SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Undersökning: Har pantbanken högre eller lägre ränta än smslån?

Ibland nämns det att pantbanker är billigare än smslån. Men är det alltid billigare att lämna in pant och låna hos en pantbank i stället för att teckna ett lån via ett kreditbolag? Hur mycket kostar det att låna? Finns det ännu billigare alternativ? Vi gjorde en liten undersökning.

Pantbanken vs sms lånEn rättvis jämförelse i pris

En av Sveriges största pantbanker är Sefina. Oavsett vilken lånesumma som önskas så är det alltid 3 månaders löptid på lånet. Det är även ett lån för personer med svagare kreditvärdighet där det inte gör något om man har betalningsanmärkning. Vid lån via pantbank tas inte ens någon kreditupplysning eftersom säkerheten sitter i panten snarare än i låntagarens egna ekonomi.

Därmed bör även pantbank jämföras med lån som uppfyller samma kriterier:

 • Lån som ska vara återbetalt på 3 månader
 • Erbjuds trots betalningsanmärkning
 • Lämpar sig även för personer med svag ekonomi

Det är främst smslån som uppfyller de kraven.  Därmed bör första jämförelsen ske mot smslåneföretag. I detta fall väljs en lånesumma på 5000 kr eftersom det är den genomsnittliga lånesumman på smslån (i alla fall innan nya lagen infördes).

Låna 5000 kr via Sefina vs Låna 5000 kr via Nanokredit

Ett lån tecknas på 5000 kr och ska återbetalas på tre månader.
Hos Sefina kostar lånet 593 kr i ränta + expeditionsavgift på 50 kr. Totalkostnad är alltså 643 kr i räntor och avgifter.

Hos Nanokredit kostar samma lån 353 i ränta + uppläggningsavgift på 395 kr och tre avikostnader på 60 kr st. Totalkostnad är alltså 928 kr i räntor och avgifter.
Ett liknande exempel kan tas från Meddelandelån med 248 kr i ränta + uppläggningsavgift på 380 kr och aviavgift på 90 kr. Totalkostnad är alltså 718 kr i räntor och avgifter.

 SefinaNanokreditMeddelandelån
Räntekostnad593 kr353 kr248 kr
Uppläggning0 kr395 kr380 kr
Exp. kostnad50 kr0 kr0 kr
Avikostnad.0 kr18090
Totalt643 kr928 kr718 kr

I detta fallet är alltså pantbanken billigare. Även om räntan är högre så drar avgifterna upp sms-lånens totalkostnad. De flesta smslån har nämligen uppläggningsavgift sedan högkostnadskreditslagen pressade ner räntenivån till maximalt 40%.

 • Möjlighet att förlänga?

Pantbanken innefattas inte av högkostnadskreditslagen. Därmed finns ingen reglering för varken räntenivå eller förlängning. Sefina i Stockholm har månadsränta på 3,95% vilket är mer än vad ssmslåneföretagen får ta ut i ränta. Det visas även i exemplet ovan där Sefina har högre ränta – men vinner på betydligt lägre avgifter.

Önskas förlängning får ett smslån (enligt nya lagen) bara förlängas en gång. Sedan måste lånet återbetalas. Ett pantlån kan förlängas hur ofta som helst. Detta genom att man betalar räntan och en ny expeditionsavgift.

En rättvisare jämförelse

Men är det helt rättvist att jämföra smslån med en pantbank? Det finns självklart flera olikheter mellan dessa låneformer och en är att pantbanken erbjuder flexibel återbetalning (förläng om du vill) och låter dig låna igen så fort återbetalning skett.

En rättvisare jämförelse skulle därför kunna bli mot en låneform som uppfyller följande krav:

 • Kan återbetalas på 3 månader eller förlängas löpande
 • Erbjuds trots betalningsanmärkning
 • Är tillgängliga för personer med svag ekonomi

Då är det istället kontokrediten som matchar bäst. Det finns idag fler kontokrediter än klassiska smslån då flera företag gått över till denna låneform efter nya högkostnadskreditslagen. Vad skillnaden är kommer nog även i fortsättningen vara ganska oklar för gemene man och de kommer förmodligen att klumpas samman i kategorin smslån/snabblån (vars gemensamma nämnare egentligen är att utbetalningen går snabbt men i övrigt kan vara ganska olika i sina upplägg.)

Låna 5000 kr via Sefina vs Låna 5000 kr via Credway/EasyCredit

En kredit tecknas på 5000 kr med tanken att återbetala på 3 månader.
Hos Sefina kostar lånet 593 kr i ränta + expeditionsavgift på 50 kr. Totalkostnad är alltså 643 kr i räntor och avgifter.

