SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Hur kommer Googles nya riktlinjer att slå mot smslån?

I ett blogginlägg (11:e maj) skrev Google att de kommer att genomföra förändringar i deras  policy gällande finansiella tjänster. Ett mail med riktlinjer har skickats ut till deras annonsörer. De nya kraven rör ”personliga lån” men i realitet handlar det om snabblån eller s.k. smslån. Den här bloggposten handlar  således om hur jag tror detta kommer att slå mot smslånen.

smslanannons-laptopVad vet vi?

Ordet smslån eller snabblån nämns inte i det svenska mail som skickats ut utan det begrepp som hela tiden används är ”Personliga Lån”. I det amerikanska blogginlägget är definitionen tydligare då man skriver om Payday Loan vilket är det amerikanska ordet för de två tidigare nämnda. Den största konkreta skillnaden är att Google inte längre kommer godkänna annonsörer som erbjuder lån som måste betalas tillbaka helt inom 60 dagar.

Utöver detta ställer de ytterligare krav. Det som tydligt ska framgå är den kortaste och längsta amorteringstiden, den effektiva räntan samt ett typexempel på ett lån gällande dess kostnader. Det gäller dessutom inte bara kreditgivarna utan även exempelvis mellanhänder och affiliate.
Förändringen kommer att genomföras 13 juli 2016.

Varför?

Google meddelar att orsaken till denna förändring är att de vill ”skydda våra användare från vilseledande eller skadliga finansiella produkter” Det känns som att den logik som många gånger ligger bakom beslut hos Google även ligger bakom detta.

Att det är allt för många som dras till Kronofogden på grund av obetalda smslån är en sanning som inte går att komma ifrån, även om statistiken inte alla gånger varit tillfredsställande. Men är det rätt väg att gå att kräva att effektiv ränta ska skrivas ut och att lånen ska vara betalda på 61 dag istället för som idag 30 (vanligt förekommande).

Enligt studier är det tydligt att få förstår begreppet effektiv ränta. Det kommer knappast bli lättare att jämföra snabblånen mot varandra om detta ska ske med den effektiva räntan. Ett lån på 2 månaders uppläggningstid kan nämligen ha högre effektiv ränta än ett på 3 månader. Detta trots att det är billigare. Hur kan det komma sig? Lägg bara på en uppläggningsavgift istället för en hög årsränta. Effektiv ränta baseras på år och det är ingen lätt sak att få grepp på hur det fungerar utan ordentliga matematikkunskaper. Testa gärna vår kalkylator med exempel så får du samtidigt en liten introduktion i ämnet samt en förklaring av problematiken.

Vilka blir vinnare?

Om detta resulterar i att snabblåneföretagen till stor del stängs utanför Adwords finns det ett par tydliga vinnare – och förlorare. Det blir som Graham Charlton skriver på Searchenginewatch ”this removes a fast path to market for newer payday loan firms”. Det blir alltså svårare för nya aktörer på marknaden att slå sig in.

Färre långivare knappast troligt

Att det kommer bli tomt på annonser när man söker på smslån osv är knappast sannolikt. Däremot kommer annonserna att komma från företag som antingen anpassat sig till Googles nya krav eller från företag som vill få kunder från denna marknad trots att de inte erbjuder just denna tjänst. Exempelvis köper uppenbarligen Bank Norwegian annonser på ordet snabblån trots att de erbjuder privatlån.
bank Norwegian smslånannons
En kund som söker ett smslån och kan betala av snabbt får nödvändigtvis inte ett billigare pris om de lånar av Bank Norwegian. Däremot är upplägget i sig  säkrare än ett kortsiktigt smslån där kunden relativt enkelt kan hamna i en negativ spiral av dyra förlängningar. Bank Norwegians lån är ett  annuitetslån som löper över minst ett år och har en avbetalningsplan där månadsbetalningen består av ränta och amortering. Eftersom den månatliga räntekostnaden minskar varje månad skenar inte ett sådant lån på samma sätt som den gör vid bruk av förlängningar.  Annonseringsförbudet fungerar således  som en slags skyddsbarriär mot de mest aggressiva uppläggen, men garanterar egentligen inte ett bättre pris för korta löptider där kunden betalar av i tid enligt avtalet.

