SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Lägre månadsbetalning inte nödvändigtvis lägre kostnad

”Alla lån som benämns smslån förtjänar inte smslånets rykte”, påstod jag i förra posten och visade skillnaden i kostnadsutveckling mellan två olika lån där kostnaderna vid en första anblick kunde verka snarlika . Det visades att annuitetslånets månadsbetalning är betydligt billigare än motsvarande månadskostnad för ett kortsiktigt smslån. I det här inlägget garderar vi oss ytterligare mot onödiga kostnader genom att visa ett vanligt tankefel kring annuitetslånets månadsbetalningar.

Miniräknare

Knepet som inte lurar någon annan än dig själv

Går det att  komma undan billigare om du lägger upp ett lån på en längre löptid, med lägre månadsbetalning,  om du betalar av lånet snabbare än lånet med kortare löptid som har en högre månadsbetalning?

Att förstå amorterings- och räntekostnader för annuitetslån är inga självklarheter om du inte fått en introduktion. Även om du intuitivt förstår att det inte borde gå att komma undan billigare så enkelt kan vi anta att det är långt ifrån en självklarhet för många låntagare. Därför kommer jag nu att visa ett exempel på kostnadsutvecklingen för ett annuitetslån upplagt på 1 år och ett annat upplagt på 3 år.

Exempel – låna 10000 kronor, årsränta 25%
Lån 1 -> månadsbetalning 950,44 kronor
Lån 2 -> månadsbetalning 397,60 kronor.
Vore det smartare att välja lån det andra lånet upplagt på 3 år och betala tillbaka snabbare? Månadsbetalning för första lånet är trots allt mer än dubbelt så stor som det andra lånet.
Studera tabellerna för att se månatlig ränta för de båda uppläggen:
Lånekostnader
Räntekostnaden är lika hög första månaden oavsett löptid, men eftersom en löptid å 3 år innebär en långsammare amortering (avbetalning) kommer skillnaden i kostnad att öka ju längre lånet löper. Se ”% av Lån 1” som visar att du betalat 6% mer i räntekostnader redan efter 3 månader.

Vad som inte framgår av tabellen är att andelen ränta för lån 1 är 22% av månadsbeloppet första månaden medan andelen ränta för lån 2 är 52,4% av månadsbeloppet. En större del av månadsbetalningen går således direkt till avbetalning direkt för lån 1 och är ingen egentlig kostnad.

Slutsats

Att lägga upp ett annuitetslån på en längre period än du behöver bara för att det ger en lägre månadsbetalning  gör inte att du undviker lånekostnaderna. En längre löptid ger ett lägre avbetalningstempo och mindre omedelbar stress för din ekonomi men det är inte samma sak som en lägre kostnad. Du bör alltid uppskatta hur länge du behöver pengarna innan du tar ett lån och försäkra dig om att du kan hålla avbetalningsplanen  för att inte betala mer än nödvändigt. Observera återigen att du fortfarande måste skilja på kortsiktiga smslån (månadskostnad) och smslån som använder annuitet (månadsbetalning) som jag skrev om i förra inlägget. Tipsen ovan gäller således endast för annuitetslån som jag skrivit om tidigare.