SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Var detta verkligen tanken med nya lagen för smslån?

Första september 2018 börjar nya lagen för högkostnadskrediter gälla. Från kommittédirektivet 2015 har frågan gått via utredning, remisser, proposition, debatt och vidare till beslut i kammaren. Nu ska så ”äntligen” smslånen försvinna, kreditmarknaden balanseras och antalet överskuldsatta minska drastiskt. Eller? Det finns en del frågetecken som uppstår när man läser lagen. En fråga som återkommer är ”Var detta verkligen tanken?”

SkyltarRäntetaket – Skulle inte lagen hålla nere räntekostnaden?

Med den nya lagen får en högkostnadskredit maximalt ha en årsränta som motsvarar 40% plus den gällande referensräntan. Med tanke på att referensräntan är kring 0% idag innebär det alltså att maximal nivå på ränta som får tas ut på en högkostnadskredit är ca 40 %.

Det är alltså en gräns på den nominella räntan – inte på den effektiva räntan. Det innebär alltså att ett lån kan ha 39 % i ränta och sedan uppläggningsavgift, aviavgift, uttagsavgift osv.  Det skapar till stor sannolikhet lägre effektiv ränta än vad smslånen hade. Men om nu målet var att begränsa räntan – varför inte begränsa den effektiva räntan?

Kunde man inte sett det?

I riksdagsdebatten inför att beslutet skulle tas poängterade SD-politikern Mikael Eskilandersson just detta problem. Han påpekade att lagen var utformad för att begränsa årsräntan, men inte den effektiva räntan. Utifrån detta lades en motion om att taket istället skulle gälla den effektiva räntan vilket alltså även skulle begränsat extraavgifter. Motionen röstades däremot ned.
När vi för första gången skrev om den nya lagen skrev vi även att nya regler mycket väl kan  ”mynna ut i en betydligt mer komplicerad prissättning”.

Information – Skulle det inte bli tydligare för konsumenten?

Kontokrediter är generellt billigare än smslån. Låneformen har även flera fördelar. Men sett till tydlighet gällande kostnaderna är de betydligt sämre än smslånen.

En högkostnadskredit måste tydligt markeras ut (exempelvis i marknadsföring) att det är en högkostnadskredit. Därmed ska konsumenter kunna bli ”avskräckta” och välja andra alternativ.
Tydlighet och information är bra och skapar förutsättningar för att människor ska kunna välja de bästa alternativen – men utvecklingen går åt andra hållet.

Välj kontokrediten istället…

Även om det inte tydligt skrivs ut i lagen så är målet att begränsa, försvåra och gärna helt och hållet utesluta smslån från den svenska lånemarknaden. Om smslån beskrivs som ”lån på små belopp, årsräntor oftast på mer än 100% samt kort amorteringstid” så kommer låneformen även försvinna. För lagen begränsar dessa punkter kraftigt. Det gör däremot att andra låneformer istället växer sig större. Redan nu ses en trend att smslåneföretag konverterar sina lån till kontokrediter. Det gör det knappast tydligare gällande informationen till konsumenten.

Det finns nämligen vissa tydliga skillnader mellan dessa låneformer.

Innan ett smslån tecknas ser låntagaren exakt hur mycket det kommer att kosta, hur lång amorteringstiden är och lånets effektiva ränta. Här har smslånen varit föredömligt duktiga (jämför gärna mot många privatlån som mycket sällan visar lånets totala kostnad).

När en kontokredit tecknas framgår däremot aldrig vad krediten totalt kommer att kosta, hur långa amorteringstid som totalt erbjuds och lånets effektiva ränta. Orsaken är att det är mycket komplicerat att räkna ut med flera uttagstillfällen och flera olika kostnader (uppläggningskostnad, uttagskostnad, avikostnad)

De personer som vill låna någon tusenlapp ett par månader gjorde det förr via smslån. Lån där man tydligt presenterade kostnaden. Till stor sannolikhet vänder sig dessa personer till kontokrediter efter 1a september. Krediter som inte alls är lika tydliga med dess kostnader.
Kontokrediter är generellt billigare än smslån. Låneformen har även flera fördelar. Men sett till tydlighet gällande kostnaderna är de betydligt sämre än smslånen.

Hårdare kontroll  – Men nu kan lån ske helt utan inkomst

När låntagare nu hänvisas till kontokrediter istället för smslån skapas en viss risk. En risk att låntagare lånar pengar trots att de inte har en enda krona i inkomst. Det beror på kontokreditens livslånga kreditfunktion.

Alla låneformer har sina fördelar och nackdelar. De kompletterar varandra helt beroende på låntagarens behov. Tas däremot vissa lån bort från marknaden (eller begränsas så kraftigt att de självdör) kommer låntagarna att vända sig till andra låneprodukter.
Låntagarnas behov av pengar kommer knappast att minska. De vänder sig istället sig till andra låneformer. I detta fall är det uppenbart att kreditkonton fyller behovet då många av dessa ger lån på mindre belopp och även ger lån trots betalningsanmärkning.

Kontokrediter har fördelar – och nackdelar. När låntagare nu hänvisas till kontokrediter istället för smslån skapas en viss risk. En risk att låntagare lånar pengar trots att de inte har en enda krona i inkomst. Det beror på kontokreditens livslånga kreditfunktion.

