SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Granskning av smslåneföretagen sätter kreditbedömning på sin spets

Konsumentverket beslutade i februari att påbörja en granskning av två smslåneföretag utifrån hur kreditbedömningen sker på deras kunder.
Det är viktigt utifrån ett konsumentperspektiv” kommenterar Anna Hult från Konsumentverket. Men det även viktigt att se det ur andra perspektiv.  Smslån har blåsts upp oproportionerligt mycket i förhållande till andra låneformer och låneföretag vilket framgår av denna artikel.

Elefant och get på en bänkUnder de senaste åren har den totala summan som lånas ut av smslåneföretag ökat rejält. Fyra av de större aktörerna växte 36 % under 2016 och totalt har det skett en fördubbling av utlånat kapital om man ser på sju av dessa företag över en tidsperiod av fyra år.

Samtidigt har det under dessa år visat sig att vissa kreditgivare inte varit tillräckligt noga vid kreditbedömningen och nu har Konsumentverket valt att öppna ärenden mot 4 Finance och Swedish Credit Group (tidigare under namnet Grandvik).

Under 2017 ansökte 4 Finance om 2200 betalningsförelägganden och Swedish Credit Group om 3700 betalningsförelägganden. Om det är bristande kreditbedömning som ligger bakom dessa siffror återstår att se för det är just information kring hur företaget jobbar med kreditbedömning som Konsumentverket begärt in.

I perspektiv – mot andra lån

Att smslåneföretag granskas bör alltid vara välkommet. Detta på samma sätt som att andra långivare bör klara av en granskning av Konsumentverket. Kan denna granskning innebära att den totala siffran av 5900 betalningsförelägganden från dessa två stora smslåneföretag, under ett år, kan minska bör det vara något positivt. Här är det alltså två av de större smslåneföretagen (4Finance är till och med det största) som tillsammans lämnar 5900 ärenden till Kronofogden under ett år, till en summa av 37 miljoner.

Det ska ställas mot andra låneformer och låneföretag. Collector och Resurs Bank (vilka knappast är två av de största på sin marknad) skickade 40 000 ärenden till Kronofogden enbart under 2016. Detta till en summa av ca 500 000 miljoner.

Självklart kan en granskning av smslåneföretagen vara nyttig men uttrycket ”sila mygg och svälja kameler” passar ganska bra.

Det ska här tilläggas att det finns 7-10 aktiva företag i Sverige* som erbjuder smslån.  Visserligen under många olika varumärken men antalet företag är alltså betydligt färre än de som erbjuder privatlån. Skillnaden i antal ärenden och total summa hos Kronofogden mellan smslånen och privatlånen bör alltså vara enorm.

Hur mycket är då 5900 ärenden över ett år?

Vid ”slutet av 2016 hade 400 000 svenskar skulder hos Kronofogden till ett värde av 72 miljarder” enligt siffor från Kronofogden som SvD tagit del av. Det är visserligen ärenden som sträcker sig längre bak i tiden än bara ett år men visar ”problemet med smslån” ur ett lite annat perspektiv.

I utredningen om ny snabblånelag framgår även statistik som visar att det är lika stor andel av smslånen som går till Kronofogden som ett snitt av övriga krediter.

* = Antalet bestäms helt och hållet av hur man definierar smslån. Många låneprodukter är ett slags mellanting mellan smslån och privatlån.  Om vi själva skulle göra en uppskattning så skulle antalet vara någonstans mellan 20 och 30 stycken förutsatt att vi inte räknar med de riktigt små och ”obetydliga” företagen.

I perspektiv mot H&M och dess kreditbedömning

Det är inte enbart smslåneföretag som Konsumentverket granskar utan även andra kreditbolag. I höstas avgjordes en längre tvist med H&M som Konsumentverket till slut förlorade. En tvist som sätter kravet på kreditbedömning på sin spets.
Företaget valde nämligen att enbart ta en kreditupplysning på personen som ville delbetala inköpen med ränta (finare ord för att låna pengar med ränta) upp till 1 000 Euro. Konsumentverket ansåg att H&M inte kunde göra en fullständig kreditbedömning eftersom de aldrig frågade kredittagaren om dess nuvarande inkomst, utgift eller andra lån.

