SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Snabblåneföretag kringgår nya lagen enkelt

En av punkterna i den nya snabblånelagen är det så kallade räntetaket. En regel som är tänkt att begränsa räntekostnaden på lånen vilket därmed skulle göra de dyraste lånen något billigare. Därmed skulle regeln resultera i ett litet steg mot mindre överbelåning i landet.
Men blev lånen verkligen billigare? Genom att lagen är utformad som den är finns nämligen öppningar för mycket höga lånekostnader. Det kan visa sig att lånen till och med blir dyrare.

Kuggar

Räntetaket – Begränsar bara räntan

Lagen begränsar alla högkostnadskrediter (lån med effektiv ränta över referensräntan + 30 %) till att maximalt ha en ränta på referensräntan + 40%. I dagsläget får alltså ett lån inte ha högre ränta än 40 %.
De räntenivåer och upplägg som snabblån och smslån haft tidigare har i princip alltid medfört att de haft en effektiv ränta över 30%. Detta gör alltså  att de nu klassas som högkostnadskredit och därmed innefattas av denna lag.
Men räntetaket begränsar enbart räntan. Därmed skulle ett lånebolag kunna ha ränta på 40% och sedan ha en rad höga avgifter. Det som däremot begränsar avgifterna är kostnadstaket. Lånet får aldrig kosta mer i räntor och avgifter än storleken på lånebeloppet.

Det betyder att ett lån kan maximalt ha 40 % i ränta men sedan ha avgifter så att total summa som låntagaren betalar maximalt uppgår till 100 % av lånebeloppet. Därmed fyller inte räntetaket någon primär funktion då långivarna bara minskar sin räntesats, så de följer lagen, och istället ökar på kostnaderna. I realitet innebär det att lagen om räntetak blir verkningslös. Det kan till och med skapa en situation som gör att snabblånen blir dyrare än tidigare….

Så skulle prissättningen kunna vara

Ett företag skulle idag kunna ha följande prissättning och samtidigt helt och hållet följa lagen om högkostnadskrediter.

  • Ingen ränta alls
  • En fast avgift som avgörs utifrån lånebelopp
  • Den fasta avgiften är alltid 100 % av lånebeloppet – 240 kr.

Orsaken att de måste dra av 240 kr är att det måste finnas marginal för att kunna skicka ut påminnelseavgift (60 kr) samt inkassokostnad (180 kr) om låntagaren inte betalar i tid. För inom kostnadstaket ryms nämligen även dessa två kostnader.

Prislistan skulle därmed (helt lagligt) kunna se ut på följande sätt:

”Hos oss betalar du ingen ränta. Bara en fast kostnad så du lätt ser vad det kostar”
Låna 1000 kr en månad – Betala tillbaka 1760 kr
Låna 1000 kr i 12 månader – Betala tillbaka 1760 kr
Låna 10 000 kr i 1 månad – Betala tillbaka 19 760 kr
Låna 10 000 i 12 månader – Betala tillbaka 19 760 kr

Uppdatering/korrigering 2018-09-14: Avgifterna som är möjliga att ta ut är begränsade enligt domslut mot Ferratum år 2009, även om exakt belopp inte anges. Att ersätta räntor med avgifter torde med andra ord bara vara möjligt för mindre lånebelopp.

Vill bolagen ta ut maximalt från sina låntagare utgår de alltså ifrån lånebeloppet och tar avgifter så att man precis lägger sig under kostnadstaket. Inte med höga räntor – utan med höga avgifter.

Öppnar upp för högre effektiva räntor

För att ställa detta i perspektiv mot den ränta och de avgifter som snabblåneföretag hade tidigare kan ett exempel tas från prislistan som Extrakredit hade innan de la ner sin verksamhet för några dagar sedan.
Innan dess skulle ett snabblån från Extrakredit, på 3000 kr och återbetalningstid på två månader, betalas tillbaka med 3612 kr. Med dagens lag begränsas lånet till att återbetalning maximalt får vara på 5740 kr. Det är alltså långt över vad lånen kostade tidigare.

Snabblånen har historiskt sett få kraftig kritik för höga effektiva räntor. Hur hög kan då den effektiva ränta bli nu – med en lag som är tänkt att begränsa kostnaderna på lånen?

Ett lån på 3 000 kr och två månaders återbetalningstid kan ha en total kostnad på 2740 kr. Det innebär en effektiv ränta på 5.078 % (Räknat här https://xn--smslnonline-08a.se/rakna-ut-effektiv-ranta.php). Det kan då alltså ställas mot exempelvis Extrakredits lån som då hade en kostnad på 612 och effektiv ränt på 209%. Om regeringen verkligen ansett att snabblånens effektiva räntor varit så skräckinjagande som många gånger framställts är det märkligt att man inte satt en gräns för den. Vi kan alltså få se en framtid med ännu högre effektiva räntor mot tidigare år. Detta trots en lång utredning och en ny lag.

Den nya lagen pressar alltså INTE ner den totala lånekostnaden för låntagaren, förutsatt att man utgår från att återbetalning sker i tid.

Bolagen har redan börjat växla över

De som följt prisutvecklingen hos snabblåneföretagen har nog redan noterat att flera har lagt in flera avgifter som de tidigare inte haft, eller höjt de redan befintliga avgifterna. Samtidigt har en sänkning skett av räntan (till maximalt 40%) för att man ska kunna följa lagstiftningen.
Ett exempel är Vivus som skickade ut ett meddelande till sina kunder med texten:

Vi är glada att kunna berätta att Vivus har förnyats!

På vilket sätt då?

