SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Klarna 10% dyrare än snabblån

Nu kokar det förmodligen hos Klarna, så vi gör det tydligt redan från början: den här artikeln handlar inte om att sänka Klarna utan handlar om vikten av att göra skillnad mellan olika snabblånsprodukter.Trots snabblånets negativa rykte och trots att nästan alla snabblån blir dyrare än Klarna delbetalning finns det faktiskt snabblån som blir billigare – om man tar ränteavdraget i beaktande.

ShoppingBakgrund

När en produkt köps genom en E-butik sker detta idag extremt ofta med betalningslösning från ett större kreditföretag, exempelvis Klarna. När betalningsalternativ väljs kan man välja att betala allt på en gång eller delbetala över en viss period. Med låg månadsbetalning kan det vara lockande med delbetalning – men smakar det så kostar det.

Klarna väljer själva att presentera ett exempel på sin hemsida. Det är då ett köp som sker på 10 000 kr och som sedan betalas under 12 månader. Med räntan på 19,90% samt aviavgift på 29 kronor per månad hamnar den effektiva räntan på 29,22%.

Om högkostnadskrediter

I utredningen om en ny snabblånelag definieras en högkostnadskredit som en kredit med effektiv ränta på över 30% + gällande referensränta. Enligt utredarna är alltså 30% i effektiv ränta i dagsläget en högkostnadskredit. I exemplet ovan ligger Klarna hiskeligt nära den gränsen och det räcker att ändra minimalt i exemplet för att den effektiva räntan ska gå över 30%.

Det kan ställas mot snabblåneföretag som Good Cash med en årsränta på 25.74% och  effektiv ränta 29% samt kritiserade Cashbuddy med en årsränta på 29.17% och effektiv ränta 33,4%.

Vad blir skillnaden i kreditkostnad i slutändan? Låt oss ta en titt och ta i beaktande att 30% av räntekostnaden är avdragsgill.

Exempel 1: Klarna VS Good Cash

Kreditkostnadsutveckling över 12 månader för lån 10 000 kronor – innan ränteavdrag:
Kostnasdsutveckling lån 10000 - Good Cash / Klarna
Kostnaden är nära nog identisk över 1 års tid. Kostnaden hos Klarna blir 1458.40 kronor medan den hos Good Cash blir något billigare: 1448.44 kronor. Detta  innan vi tagit hänsyn till ränteavdrag som tillåter att 30% av räntan (automatiskt) dras av i din deklaration.

Efter ränteavdrag ser det ut så här:

Kreditkostnad efter ränteavdrag

Klarnas 1125 kronor blir cirka  10% dyrare än snabblånets 1014 kronor.

Underlaget för uträkningen hittas här.

Exempel 2: Klarna VS Cash Buddy (hårt kritiserat snabblåneföretag)

Kreditkostnadsutveckling över 12 månader för lån 10 000 kronor – innan ränteavdrag.

Klarna VS Cash Buddy Låna 10 000 kronor
Cash Buddy har innan ränteavdrag cirka 13% dyrare kreditkostnad än Klarna. 11,649.52 kronor mot Klarnas 11,458.40 kronor.

Efter ränteavdrag ser det ut så här:

Klarna VS Cash Buddy efter ränteavdrag

Cash Buddys kreditkostnad på 1155 kronor är i slutändan bara 2,7% dyrare än Klarnas 1025 kronor.

Underlaget för uträkningen hittas här.

Vad betyder det här?

Det gäller att ta hänsyn till hur mycket av kostnaden som utgör ränta och är avdragsgill i deklarationen och hur mycket av kostnaden som utgörs av övriga avgifter om du vill få en komplett bild av lånekostnaden.

Det är även intressant att Cash Buddy fått mycket kritik  i jämförelse med Klarna,  trots att kostnadsskillnaden i exemplet ovan egentligen är försumbar. Good Cash blev till och med billigare. Det är intressant att snabblån i allmänhet automatiskt kritiseras oavsett upplägg medan Klarna ses som en ”bra, omtyckt och självklar” produkt av många svenskar.