Hos Credway skulle lånet kostat ca 300 kr i ränta med 2,17% i månadsränta. Några andra avgifter tillkommer inte. Totalkostnad är alltså ca 300 kr i räntor och avgifter.
Hos EasyCredit är räntan ännu lägre med 1,24% per månad vilket ger ca 60 kr per månad i ränta. På tre månader är det 180 kr i ränta. Här tillkommer istället en uttagsavgift på 295 kr. Totalkostnad är alltså 475 kr i räntor och avgifter.

 SefinaCredwayEasycredit
Räntekostnad593 kr300 kr180 kr
Uppläggning0 kr0 kr0 kr
Exp. kostnad50 kr0 kr0 kr
Avikostnad.0 kr0 kr0 kr
Uttagsavgift0 kr0 kr295 kr
Totalt643 kr300 kr475 kr

De flesta kontokrediter ligger i ungefärligt samma nivå som pantbanken med en kostnad på ca 600 – 700 kr för att låna 5000 kr i tre månader. Men det finns även billigare och dyrare.
Samtliga uträkningar bygger på att hela lånet återbetalas efter 3 månader även om kreditbolagen har krav på lägst återbetalningssumma varje månad. Det skulle isåfall leda till en lägre räntekostnad eftersom lånet amorteras varje månad.

 • Möjlighet att förlänga?

En kontokredit kan återbetalas på valfritt antal månader och krediten kan även utnyttjas flera gånger så fort återbetalning delvis skett. Det finns alltså likheter mot pantbanken även om ett lån på pantbanken alltid löper på tre månader och måste återbetalas helt innan nytt lån kan tecknas. Däremot finns just rätten att ”förlänga” det.

Mest rättvis jämförelse

I jämförelsen ovan bygger det på att låntagaren betalar tillbaka krediten på tre månader – även om kreditgivaren inte kräver att återbetalning måste ske så snabbt. Både smslån, kontokrediter och pantbankslån kan återbetalas när som helst utan att någon extra avgift får uppkomma. Därmed bör pantbanken även ställas mot årslånen. Årslån som uppfyller kraven:

 • Kan återbetalas på 3 månader
 • Erbjuder lån trots betalningsanmärkning
 • Är lämpade för personer med svag ekonomi

Låna 5000 kr via Sefina vs Låna 5000 kr via GoodCash

Ett lån tecknas på 5000 kr med tanken att återbetala på 3 månader.

Hos Sefina kostar lånet 593 kr i ränta + expeditionsavgift på 50 kr. Totalkostnad är alltså 643 kr i räntor och avgifter.

Hos GoodCash är kortaste löptiden 1 år och i så fall betalas 477 kr per månad vilket innebär 724 kr i ränta på ett år. Trots att lånet är på ett år är det alltså redan billigare än ett par smslån där lånet ska återbetalas på tre månader.

Om hela lånet återbetalas efter 3 månader betalas totalt 181 kr i ränta. Några andra avgifter uppkommer inte.

 SefinaGoodcash
Räntekostnad593 kr181 kr
Uppläggning0 kr0 kr
Exp. kostnad50 kr0 kr
Avikostnad.0 kr0 kr
Uttagsavgift0 kr0 kr
Totalt643 kr181 kr för 3 mån (724 kr 12 mån)

Både GoodCash, Credway, EasyCredit och Meddelandelån klassas som smslån. Som visas skiljer det sig rejält i pris mellan de olika kreditgivarna, inte minst mellan de olika låneformerna, vilket vi bloggat om tidigare.

Är pantbank billigare än smslån?

Ja, och nej. Det beror på hur jämförelsen sker. Det gäller att komma ihåg att en jämförelse där olika låneformer ställs mot varandra sällan är enkel. Det kan i vissa fall till och med bli helt missvisande. Framförallt bör man ta hänsyn till låneproduktens syfte. En av pantbankens affärsidér är att ge möjlighet till lån där andra nekar. Om du inte kan betala tillbaka så blir du av med säkerheten, dvs det föremål som du lämnat in i pant och som försäkrar att långivaren inte lånar ut till någon som inte kan betala tillbaka.

Det fina med detta är att du aldrig kan hamna i ytterligare skuld. När föremålet fungerar som avbetalning så är du skuldfri och riskerar aldrig att hamna i en skuldfälla. Det är pantbankens skyldighet att sköta värderingen och visar det sig att de värderat föremålet för högt i slutändan så är det de som tar kostnaden.

Låneproduktens syfte är A och O

Även om om vissa lån på den här sidan skulle bli billigare än pantbanken så uppstår samma problematik som när man jämför smslån och större lån utan säkerhet. En lägre ränta är inte intressant om ditt lån inte blir beviljat. På samma sätt kan en lägre ränta vara ointressant om den minsta löptiden för ett lån är 3 år, eller om det lägsta beloppet som går att låna är 20.000 men du bara behöver 2000. På samma sätt är ett snabblån att föredra framför det billigaste alternativet om du behöver pengar en lördag när läget är akut. Vad som är bästa lånet är i slutändan alltid upp till dig själv.