SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Ny lag förväntas minska antalet onödiga betalninganmärkningar

Med en ny lag som säger att staten och kommunerna måste skicka betalningspåminnelse innan skulden får gå till Kronofogden kan antalet personer som får betalningsanmärkning minska. Dessutom införs hårdare krav för Kronofogden gällande adresskontroll innan de kan lämna ut uppgifter om obetalda skulder till kreditupplysningsföretagen. Sammantaget ska antalet personer med ”onödiga” betalningsanmärkningar minska vilket i sin tur kan leda till färre överskuldsatta.

Splittrat kreditkortDe allra flesta företag skickar en påminnelse i det fall de inte fått betalningen för en faktura vilket i de flesta fall räcker till att få in många av de obetalda skulderna. Inte sällan handlar det ju om att man missat fakturan eller bara glömt att betala. För företagen är det också enklare än att direkt kontakta Kronofogden och skapa ett ärende via dem. Men något krav på att skicka påminnelse har inte funnits tidigare, med undantag för parkeringsböter, TV-avgift och studiemedel. Men nu utökas det även det till samtliga skulder till staten och kommuner.
Det var den första december 2018 som den nya lagen trädde i kraft. Från det datumet har kommuner och staten ett krav på sig att alltid skicka betalningspåminnelse innan Kronofogden kopplas in. Bland annat gäller det böter, underhållsstöd och skatter som inte betalats in. Detta kallas generellt för ”Allmänna mål”
Upplysningscentralen sammanfattar ändringarna med att det nu alltså blir ”svårare att få en betalningsanmärkning på grund av slarv” vilket är precis vad det handlar om.

Adresskrav för Kronofogden

Utöver krav på att påminnelse måste skickas ut innan anmärkning kan uppstå för dessa skulder så har även Kronofogden fått hårdare krav att förhålla sig till.
Om de skickar ut ett brev till en person som har en skuld och sedan får detta brev i retur måste de utreda att adressen är korrekt. Denna utredning måste därmed ske innan Kronofogden kan lämna ut uppgifterna till kreditupplysningsföretagen vilket är grunden för att de ska ge en anmärkning.
Orsaken till att denna ändring sker är ändringar i kreditupplysningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Detta gäller däremot enbart för privatpersoner och inte för näringsidkare.

Förbättrat sekretesskydd

Ytterligare en punkt som kan minska antalet onödiga betalningsanmärkningar är ändringen i sekretesslagen. Till idag har det funnits en risk att en person med en gammal betald skuld kunnat fått en betalningsanmärkning i det fall som en ytterligare skuld uppstått inom två år. Men genom ändringar i lagen kommer betalda skulder inte påverka detta i lika stor grad. Därmed blir det färre personer som får anmärkning på grund av en skuld som faktiskt är betald och ”klar”.

Men olika regler skapar oreda

Det kan tyckas vara en fördel att krav ställs på påminnelse. Därmed får de personer som inte betalat en extra chans innan en betalningsanmärkning uppstår. Att påminnelse måste skickas ut för skulder till kommun och staten kan ses som ännu ett steg mot att minska antalet personer hos Kronofogden.
Självklart kan det ses som en fördel med denna ändring. Detta genom det blir ”svårare” att få en anmärkning. Samtidigt går det ifrågasätta varför man inte man implementerar samma lagar och regler för alla aktörer. Det är knappast lätt som konsument att veta när man kan förvänta sig påminnelse och när det inte behöver komma någon. Dessutom varierar avgiften för denna påminnelse kraftigt.

CSN

 • Påminnelse – Är statlig och bör därmed omfattas av nya lagen. Ska alltså skicka påminnelse – vilket de även gjort tidigare.
 • Avgift Tar ut 450 kr i påminnelseavgift. Om skulden fortfarande inte betalas skickas ännu en påminnelseavgift på 450 kr. Avgiften uppgår alltså till 900 kr innan den övergår till Kronofogden. Många upplever denna avgift som orättvist hög.

Transportstyrelsen

 • Påminnelse – Är statlig och bör därmed omfattas av nya lagen. Ska alltså skicka påminnelse – vilket de även gjort tidigare.
 • Avgift – Tar ut 500 kr i ”tilläggsavgift” när en påminnelse skickas ut. Avgiften kan därmed liknas med en påminnelseavgift även om staten har valt annat ord. Därmed är avgiften betydligt högre än för exempelvis privata företag.

Trafikverket

 • Påminnelse – Är statlig och bör därmed omfattas av nya lagen. Ska alltså skicka påminnelse – vilket de även gjort tidigare.
 • AvgiftTar 50 kr i påminnelseavgift.

Radiotjänst

Vid nyår övergår gamla Radio- och TV-licensen till en skatt. Därmed kan inte påminnelse och avgift uppstå. Intressant är ändå att notera att deras påminnelseavgift var på 75 kr. Därefter skickades en andra påminnelsefaktura där avgiften var ”40 % av avgiften för perioden”. Med andra ord långt över vad privata företag får ta ut i påminnelseavgift.

Övrigt från kommuner och staten till privatperson

 • Påminnelse – Måste från den 1: a december 2018 skickas ut innan de kan lämna ärendet till Kronofogden.
 • Avgift – Oklart vad som gäller här. Flera statliga instanser (se ovan) har mycket varierande nivåer. Ett flertal kommuner som kontrollerats tar i alla fall 60 kr vid en påminnelse.

Företag till privatperson

 • PåminnelseFinns inget lagligt krav på att påminnelse måste skickas.
 • Avgift – Påminnelseavgiften får maximalt vara på 60 kr.

(Utöver påminnelseavgift kan dröjsmålsränta tillkomma)

Företag/Myndigheter till företag

 • Påminnelse – Finns inget lagligt krav på att påminnelse måste skickas
 • Avgift – Företag kan i detta fall ta ut en förseningsersättning på 450 kr. Detta förutsätter att företagaren har rätten till att ta ut dröjsmålsränta.

Överlag är det stora skillnader i förhållandet mellan krav på företagare och privatpersoner. Detta inte bara gällande påminnelse och förseningsavgift.

Bra men…

Att sträva efter lagar som gör att antalet onödiga betalningspåminnelser minskar är bra. Den nya lagen kan vara ett steg i rätt riktning. Idag är det totalt ca 490 000 personer i Sverige som har betalningsanmärkning. Kanske kan lagen minska denna siffra.
Men det finns även annat önska.

 1. Samma regler för alla
 • Om du som privatperson glömmer att betala till CSN finns en lag som säger att en påminnelse måste skickas ut. Men du får betala 900 kr innan Kronofogden får ta över.
 • Om du som privatperson glömmer att betala till ett privat företag finns inte kravet på påminnelse. Om påminnelse skickas ut får det maximalt vara med 60 kr i påminnelseavgift.

Som visas ovan har staten påminnelseavgifter från 50 kr till 900 kr.
Vore det inte enklare för konsumenterna om det var lika för alla? Att kravet på påminnelse som gäller för stat och kommun även skulle gälla för privata företag. Att kravet på rimlig påminnelseavgift (60 kr) som gäller för privata företag även skulle gälla för staten?

 1. Gör det svårare att driva in påhittade skulder

Idag kan blufföretag skicka in påhittade skulder till Kronofogden. De behöver inte skicka med några bevis på att skulden uppstått med underskrifter på lånehandlingar eller liknande. Kravet går sedan ut till privatpersonen och om personen inte bestrider skulden räknas den som godkänd. Det är enbart om personen bestrider skulden som företaget måste bevisa att det verkligen finns en skuld – och knappt då. Det visar ett domstolsförfarande i Tingsrätten och Hovrätten för några år sedan.
Vore det inte enklare om företagarna måste bevisa skulden redan i ett första skede. Då skulle nog färre personer få anmärkningar och påhittade skulder.


Relaterat

Låna med betalningsanmärkning