just den modellen som skapar skenande kostnader.
 • Det är inte rimligt att påminnelseavgiften ska vara 450kr.
 • Det är inte ens rimligt att CSN får ta ut så hög avgift av privatpersoner när samliga företag i Sverige aldrig får gå över 60kr.
 • Det är inte rimligt att resultatet av en missad betalning ska bli som vilket dåligt val av smslån som helst.

Lawline.se hittar du länkar till mer information i ämnet samt en del intressanta frågor.

Inte ensamma

CSN kan ju i alla fall trösta sig med att de inte är ensamma om att sparka hårt. Transportstyrelsen (statlig förvaltningsmyndighet) går precis samma väg. Det är myndigheten som har hand om trängselskatten i Stockholm och som väljer att skicka ut betalningspåminnelse på 500kr.

Trängselskatt räkning

Har CSN och Transportstyrelsen rätt att lägga så höga avgifter? Absolut. Enligt lag får det göra det. Men visst är det märkligt att de har en rätt som vi företagare inte har när det gäller fodringar mot privatpersoner. Det är bara att hålla med Tobias Hellström (artikel i GP) när han upprört berättar om hans hur hans skuld till Transportstyrelsen på 24kr förvandlades till 1024kr då han betalade in pengarna två dagar för sent.

Hade jag tagit sådana förseningsavgifter hade jag inte haft några kunder kvar”, säger han.

Det har han rätt i. Men att köra bil i Stockholm eller att studera på högskola behöver väldigt många göra. Oavsett om de får horribla påminnelseavgifter. Det är väl just därför som CSN och Trafikverket kan ha så höga avgifter – de har ju ingen konkurrens. Artikeln ”49 kvadriljarder procent effektiv ränta okej för staten” är en artikel och räknelek i ämnet som publicerats tidigare på SmslånOnline.se.

Finns det någon myndighetsperson som på ett bättre sätt kan förklara de höga avgifterna så tar jag emot förklaringen tacksamt. Bara ni inte belägger svaret med ”avgift som ska täcka de administrativa kostnaderna”. Då kan det bli ett dyrköpt svar.

Avgift räkning

Summering
CSN:s påminnelseavgift på 450 kronor och andra statliga avgifter
Artikel
CSN:s påminnelseavgift på 450 kronor och andra statliga avgifter
Beskrivning
CSN finansieras till 60% av avgifter och påminnelseavgiften uppgår till 450 kronor. Det är inte heller den enda statliga absurda påminnelseavgiften.
Författare
Publicerat av
SmslånOnline.se

3 thoughts on “CSN:s påminnelseavgift på 450 kronor och andra statliga avgifter

 1. Inte undra på att CSN skickar ut fyra inbetalningslappar i början av året med förhoppningen att man ska glömma åtminstone en av dem efter sju eller åtta månader.

  Deras verksamhet beskrivs tydligt i brottsbalken kapitel 9, paragraf 5.

  ”För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen.”

  Brottet kan kanske inte anses som grovt i det enskilda fallet, men med tanke på omfattningen tycker jag att de ansvariga är väl värda maxstraffet på fyra års fängelse.

 2. Även om det är lagligt att ta ut så ocker avgifter är det hyckleri eftersom det heter att avgifterna går till administrativa kostnader. Det är spännande att statliga organ får ägna sig åt hyckleri. Det kanske är lagligt att vara hycklare men i sådana fall bör ju vi medborgare bli mer öppet kritiska. Kanske har hyckleri ökat i popularitet med tanke på att själva förevändningen för trängselavgifterna sägs vara miljöskäl men att pengarna oavkortat går till att bygga ut vägtrafiken för att alltså underlätta för och öka bil och lastbilstrafiken. Dessa avgifter som sedan läggs på trängselskatten är en precis lika central del av finansieringen av vägprojekt som fallet är för CSN. Påminner inte så lite om Monsantos företagsmodell där stämningarna av småbönder är en bärande del av deras företagsmodell. Men för människor som aldrig frågar sig vilket samhälle det är de vill ha är det naturligtvis aldrig ett problem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *