Finansiella tjänster flyttar till nätet – hur påverkas du?

Det här är en gästartikel skriven av Ville Kymäläinen som återpublicerats efter att SmslånOnline.se gått igenom en redesign. Den handlar om hur tekniska framsteg på nätet kommer att påverka dig som konsument och publicerades ursprungligen 2014.

En datorberoende värld

”Increasingly, we are being placed under a powerful “Big Data” lens, through which, without meaningful transparency or control, decisions about our financial futures are being decided.” – Chester & Mierzwinski, 2014

Idag lever vi i en allt mer databeroende värld som har revolutionerats av de mobila enheternas (smarttelefoner och surfplattor) frammarsch under 2000-talet. En historisk omvandling av samhället tar plats, då databehandling och de digitala medierna ytterligare sammanställs och slutligen suddar ut skiljelinjer som finns mellan det fysiska och online-världen. Tro inte på mig, tro på Google som gjorde nyligen en undersökning om människors attityder mot sina telefoner och kom fram till att majoriteten skulle ge upp choklad och öl istället för sina mobiltelefoner.
Ja, det berättar en hel del om hur människor ser på dessa relativt nya apparater som har blivit mer som en del av människan än en avlägsen elektronisk apparat.

Effekten av smarttelefonen som det främsta sättet att vara i kontakt med internet är kärnan i de grundläggande förändringarna och omstruktureringarna i hur vi kommunicerar och engagerar oss med både marknaden och hela samhället. I denna artikel kommer jag att diskutera hur internetanslutna enheter kommer att bli det främsta alternativet då vi är i kontakt med finansiella tjänsteleverantörer, hur marknadsföringen av finansiella produkter har ändrats och vilka risker det kan finnas i denna utveckling.

Vart är vi på väg?

Kraftfulla datorer, kommunikationsnät, sofistikerade databehandlingstekniker och användning av internetanslutna enheter är grunden till ekonomin och det samtida samhället. Varje dag samlas det in information om miljarder av transaktioner från miljontals konsumenter för att analyseras och bearbetas för marknadsföringssyften.

Företag inom den finansiella sektorn håller på att förvandla hela sin verksamhet och sina relationer med konsumenterna eftersom nya tekniska framsteg möjliggör det.  När Danske Bank kom till Finland för några år sedan genom att köpa en mindre finsk bank tog det inte länge innan Danske valde att stänga ner nästan hälften av sina kontor i Finland och flytta tjänsterna till nätet i stället.

En av orsakerna till detta är att banker, kreditinstitut och även detaljhandelsföretag har investerat kraftigt under senaste åren för att se till att de har förmågan att betjäna oss på nätet men samtidigt att samla in, analysera och använda information om vårt offline och online beteende – mer specifikt, vår ekonomi och våra utgifter. Enligt Interactive Advertising Bureau (2014) var enbart amerikanska bankernas investeringar i ny teknologi inom området $4,75 miljarder under år 2012.
Enkelt sagt, företagens framtid hänger på hur bra de anpassar sig till nya tekniska framsteg och lyckas förbättra sina tjänster med hjälp av data som finns tillgängligt.

Ökad konkurrens – bättre erbjudanden?

Den stora mängden av företag som konkurrerar inom den finansiella sektorn har lett till att konsumenter har lätt att välja mellan olika företag att vara i kontakt med. Då det finns flera aktörer på marknaden borde konsumenten gynnas av konkurrensen och få bättre erbjudanden, eller hur? Detta sätter press på företagen att betjäna sina kunder bättre, utveckla sina tjänster och förebygga att missnöjda kunder inte väljer ett annat företag, som betjänar sina kunder bättre genom att erbjuda digital tillgång till sina tjänster. Speciellt unga konsumenter är vana vid att använda olika tjänster via nätet och via sina mobiltelefoner, och marknadsföringen på nätet är ofta riktad mot unga konsumenter. Ökad konkurrens borde leda till bättre utbud och bättre priser, men är det faktiskt så?

Du har säkert varit besökt en klädbutiks hemsidor, men lämnat sidan utan att köpa något. Av någon konstig anledning ser du bolagets reklam var än du surfar på nätet. Konstigt eller hur? Inte egentligen – tekniken har redan utvecklats från detta: en del bolag har resurser och kunskap att kommunicera rätt innehåll i realtid med konsumenter som finns på flera olika medier än tidigare. Ett exempel på detta är en bank i USA som har skapat ett system för att automatiskt reagera ifall det händer något oväntat på ditt konto. Ifall banken t.ex. ser att du är i behov av ett lån, skickas informationen till marknadsföringsavdelningen som kontaktar de mest attraktiva, kunderna med högsta kreditvärdighet med en skräddarsydd offert. Enligt en ledande amerikansk marknadsföringschef har “marknadsförare kommit in till en gyllene tid av marknadsföring och har mer verktyg till sitt förfogande än någonsin tidigare”.