Jo, prissättningarna har ändrats – räntan har sänkts och ändringar i serviceavgifterna har skett. Ändringarna gäller enbart för nya lån tagna efter igår 2018 08 30.

Vivus har ändå räntan kvar, även om den sänkts. Ett bolag som valt vägen med enbart avgifter är Minifinans. De har ingen ränta alls utan enbart avgifter. I detta fall ska ett lån på 3000 kr återbetalas med 3534 kr om amorteringstiden på två månader väljs.
Jämförs Extrakredits återbetalning (3612 kr) mot Minifinans (3534 kr) så visar det sig alltså inte vara någon större skillnad. Skillnaden är att Extrakredit hade räntekostnader på den nivån medan Minifinans tar ut det avgifter.
Om flera bolag väljer att gå samma väg (och enbart ha avgifter) kan snabblånemarknaden snart vara identisk med hur den såg ut innan utredningen av högskostnadskrediter startades. Men med en fundamental skillnad – lånen kan bli dyrare.

Avgiften är inte avdragsgill

Om snabblåneföretagen nu väljer att ”konvertera” sina räntor till fasta kostnader kan lånen bli dyrare i längden för långivaren. Ett lån med 600 kr i räntekostnader ger tillbaka 200 kr på följande deklaration via ränteavdraget. Detta medan ett lån med 600 kr i fasta kostnader inte ger möjlighet till avdrag och därmed blir 30 % dyrare.

Så även om totalkostnaderna för lånen skulle hamna på samma nivå som förr så skulle det innebära mindre avdrag och därmed dyrare lån i längden.

Lagen gynnar de som inte betalar

Som påvisas ovan kan bolagen alltså ta ut minst lika mycket som förr i avgift för lånen, utan att begränsas av lagen. Det enda de behöver ha kontroll på är att totalkostnaden inte uppgår till mer än 100% av lånesumman. De som tecknar lån, och betalar dem i tid, behöver alltså inte se någon större skillnad i lånens kostnader.

Det är däremot de som inte betalar i tid som kan premieras av lagen. En person som inte betalade i tid förr fick en skuld som växte snabbt med de räntenivåer som snabblåneföretagen hade. Det hände att skulden därmed kunde mångdubblas. Detta är däremot inte möjligt idag tack vare kostnadstaket. På detta sätt skyddar lagen trots allt de mest utsatta bättre än tidigare – och det var ju även det som primärt var tanken.

Hur blev det så här?

Problematiken handlar om att det finns begränsning för räntan – men inte för den effektiva räntan. Som vi skrev i juli så innebär detta att ” ett lån kan ha 39 % i ränta och sedan uppläggningsavgift, aviavgift, uttagsavgift osv.”  Därmed kan effektiva räntan bli hur hög som helst – så länge inte låntagaren måste betala mer än 100 % i kapitalkostnad.

Mikael Eskilandersson (SD) lyfte upp detta problem i debatten inför att lagen skulle röstas igenom.  Slutsatsen utifrån hans anförande var därmed att ” låneföretaget kan alltså kompensera lägre ränta med högre avgifter.” vilket stämmer väl överens med hur utvecklingen nu går.
I ett pressmeddelande, från Regeringen, går det att läsa att målet var att skapa bättre förutsättningar ”för rimliga villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader”. Var tanken att ”rimliga villkor”  skulle innebära höga kostnader istället för höga räntor? Vad är rimligt med det?

Eskilandersson nämnde problemet men fick uppenbarligen inte gehör för sin åsikt. Kan detta innebära att vi nu går tillbaka till ruta noll? Att regeringen får tillsätta en ny utredning för att hitta rimliga villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader? Eller anser de att rimliga villkor uppnås dagens lag? Kanske har de ändå lyckats. Allt beror på hur man tolkar begreppet ränta…

Räntebegreppet – Tolkning som kan vara avgörande

Minifinans erbjuder snabblån som är helt räntefria. De har enbart en uppläggningsavgift som betalas. En avgift som varierar något beroende på lånets storlek.

Får man kalla ett lån räntefritt om det har höga avgifter? Är det inte bara ett sätt att ”gömma” räntekostnaden under andra ord?

Både ja och nej. Det beror på vad det är för kostnader.

Den ideologiska och ”räntefria” banken JAK hade under många år ett lån som var utan ränta. Man tog istället ut en lånekostnad som motsvarade några procent av lånebeloppet. KO krävde däremot att JAK skulle sluta med att kalla sina lån för räntefria då de ansåg att avgiften motsvarande en ränta. Då JAK till slut fälldes på denna punkt blev de tvungna att sluta med att marknadsföra sina produkter som räntefria. Det JAK framförallt föll på var att ett lånebolag inte får ta ut andra avgifter (utöver räntan) så länge dessa inte ”avser kostnader för som kreditgivaren har för krediten” (18 § i Konsumentkreditlagen).

Varierande avgifter

Ett lånebolag kan alltså ta varierande stora uppläggningsavgifter och andra avgifter. Frågan är bara vad KO anser om uppläggningsavgiftens storlek och när den egentligen borde kallas för ränta.

Ett snabblåneföretag kan alltså inte ta bort sin ränta och sedan ha ”lånekostnad” istället. De får däremot ta ut uppläggningsavgift, aviavgift och årsavgifter. Med tanke på att de kan ha ränta på 40% och sedan ha relativt höga avgifter så kan säkert dessa avgifter och räntor balanseras på ett sätt som gör att KO inte kan klaga.

De som däremot kan, och borde, klaga är de som jobbat med denna snabblånelag i flera år – och fått en lag som inte ändrar snabblånet speciellt mycket alls.