Med tanke på att en kreditupplysning visar deklarerad inkomst kan det vara siffror som är över 12 månader gamla. Personen kan sedan dess både bytt jobb, fått minskad lön och tecknat 14 olika lån. Men det är inget som H&M behöver ta ställning till för i rätten fick Konsumentverket ge sig. De fick alltså inte kräva att en person som söker kredit på ca 10 000 kr ska behöva ange nuvarande inkomst…

Men Anna Hult på Konsumentverket anser ändå att det är stor skillnad mot krediten hos H&M mot lånen hos smslåneföretagen.

 Fallet med H&M rörde låga kreditbelopp för köp av produkter som företaget sålde. I detta fallet (med smslån red.anm)lånar kreditbolagen ut pengar utan att faktiskt veta vart de går”
Det ”låga kreditbelopp” som hänvisas till är alltså ca 10 000 kr. I utredningen om ny snabblånelag framgår det att det genomsnittliga beloppet för ett smslån är ca 5000 kr. Men jämförs H&M mot Onea och Vivus (de varumärken som 4 Finance Group har) så är lånen faktiskt på större belopp. Det går nämligen att låna upp till 20 000 kr och 40 000 kr. Så på den punkten har hon rätt, H&M erbjöd lägre kreditbelopp.

Men dessa låneföretag gör också en kreditbedömning på nuvarande ekonomisk situation och utgår inte enbart från en kreditupplysning med äldre uppgifter. När en ansökan sker hos Onea eller Vivus MÅSTE nämligen inkomst anges. När frågan ställdes till företagen svarade de:

VivusDu behöver fylla i din inkomst när du gör en ansökan.
OneaDu behöver uppge din inkomst när du kommer till det steget i ansökningen

Syfte med pengar är avgörande

Det är däremot intressant att Konsumentverket anser det vara avgörande om kreditföretaget vet vad pengarna ska användas till eller inte. I fallet med H&M vet kreditföretaget att krediten används till att köpa exempelvis halsband, nagellack och kepsar.
Det kan låta absurt att en kredit betydligt mer lättvindigt kan beviljas enbart utifrån att kreditgivaren vet vad pengarna går till. Köps fjorton jackor på kredit så ska inte inkomst behöva anges – men om ett smslån tecknas på 1000 kr ska det anges.
Men det är fler än bara H&M, Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen som anser att det bör vara skillnad på lån av pengar till valfritt ändamål eller kreditköp av en produkt. I utredningen om ny snabblånelag finns förslag på undantag gällande kreditköp (likt det som genomförs hos H&M). Svensk Handel skriver i sitt remissvar att ”denna typ av krediter väsentligt skiljer sig från blancolån, framförallt genom att konsumenten erhåller en vara”. Till stor sannolikhet kommer även lagen utformas på detta sätt.
Av någon anledning är det alltså stor skillnad på om en kredit tecknas för att finansiera varor mot om ett lån tecknas för att exempelvis betala hyran, maten eller tandvård…
Framförallt är det svårt att förstå hur en kredit som använts till kläder på 10 000 kr skulle vara lättare att betala tillbaka än ett lån på 10 000 kr.

Utifrån att nu två smslåneföretag ska granskas kommenterar en representant från Konsumentverket kommande granskningen med:
”Det är viktigt utifrån ett konsumentperspektiv att man bara får de krediter som man kan betala tillbaka”

Det är sant – oavsett vad pengarna används till.

Om nu smslåneföretagen får nedslag av Konsumentverket på grund av bristande kreditbedömning (trots att de tar in mer information än vad H&M gör) så kanske de kan gå samma väg som klädjätten. Med andra ord kräva att pengarna bevisligen ska gå till inköp av en vara. Kan de få med denna funktion i låneavtalet minskar uppenbarligen kravet på kreditbedömning.