Folk köper kritiken rakt av och missar i allmänhet att ordet ”snabblån” eller ”smslån” är en vag definition som inte tar hänsyn till varken upplägg eller kostnadsutveckling.  I ovanstående exempel har vi valt ut de billigaste alternativen. Det är dock sant att de flesta smslån har betydligt högre ordinarie pris. Du kan lära dig mer om vad som gör ett smslån dyrt och var de faktiska problemen består i om du läser artikeln ”Vad är sant om smslån?”.

Med lägre belopp går den effektiva räntan upp

Arvato är ett av de kreditföretag som samarbetar med E-handlare och erbjuder kunderna delbetalning. Detta alltså i likhet med Klarna. På en faktura går att läsa ”Effektiv ränta för delbetalning av 2000 kr under 6 månader är 61,13%”.

Detta är alltså inte ett konstruerat exempel för att påvisa de höga kostnaderna med delbetalning utan exakt vad de valt att skriva ut på en faktura som skickats ut till en kund (med lågt fakturabelopp).

Vid större belopp blir den effektiva räntan lägre. Detta beroende på att de fasta kostnaderna så som uppläggningsavgift och aviavgift utgör mindre del av den totala krediten. I ett exempel nämner de att ett köp på 10 000 kr som delas upp under 12 månader kommer att få en effektiv ränta på 30,05%:

Det är alltså mycket tydligt att ju lägre summa som delbetalningen sker på (och ju kortare delbetalningstid) desto högre effektiv ränta.

Delbetalning ska inte ske på småbelopp

Självklart går det att argumentera för att delbetalning inte bör ske på så små belopp under så lång tid. Med det resonemanget går det även att hävda att den effektiva räntan blir missvisande då det inte handlar om en delbetalning på minst ett år. Men de som använder dessa argument bör i så fall även applicera dem på snabblånen som inte heller är tänkta att användas för att amorteras under längre tid. Just detta gör att de effektiva räntorna blir mycket missvisande.

Kombinationen av att delbetala så liten summa som 2000 kronor och göra detta i hela 6 månader är relativt ovanlig. De allra flesta kreditgivare som lånar ut så liten summa kräver att lånet ska vara återbetalt under 1-3 månader. Men några exempel kan nämnas för att ställa det i perspektiv:

  • ONEA – Snabblån – Låna 2000 kronor under 3 månader – betala 496 kronor (Effektiv ränta 288,8%)
  • Tryggkredit – Kontokredit – Låna 2000 kronor under 6 månader – Betala ca 240kr (Effektiv ränta 28,02%)
  • Cash2You – Årslån/Snabblån –  Låna 3000 kronor (lägst belopp) i 12 månader (kortast tid) – Betala 495 kronor. Välj att återbetala efter halva tiden och hamna på ca 350kr. De tillämpar alltid en effektiv ränta på 33,4%.

Dyrare lån

Ovan har några av de ”billigare snabblånen” presenterats. Självklart finns det de med betydligt högre kostnader och effektiva räntor. Men i debatten om ”högkostnadskrediter” och ”höga effektiva räntor” gällande olika låneformer gäller det att inte direkt låta delbetalningsalternativet vara helt utanför debatten.

Här ska kunderna inte skyddas

Som nämndes i inledningen ligger förslaget att gränsen för högkostnadskredit ska ligga på 30% + gällande referensränta. Om lagen går igenom skulle lån med effektiv ränta på denna nivå innefattas av en rad krav och begränsningar som lagen reglerar. Men till stor sannolikhet kommer det enbart gälla lån.

Utredarna vill inte att det ska gälla kreditköp och under remissrundan påpekade flera remissinstanser (inte minst Svensk Handel) att det är bra att denna lag inte ska innefatta kreditköp. Svensk Handel skriver exempelvis att ”denna typ av krediter väsentligt skiljer sig från blancolån, framförallt genom att konsumenten erhåller en vara

Flera av de åtgärder som beskrivs i nya lagförslaget handlar om att hålla nere den totala kostnaden för låntagaren. Men någon begränsning för kreditköp ska alltså inte gälla. Därmed kan företag fortsätta att erbjuda delbetalningar med effektiva räntor på över 60% utan att behöva begränsas av den lag som (om den genomförs) kommer slå hårt mot andra låneformer.

Delbetalning är i vissa fall den bästa ekonomiska lösningen. Detta i likhet med att alla låneformer har sina fördelar. Som låntagare ska man däremot alltid vara medveten om vad man egentligen betalar.