Smslån Online

Lagar & regler

31 januari, 2019: 10% billigare sms-lån

10 procent billigare lån med nya lagen

En hörnsten i högkostnadskreditslagen är räntetaket. Sedan lagen infördes får  en högkostnadskredit inte ha en högre nominell ränta än ca 40 %. Det kan jämföras med räntenivåer på flera hundra procent som vissa företag hade innan lagen trädde i kraft. Men hur mycket har räntetaket påverkat lånens kostnad? I flera fall handlar det om att […]

18 januari, 2019: Splittrat kreditkort

Ny lag förväntas minska antalet onödiga betalninganmärkningar

Med en ny lag som säger att staten och kommunerna måste skicka betalningspåminnelse innan skulden får gå till Kronofogden kan antalet personer som får betalningsanmärkning minska. Dessutom införs hårdare krav för Kronofogden gällande adresskontroll innan de kan lämna ut uppgifter om obetalda skulder till kreditupplysningsföretagen. Sammantaget ska antalet personer med ”onödiga” betalningsanmärkningar minska vilket i […]

4 juni, 2018:

Debatt och beslut i kammaren kring nya smslånelagen

En summering av 8 riksdagsledamöters anföranden kring proposition 2017/2018:72 ”Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter”. Den 23:e april 2015 tog regeringen beslut om att starta en särskild utredning kring smslån (högkostnadskrediter). Frågan har därefter behandlats av en rad remissinstanser som haft möjlighet att ge sin syn på utredningen. Allt mynnade ut […]

29 november, 2017: Smslån nyhetssök

Vilken effekt får nya snabblånelagen? (lagrådsremiss)

Det som började med ett kommittédirektiv år 2015 har nu kommit fram till steg nummer fem i Lagstiftningskedjan. Regeringen har tagit beslutet om en lagrådsremiss. Detta för att det ska skapas ”bättre förutsättningar för rimliga villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader”. Här spekulerar vi lite om hur låneprodukterna kommer […]

4 maj, 2017: Paragraf

När får ett lån kallas räntefritt?

Räntefria lån erbjuds och är populära inom smslån. Trots det hamnar JAK:s medlemsbank ”den räntefria banken” efter 47 års verksamhet  i trubbel och får KO:s onda öga på sig.  I den här artikeln utreder vi därför vad som är okej respektive inte okej när ett lån marknadsförs som räntefritt. Den 18:e april 2017 skickade Konsumentombudsmannen […]

31 mars, 2017: Paragrafer

Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?

Denna artikel följer och presenterar utvecklingen som eventuellt kan leda till en ny snabblånelag. Du får även historien bakom och vad som föranlett detta. Eftersom detta är en pågående process kommer artikeln att förlängas allt eftersom utredningen rör sig framåt. Lagstiftningskedjan började år 2015 med ett kommittédirektiv som gav en riktning på den utredning som […]

:

Finansbolagens remissvar för nya ”snabblånelagen”

Föreningen börjar sitt remissvar med att sammanfatta de åtgärder som är föreslagna i utredningen. Detta med bland annat kostnadstak, räntetak och tydligare kreditprövning. De skriver även om ”generella utgångspunkter” där de instämmer i målet med utredningen, dvs att motverka överskuldsättning. Efter en kort presentation av detta nämner de deras åsikt i frågan. ”Det är tveksamt […]

:

LO´s egen utredning kring överskuldsättning

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?” År 2016 publicerade LO sin utredning ”Långvarig överskuldsättning – Den bortglömda ojämlikheten” (Edit: Artikeln är nu borttagen 2018-08-21). Här presenteras både diskussion kring vad överskuldsättning är samt hur denna problematik skulle kunna motarbetas. Även om LO inte var någon […]

1 november, 2016: Lagförslag

Så blir nya snabblånelagen

Vad innebär lagförslaget för snabblån och hur kommer marknaden att påverkas? Den här bloggposten är en sammanfattning och analys av den 448 sidor långa utredningen. Då var den äntligen här. Utredningen som tagit ca 1,5 år och som har titeln ”Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter”. För er som inte förstår byråkratsvenskan så kan titeln […]

22 maj, 2016:

Google förbjuder smslånannonser – läs mailet

Från och med den 13:e juli 2016 kommer Google att förbjuda annonsering för smslån där full återbetalning ska erhållas inom 60 dagar. Du kommer snart att kunna läsa en mer utförlig post i detta ämne här på SmslånOnline.se. Tills dess – här är mailet som Google skickar ut till sina annonsörer: Hej AdWords-annonsör! Vi vill informera dig om en […]