I en tid då marknadsförare vet mycket om sina kunder och kan kontakta dem när som helst och var som helst, bör vissa kritiska frågor ställas: kommer de mest attraktiva erbjudanden och möjligheterna för ekonomisk nytta erbjudas endast de lyckligt lottade? Kommer konsumenterna i riskzonen att identifieras tack vare den ökade informationen och erbjudas endast alternativ som drar in dem i en negativ spiral och försämrar deras ekonomiska framtid? Hur ska man marknadsföra finansiella produkter åt unga konsumenter som kan ha svårigheter att ha koll på sin ekonomi?

Datainsamling

Företag samlar in data från de apparater och tjänster som vi använder. Varje gång vi använder vår dator, mobiltelefon, bonuskort eller besöker en webbsida, registreras vårt beteende automatiskt med hjälp av olika typer av dataprogram och samlas i företagens datasystem. Insamlat data kopplas till annan information om oss, t.ex. information om området där vi bor, våra köpvanor och våra förhållanden, för att skapa en detaljerad profil om oss. Företag använder profilen till flera olika ändamål, bland annat till marknadsföring, försäljning, förebyggande av risker samt utveckling av nya produkter och tjänster.

Datainsamling berör alla konsumenter och blir allt viktigare för företag eftersom det hjälper dem att omstrukturera hur vi köper och betalar för produkter och tjänster. Individuella konsumenter kan nu bli spårade av marknadsförare och denna ökade information ger möjlighet till riktad reklam med personliga offerter och prissättning. Dessa processer kan skapa ytterligare utgifter för konsumenter, och skada en redan färdigt svag finansiell ställning som vissa kan lida av.

Företag samlar dock inte data endast för marknadsföringssyften; t.ex. Google samlar in användardata från sin sökmotor för att kunna betjäna sina användare på bästa möjliga sätt. Varje gång du gör en sökning på Google registreras ditt beteende och sökmotorn lär sig så småningom vilka sidor du gillar. Genom att samla in data om ditt beteende kan Google visa dig sidor som är relevanta för dig och gömma undan de sidor som är mindre relevanta för dig, vilket leder till en bättre användarupplevelse. Ett exempel är Simon Nyströms projekt: SmsLånonline.se. Simon har lyckats med att skapa en tjänst som gör det enkelt för konsumenter att jämföra olika typer av lån på nätet, och på detta sätt skaffat popularitet bland konsumenterna. Detta har lett till att hans sida haft en bra position i Googles sökresultat redan en lång tid.

Datainsamling används också för att förbättra företagens kreditbeslut. Det finns ett flertal bolag bara i Sverige som samlar och erbjuder kreditupplysningsinformation till bolag som behöver det innan kreditbeslut kan göras. Vi på Meddelandelån köper också naturligtvis kreditinformation om våra kunder, som vi integrerar i vårt kreditbeslut med data från vårt eget system. Det positiva med datainsamling relaterat till kreditbedömning är ömsesidigt: kreditbolag beviljar inte lån åt kunder som saknar betalningsförmåga, vilket betyder mindre kreditförluster och kunder som är i riskzonen blir inte beviljade mer lån, som kan leda till ytterligare ekonomiska problem för konsumenten. Vi har stort incitament att utveckla vår kreditbedömning konstant och minska våra kreditförluster, eftersom vi gör förlust på varje krona som övergår till inkasso.

Risker

Den nya och databeroende marknaden för finansiella tjänster har flera positiva effekter för både konsumenter och företag (bl.a. bättre kreditbeslut), men skapar också vissa risker speciellt för konsumenter som lider av ekonomiska problem.

De ständigt utvecklande marknadsföringsteknikerna möjliggör t.ex. att företag kan mycket noggrant rikta sina produkter och tjänster till vissa specifika grupper av konsumenter (tack vare det data som samlats om deras beteende). I teorin betyder detta att t.ex. prepaid kreditkort kan marknadsföras åt konsumenter som blivit nekade bankers kreditkort och befinner sig i riskzonen för att acceptera kreditkontrakt med oskäliga villkor och gömda utgifter.

Individer och familjer som lider av ekonomiska problem kan också drabbas av förändringarna på den finansiella sektorn. När finansinstitut redan i förväg vet vilka kunder är de lönsammaste för dem (de som betalar sina skulder i tid) kan det leda till att de som är i riskzonen hamnade utanför bankernas intresseområde. Detta i sin tur skulle leda till att de med ekonomiska problem måste klara sig helt och hållet utan bankernas eller andra finansinstituts hjälp.