Smslån – När en ansökan skickas in sker en kreditbedömning helt utifrån låntagarens aktuella ekonomiska situation. Lånet ska sedan återbetalas på ett par månader. Önskas ett nytt lån efter exempelvis sex månader måste ny kreditbedömning genomföras. Har man inte tillräckligt god ekonomi beviljas inte lånet.

Kontokredit – När en ansökan om kontokredit skickas in sker en kreditbedömning utifrån låntagarens aktuella ekonomiska situation. Därefter finns en livslång kredit att utnyttja (så länge man sköter återbetalningarna). Sex månader senare kan alltså ett uttag ske på exempelvis 10 000 kr. Detta trots att personen i teorin skulle kunna vara arbetslös, utan bostad, ha stora skulder m.m. En kontokredit tar inte hänsyn till låntagarens ekonomiska situation när krediten betalas ut – bara när den beviljas.

Tanken är inte att kritisera kontokrediter som kreditform. Olika kreditformer behövs och kompletterar varandra. När nu smslånen regleras omdirigeras många låntagare mot kontokrediten. En kredit som har sina fördelar – men även riskeras att utnyttjas av personer som försämrat sin ekonomiska situation så kraftigt att de inte alls borde utnyttja dessa krediter.

Minska totalkostnaden – Men gäller enbart för högkostnadskrediter

Med kostnadstaket begränsas totalkostnaden för ett lån till 100% av lånebeloppet. Ett lån på 12 000 kr ska aldrig behöva återbetalas på mer än 24 000 kr. I den summan räknas in räntor, avgifter, inkassoavgifter m.m.
Men här ska man komma ihåg att regeln enbart gäller högkostnadskrediter. Så länge som en långivare håller den effektiva räntan under ca 30 % klassas den inte som högkostnadskredit och regleras inte av dess lagar.

Privatlånen kan fortfarande ha betydligt högre kapitalkostnad.

Exempel: Låna 100 000 kr i 15 år.

Med en ränta på 19,95 % kommer du betalat ca 220 000 kr i räntor och avgifter.

Med en ränta på 9,95 % kommer du betalat ca 99 000 kr i räntor och avgifter.

Detta alltså utöver amorteringen på 100 000 kr. I detta fall går alltså gränsen för 100 % i kapitalkostnad på drygt 10 % i ränta. Men någon begränsning finns alltså inte kring dessa lån.

Varför begränsas ett lån med effektiv ränta på 32 % med att maximalt få kosta 100 % av lånebeloppet medan lån med 19,95 % ränta kan ta ut över 200 %… (som i exemplet ovan).

Undantag – som öppnar upp för ytterligare frågetecken

Även om räntenivån är över gränsen för högkostnadskredit så är det inte säkert att lånet/krediten innefattas av lagen. Det finns nämligen undantag. Det gäller exempelvis kreditkort och kreditköp (delbetalning av produkter vid köp i butik).
En del kritik har framförts kring att dessa undantag ska finnas och visst finns en risk att undantagen även skapar nya låneprodukter som ”kringgår” lagen. Frågan kanske inte är om, utan när, ett smslåneföretag erbjuder ett kreditkort. Då kan de ta vilken ränta de vill…
Ett alternativ är ett kreditkort med 39 % ränta (håller sig inom reglerna) men med en mängd avgifter. I Finland finns ett prepaid Mastercard som visar på hur framtidens kort från dessa företag eventuellt skulle kunna vara utformade.
Flexcard har avgift för varje köp, köp som nekas av butiken, uttag, nekat uttag, när kortet laddas, saldoförfrågan osv. Det går alltså att ta ut en rad avgifter om så önskas.

Kunde man inte sett det?

Flera remissinstanser var kritiska mot att kreditköp inte skulle omfattas av lagen. Vi nämnde det här redan för 1,5 år sedan.

Lite ironiskt skulle de i princip kunna behålla sin verksamhet exakt som idag. Men förlägga den som en kredit på ett kort…

Ger lagen effekt?

”Kommer dessa ovan nämnda regler skapa önskat resultat? Att det år 2018 inte finns lån med räntor över 40 %, att krediter med högre kostnader tydligare märks ut och att kostnaden aldrig går över 100 % av lånat belopp?” Retorisk fråga som vi redan ställde november 2016.
Vi valde då att svaraKanske – men inte nödvändigtvis”. För även om det skapas begränsningar så ”kan det lika gärna mynna ut i en betydligt mer komplicerad prissättning”.

Delvis ser det ut som att vi fick rätt. Som visas ovan kan högkostnadskrediterna ha ränta under 40 % men sedan krydda med en rad avgifter. Dessutom blir onlinekrediterna allt mer vanliga – där den totala kostnaden för låntagaren är mycket svår att påvisa på grund av uppläggningsavgifter, aviavgifter, uttagsavgifter och sedan flera olika uttagstillfällen och flexibel återbetalning.

Om man lyckats eller inte med den nya lagen är svårt att säga. Var målet att få bort lån som kallas för smslån – då har man lyckats relativt bra. Var målet att få ner årsräntan har man även lyckats.

Var målet däremot att minska antalet lån, minska antalet överskuldsatta och förtydliga för konsumenten vad högkostnadskrediter egentligen kostar – då är det inte lika självklart att man nått fram.