Färre relevanta annonser

Förändringarna betyder även att annonserna kommer bli något mindre relevanta för de som söker snabblån och vill ha ett lån där snabb utbetalning är det viktigaste. Därmed skulle man kunna räkna med att fler hoppar över annonseran och istället väljer någon av de webbplatser som ligger högt i sökresultatet.

Detta gäller inte minst för de som söker efter ”räntefritt smslån”. Det finns ett flertal företag som erbjuder gratis lån för de som för första gången lånar pengar. I samtliga fall ska pengarna vara återbetalda inom 30 dagar. Med andra ord kommer dessa lån inte att kunna marknadsföras framöver via Adwords.

Stora varumärken vinnare

Helt klart kommer etablerade varumärken som ligger bra till i sökresultatet bli de stora vinnarna. Detta kan även resultera i att det kommer färre nya aktörer. De har helt enkelt inte någon väg kvar att använda sig av för att skapa sig ett etablerat varumärke. Samtidigt ska man komma ihåg att de nya företagen kan välja att erbjuda snabblån som ska vara återbetalade på 2 månader och problemet är löst.

Om nu allt fler kommer att söka sig till företag inom Googles sökresultat så är även en sak extremt tydlig – SEO kommer bli än mer viktigt för dessa företag.

 Vad kommer förändras?

“No PPC ads means that newer entrants to the market no longer have a quick route to the top of the SERPs, and will find it hard to beat the organic dominance of the established players.” / Searchenginewatch
Citatet är taget från artikeln som hänvisas till ovan men det kanske inte är hela sanningen. Man ska komma ihåg att det inte är som Breakit.se skriver:

Google kommer inte längre att acceptera annonser från företag som säljer snabblån

Sanningen är att de inte kommer acceptera vissa annonser från de som säljer snabblån. De har fortfarande rätten att annonsera – men inte på vissa ord. Det finns även flera kreditföretag som både har snabblån och privatlån. De kan fortsätta göra reklam för sina privatlån.

Det finns alltså minst två vägar att gå för en hel del företag för att kunna fortsätta vara med och buda på annonserna.

  1. De ändrar sin lägsta amorteringstid till 2 månader. Ex. Onea erbjuder lån med amorteringstid på 1-24 månader. Om de istället ändrar till 2-24 månader klarar de sig inom Googles nya regelverk.
  2. De skapar unika målsidor. I det mail som skickats ut till Adwords-annonsörer framgår att det ”på målsidan efter denna ändring måste framgå….”. Det handlar alltså inte om att Google kommer stänga ute enskilda företag utan enskilda målsidor.

Om ett snabblåneföretag vill behålla sitt utbud med exempelvis amorteringstid på 1-3 månader kan de skapa en undersida med en låneprodukt som har 2-3 månaders amorteringstid. Denna får de göra reklam för.

Även räntegräns i USA

Utöver reglerna ovan så kommer även en ”räntespärr” införas i USA. Till stor sannolikhet kommer den spridas om utfallet blir positivt. Här kommer man även att utesluta ” Personliga lån som har en effektiv ränta över 36 %”. Märk att de skriver ”Personliga lån”. Därmed bör detta inte gälla företagslån.

Skulle räntespärren även införas i Sverige kan alltså Ferratum Business fortsätta att annonsera. Detta trots att deras effektiva ränta i deras eget räkneexempel på hemsidan överstiger 36% rejält. Om nu Google vill skydda människor mot det som de anser vara dåliga lån. Varför ska då inte företagare också ”skyddas”?

Det blir spännande att se hur företag inom snabblånebranschen hanterar denna förändring när den går igenom i juli. Kommer de att acceptera att stå utanför annonsnätverket eller ser de till att hitta nya vägar Adwords? Oavsett är det tydligt att det kommer förändra branschen en hel del.