SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Google förbjuder smslånannonser – läs mailet

Från och med den 13:e juli 2016 kommer Google att förbjuda annonsering för smslån där full återbetalning ska erhållas inom 60 dagar. Du kommer snart att kunna läsa en mer utförlig post i detta ämne här på SmslånOnline.se. Tills dess – här är mailet som Google skickar ut till sina annonsörer:

Hej AdWords-annonsör!

Vi vill informera dig om en ändring av Googles annonseringspolicy som kan påverka ditt AdWords-konto. I början av juli kommer Google AdWords policy för finansiella tjänster att ändras och innehålla ytterligare krav som rör personliga lån. I denna policy definierar vi personliga lån som ett engångslån från en privatperson, en organisation eller ett rättssubjekt till en enskild konsument där syftet inte är finansiering av ett köp av en anläggningstillgång eller utbildning. Om du inte marknadsför personliga lån bör denna ändring inte påverka dig.

Vid alla erbjudanden om personliga lån, även genom generatorer av potentiella kunder, mellanhänder och affiliates, måste det på målsidan efter denna ändring framgå

 • vad som är den kortaste och längsta återbetalningsperioden
 • vad den effektiva räntan (som omfattar räntesatsen plus avgifter och andra kostnader) är på årsbasis
 • ett typexempel på den totala kostnaden för lånet, inklusive alla aktuella avgifter.

Dessutom får du inte marknadsföra personliga lån med följande villkor:

 • Personliga lån som måste betalas tillbaka helt inom 60 dagar (i hela världen, inklusive USA).
 • Personliga lån som har en effektiv ränta över 36 % (endast USA).

Vad du kan göra

Om du marknadsför personliga lån måste dina annonser och målsidor uppfylla dessa krav:

 • All information måste framgå.
 • Du får inte marknadsföra följande typer av personliga lån:
  – Personliga lån som måste betalas tillbaka helt inom 60 dagar (i hela världen, inklusive USA).
  – Personliga lån som har en effektiv ränta över 36 % (endast USA).

Alla annonsörer måste följa AdWordsnya policy för finansiella tjänster i början av juli.

När den nya policyn träder i kraft kommer det att finnas mer information på https://support.google.com/adwordspolicy/answer/2464998.

Med vänliga hälsningar,
Google AdWords-teamet