En ytterligare risk med omstruktureringarna på marknaden är att konsumenter utsätts i en ökande grad för riktad marknadsföring, som erbjuder skräddarsydda produkter och tjänster. Företag kommer att kunna också nå oss effektivare och vid rätta tillfällen, dvs. då sannolikheten för att göra ett inköp är hög. Slutligen kan detta leda till en ohållbar ökning i vår förbrukning av pengar.

Men jag vill inte att det samlas data om mig – vad ska jag göra?

”Det bästa sättet att stoppa spårning är att sluta använda Internet och flytta in i en grotta.”

Det finns vissa risker med datainsamling, men som tur går det att minska dessa risker genom att använda internet på ett tryggt sätt. Här presenterar vi några knep som du kan utnyttja för att skydda din integritet på internet.

Surfa tryggt med https://

Det första du kan göra är att surfa tryggt på webbsidor genom att alltid besöka https://www.webbsida.se istället för den normala http:// -versionen. När du surfar på webbsidor med https:// kommer all data som rör sig mellan din dator och webbsidan att vara krypterad, vilket innebär att ingen utomstående har tillgång till data.

Surfa privat i inkognitoläge och logga ut från Facebook

De flesta webbläsare erbjuder möjligheten till att surfa anonymt genom att ändra till något som kallas Incognito mode på engelska. Att surfa i inkognito betyder helt enkelt att webbläsaren låter bli att dela information om dig med de webbsidor som du besöker. Inkognitoläge finns inbyggt i populära webbläsare som t.ex. Google Chrome och Mozilla Firefox.

Att surfa med Facebook öppet i bakgrunden kan också vara något som man borde fundera om. Facebook kan kategorisera dig enligt hur och var du surfar på nätet, även utanför Facebook. Informationen används för att sälja riktade reklam på Facebook.

Skydda dig med ett tillägg för din webbläsare

Tillägg är små datorprogram som kan installeras på din webbläsare. Bland dessa finns det flera olika program som skyddar din integritet på nätet. Dessa program skyddar dig genom att låta dig själv bestämma vilken information du vill dela med de webbsidor som du besöker och genom att automatiskt blockera program som webbsidor kör i bakgrunden. De tre populäraste tilläggen är:

Det finns även andra knep för att skydda sig mot webbsidor som samlar in data om dig och ditt beteende på internet. Du har kanske hört om Tor, som är en teknisk plattform för att dölja din IP-adress. Det fungerar genom att omdirigera din internettrafik via andra datorer som är uppkopplade till Tor nätverket och utspridda över hela världen.

Diskussion

Hur ska man reagera på allt detta? Ska man förbjuda marknadsföring på nätet eftersom den helt enkelt börjar bli för bra och effektiv? Ska man sluta använda sin smarttelefon, inaktivera sitt Facebook konto, ta pengarna ur banken och bevara stålarna där hemma?  Absolut inte, men fundera nästa gång du går in på Facebook och ser reklam från olika bolag som marknadsför, varför ser jag just denna reklam, vad är orsaken bakom att företaget som marknadsför vill nå mig? Oftast är dessa reklamer relevanta för en, åtminstone på någon nivå men samtidigt vill man fråga sig om man vill tillåta att bolag bestämmer för mig eller inte. Googles sökresultat är redan ett gott exempel på hur vi låter bolag välja för oss, fast vi tror att det är vi själva som har kontrollen.

Vi på Meddelandelån observerar och analyserar konstant förändringarna som tekniska framsteg möjliggör. I år har vi implementerat mobilanpassade hemsidor, möjliggjort användning av e-legitimation i vår låneprocess samt varit aktivare på sociala medier. Allt detta har vi gjort för att förbättra vår tjänst och hållas med i konkurrensen, som är hög på vår bransch. Om du loggar in på våra hemsidor och gör en låneansökan men avbryter den av någon anledning, kommer du att se våra reklam på flera olika ställen på nätet och få e-post av oss. Varför? För att vi naturligtvis vill ta vara på alla kundkontakter som vi får in. Slutgiltiga beslutet av ett lån görs av dig och vår kreditbedömning.

Det positiva i utvecklingen ska inte glömmas: kreditbedömningen är viktigaste elementet som ett bolag på vår bransch bör ha koll på. Vi gynnas inte av att bevilja lån åt personer som inte har inte realistiska förutsättningar att återbetala lånet och därför utvecklar vi konstant vår kreditbedömning med det data vi samlar in.

Publicerad: 11 augusti 2014Uppdaterad: 11 november 2020
SmslånOnline.se Logo
Next Lead Sweden AB Logo
Org/Moms nr. 556497-6735 / SE556497673501
Adress Manhemsgatan 3, 93134, Skellefteå
Epost info@nextleadswedenab.se