SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Lagar & regler

5 juni, 2019:Varning för högkostnadskrediter

Konsumentverket kräver: högkostnadskrediter ska ha varningstriangel

Bakgrund För tre år sedan skrev vi artikeln ”Bör det finnas varningstexter på snabblån?” där vi berättade om två studenter på Handelshögskolan i Stockholm som skrivit en kandidatuppsats som undersökte just om en varningstext skulle ha effekt. Svaret var ja och slutsatsen kom fram till följande: ”Personer i eftergymnasial ålder upp till 25 år uppvisar […]

31 januari, 2019:10% billigare sms-lån

10 procent billigare lån med nya lagen

Ett mål med räntetaket var att låneföretagen skulle tjäna mindre på de lån som gavs. Därmed skulle de behöva göra hårdare kreditbedömning och alltså låta färre personer låna pengar. En tanke var alltså att räntetaket skulle resultera i att långivare inte kunde kompensera obetalda skulder med höga räntor. Affärsmodellen med förlängningar blev således omöjlig. ”Kreditgivarnas […]

18 januari, 2019:Splittrat kreditkort

Ny lag förväntas minska antalet onödiga betalninganmärkningar

De allra flesta företag skickar en påminnelse i det fall de inte fått betalningen för en faktura vilket i de flesta fall räcker till att få in många av de obetalda skulderna. Inte sällan handlar det ju om att man missat fakturan eller bara glömt att betala. För företagen är det också enklare än att […]

4 juni, 2018:

Debatt och beslut i kammaren kring nya smslånelagen

Den 23:e april 2015 tog regeringen beslut om att starta en särskild utredning kring smslån (högkostnadskrediter). Frågan har därefter behandlats av en rad remissinstanser som haft möjlighet att ge sin syn på utredningen. Allt mynnade ut i proposition 2017/2018:72 ”Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter”. En del riksdagsledamöter ansåg däremot […]

29 november, 2017:Smslån nyhetssök

Vilken effekt får nya snabblånelagen? (lagrådsremiss)

Beslutet publicerades på Regerings hemsida 24:e november 2017 och media var snabba: Detta är egentligen inga spektakulära nyheter eftersom inget nytt framkommit som vi inte redan visste. För det var ju självklart att regeringen skulle få tillbaka alla remisser och utifrån det skriva ihop något till Lagrådet. En självklart del i kedjan så att säga. Räntetak […]

4 maj, 2017:Paragraf

När får ett lån kallas räntefritt?

Den 18:e april 2017 skickade Konsumentombudsmannen in en stämningsansökan mot JAK-banken. En bank som länge marknadsfört sig som ”Den räntefria banken” vilket KO nu alltså tydligt anser vara mot gällande lagar. Dess yrkande handlar om att de anser att banken ska förbjudas ”…använda sig av uttryck som ”den räntefria banken”, ”Räntefri” och ”Utan ränta” och […]

31 mars, 2017:Paragrafer

Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?

Lagstiftningskedjan började år 2015 med ett kommittédirektiv som gav en riktning på den utredning som sedan genomfördes under namnet ”Stärkt Konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter” (SOU 2016:68). Remissinstanserna hade sedan på sig till 27:januari att komma in med åsikter. Den här artikeln redovisar ett antal av dessa åsikter. Enligt utredningen föreslås den nya lagen träda […]

:

Finansbolagens remissvar för nya ”snabblånelagen”

Föreningen börjar sitt remissvar med att sammanfatta de åtgärder som är föreslagna i utredningen. Detta med bland annat kostnadstak, räntetak och tydligare kreditprövning. De skriver även om ”generella utgångspunkter” där de instämmer i målet med utredningen, dvs att motverka överskuldsättning. Efter en kort presentation av detta nämner de deras åsikt i frågan. ”Det är tveksamt […]

:

LO´s egen utredning kring överskuldsättning

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?” År 2016 publicerade LO sin utredning ”Långvarig överskuldsättning – Den bortglömda ojämlikheten” (Edit: Artikeln är nu borttagen 2018-08-21). Här presenteras både diskussion kring vad överskuldsättning är samt hur denna problematik skulle kunna motarbetas. Även om LO inte var någon […]

1 november, 2016:Lagförslag

Så blir nya snabblånelagen

Då var den äntligen här. Utredningen som tagit ca 1,5 år och som har titeln ”Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter”. För er som inte förstår byråkratsvenskan så kan titeln översättas till ”Hårdare krav mot företag som erbjuder smslån” eller det som SvD väljer att sätta som rubrik på artikeln om utredningen –  ”Så ska […]

22 maj, 2016:

Google förbjuder smslånannonser – läs mailet

Från och med den 13:e juli 2016 kommer Google att förbjuda annonsering för smslån där full återbetalning ska erhållas inom 60 dagar. Du kommer snart att kunna läsa en mer utförlig post i detta ämne här på SmslånOnline.se. Tills dess – här är mailet som Google skickar ut till sina annonsörer: Hej AdWords-annonsör! Vi vill informera dig om en […]