SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Nej, en årsränta på 40 % för smslån är inte orimligt högt

Norrtäljetidningens ledare sätter rubriken ”Även en låneränta på 40% är orimligt hög”. Problemet är inte att nya lagar är på tapeten utan att åsikterna alltid bygger på lösa påståenden utan vidare nyansering. I den här artikeln går vi därför igenom vad den magiska procentsatsen 40% för små lån betyder i rena kronor och ställer oss frågan om du fortfarande tycker att 40% årsränta för sms-lån skapar orimligt höga kostnader.

Reidar Carlsson skriver:

Egentligen kan man fråga sig varför den här typen av lån finns. Lån med så höga räntor borde egentligen betecknas som ocker, och vara förbjudna.

Enligt mig är det här ett klassiskt ”attackpåstående” som många använder sig av utan att förklara i detalj vad de menar och vilka kapitalkostnader det handlar om. Med 40 % årsränta verkar skribenten utgå ifrån att 40 % av lånebeloppet ska betalas i kapitalkostnad – och därmed basta! Kostnaden för ett 5000 kronors lån anses alltså vara 5000 x 0,4 = 2000 kronor. EXAKT så tror jag att folk resonerar.
Vilket är fel.

Regel #1: Ett sms-lån är inte ett långtidslån

En årsränta på 40% skulle för ett 5000 kronors årslån som använder annuitet ge en avbetalningsplan som ser ut enligt nedan. Den ackumulerade räntan är markerad och utgör den totala kapitalkostnaden över tid.
Amorteringsschema 40% årsränta 12 månaders avbetalning
Även om du lånar hela perioden ut så betalar du alltså max 1148:- kronor, dvs nästan hälften så mycket som du kanske trodde att du skulle betala. Eftersom du amorterar. Du kan dessutom lösa lånet i förtid utan extra kostnad.  Eftersom små konsumtionslån ofta är tillfälliga (fram till löning?) kostar det 167 kronor om du bara vill låna pengarna i en månad.
Hur många hade skrikit ett upprört ”nej!” om vi ställt frågan: ”Är det acceptabelt att betala 167 kronor för att få låna 5000 kronor i 30 dagar i en akut men tillfällig situation?”

40% årsränta ur ett affärsperspektiv

  • Att låna 100.000 ger ett företag ränteintäkter på 3333 kronor första månaden.
  • Att låna 5.000 ger företaget ränteintäkter på 167 kronor första månaden.

Administrationen är densamma –  så varför är det så svårt att förstå att småbelopp kräver en hög ränta medan större belopp går att erbjuda till lägre ränta?

40% årsränta ur ett tidsperspektiv

Sms-lån är som vi nämnt kortsiktiga. Även om upplägget på 12 månader kan vara bekvämt just p.g.a extra tidsfrist finns det inget som hindrar långivaren från att lägga upp lånet på en kortare löptid, ex. 3 månader med bibehållen årsränta. Det skulle i så fall se ut så här:
Amorteringsschema 3 månader

Ett räkneexempel med ”drömräntan” 2.95%

I följande exempel höftar vi till med en årsränta på 2.95% för att dra till med något löjligt lågt. Detta är en räntesats som, förståeligt nog,  ej går att få om du inte behöver ett riktigt stort lån, d.v.s något helt annat än ett tillfälligt lån – men vi räknar ändå!
Amorteringsschema lån 5000 kronor med drömränta 2.95%

 

Är det troligt att du i egenskap av företagare skulle erbjuda detta  till en förtjänst på 80.26 kronor under 12 månader före du ens gjort avdrag för dina egna kostnader? Skulle inte tro det. Det är helt enkelt inte en fungerande affärsverksamhet.
Men för all del –  låt oss ändå säga att vi skapade ett fiktivt företag med 2.95% årsränta för ett lån på 5000 kronor. En fiktiv men fullt trolig uppläggningsavgift på (minst) 295 kronor skulle garanterat inte skapa några som helst rubriker i tidningarna. Inget konstigt med det – det är ju faktiskt ett billigt lån med en väldigt trygg kostnadsutveckling.

Trots detta är detta fiktiva lån inte ett självklart bästa val för den som söker ett tillfälligt mindre lån:
Ack. kapitalkostnad för snabblån och lån med ”drömränta”

Det blir nämligen dyrare än det föraktade lånet med 40% ränta –  i 2 månader. Och det är ju det som är grejen med smslån: kortsiktigt, snabbt, tillfälligt!

Så visst är 40% årsränta en fullt överkomlig ränta när det handlar om smslån om man ser till både kundens och långivarens behov.


Relaterat: Vilken effekt får nya snabblånelagen? (lagrådsremiss)