SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Vi avlivar myten om att smslån som tjänst alltid är dyrast

Hög effektiv ränta används ofta felaktigt  som det främsta argumentet för att smslån bör förbjudas. Få förstår sig på formeln för hur effektiv ränta fungerar och hur missvisande den blir när lånet ska betalas tillbaka till fullo 1-3 månader efter att låneavtalet signerats. Faktum är att okunskap om hur effektiv ränta fungerar under korta låneperioder tar fokus från större problem som faktiskt går att åtgärda; företag som inte tar kreditupplysning på allvar och företag som använder aggressiva affärsmodeller. Här förklarar vi varför ett smslån med kort låneperiod måste jämföras med en lika kort låneperiod för andra lån för att det ska bli en rättvis jämförelse. Vi jämför även effektiva räntor för det bästa smslånet/snabblånet  under denna kortsiktiga period med några privatlån utan säkerhet och avlivar myten om att smslån alltid är det dyraste alternativet.

EDIT 2016-05-22: Den här artikeln är av debatterande karaktär. Problem med kortsiktiga smslån ska inte förringas även om informationen på den här sidan visar att priset för ett 30 dagars smslån inte alls behöver vara anmärkningsvärt högt. Det största problemet med smslån är inte denna kostnad utan kostnadsutvecklingen för ett lån som inte betalas tillbaka i tid. Det finns en uppföljningspost där jag visar två typer av lån som båda benämns smslån men som har uppenbara skillnader i upplägg och därmed kostnadsutveckling. Artikeln ”Vad är sant om smslån?” förklarar den stora skillnaden mellan olika låneprodukter som alla benämns smslån.


Hur fungerar effektiv ränta?

I exemplet lär du dig räkna ut den effektiva räntan för ett smslån som betalas av med 1 faktura.
Formeln som vi använder när vi beräknar effektiv ränta ser när den är som enklast ut så här:
Effektiv ränta formel
i =  årsräntan i decimalform
n = antalet faktureringsperioder per år

Hjälp för att beräkna faktureringsperioder (n)

En faktureringsperiod är vanligtvis månatlig, mer sällan kvartalsvis och årsvis. Vi vet att det ryms 12 månader,  4 kvartal och 365 dagar på ett år och därför är det ganska enkelt att bestämma n.
Månadsvis fakturering
n=12
alt. n = 12,16, det går 365/30 30-dagarsperioder på ett år. Ibland förenklar man månadens dagar till 30 när man gör dessa beräkningar.
Årsvis fakturering
n= 1
Kvartalsvis fakturering
n= 4

Förklaring och förenkling av i/n

i/n kan även tolkas som ”ränta för faktureringsperioden” som är samma sak som kostnad/lån och anges i decimalform.
Ex: Låna 3000 kronor i 30 dagar till en kostnad av 300 kronor.
kostnad/lån = 300/3000
kostnad/lån = 0,10 (10%)
När vi vet detta kan vi skriva om formeln som:
Eff = (1+0,10)^n-1
Formeln blir mer lättförstådd på det här sättet eftersom vi redan bestämt ”n”. Nu kan vi enklare räkna ut den effektiva räntan:
Eff = (1+0,10)^12,67-1
Eff = 2,187
Eff ≈ 219%.

Hjälp för att beräkna årsräntan (i)

Fortsättning på förra exemplet ”Låna 3000 kronor i 30 dagar”.
Du har redan beräknat räntan för låneperioden till 10%
Du har redan beräknat antalet låneperioder till 12,16.
Årsräntan är alltså 10%*12,16 = 121,6%
Årsräntan ska anges i decimalform när den sätts in formeln.

Har vi gjort rätt?

Sätt in uträknade värden i formeln Eff = (1+i/n)^n-1
Eff = (1+1,21/12,16)^12,16-1
Eff = 2,169
Eff = 217%
”Men du sa ju att den effektiva räntan var 219%?”
Felet beror på att vi gjorde det lite för enkelt för oss när vi sa att årsräntan var 121,6%.  Den är egentligen 121,66666 … och antalet låneperioder är 12,166666 … men om vi provar att använda fler decimaler på dessa tal så får vi 2,1886 = 219%, vilket skulle visas.

Problemet med effektiv ränta för korta låneperioder

Nu när du fått lite grepp om effektiv ränta kan det vara bra om du ställer dig frågan ”Varför ska man ta (1+i/n)^12, dvs 12 månader när man bara lånar en kort period på 1 månad och betalar tillbaka allt enligt den period som är avtalad?” Det korta svaret är tråkigt nog detta: ”Därför!” Effektiv ränta baseras på år och så är det och kommer att förbli. Och det är väl en självklarhet att detta värde blir helt missvisande i och med detta om man nu ska jämföra detta värde med årslån? Kostnaden för ett kortsiktigt smslån som enligt avtal ska betalas av på 30 dagar bör logiskt sett jämföras med en lika kort period för ett alternativt privatlån för att jämförelsen ska bli rättvis och det är det vi ska göra nu. Det är inget fel på dessa privatlån, det är inget vi påstår, vi vill bara visa på att angreppspunkten ”effektiv ränta” ibland är helt felaktig och det i sin tur leder vidare till den felaktiga uppfattningen att smslån alltid är dyrast. Om smslån är billigare under en kort låneperiod och dessutom har en lägre effektiv ränta under just denna korta period så borde rimligtvis ett smslån vara ett bättre val om man klarar av att betala tillbaka i tid? Jag hoppas att du köper den logiken!

En jämförelse av effektiva räntor på lika villkor

Beskrivning av metoden som används

Vi jämför kostnaden under den första månaden för smslån och några privatlån utan säkerhet som listas på webbplatsen. Vid beräkningen har vi använt bankernas angivna lägsta respektive högsta räntor och resonerat som så att den lägsta räntan ges för det högsta beloppet och den högsta räntan ges till det lägsta beloppet. Det är inte perfekt men det ligger nära sanningen. Vi har även kontrollerat uträkningen så att dessa annuitetslån stämmer och tar hänsyn till både uppläggningsavgifter och avi-avgifter vid beräkningen av effektiv ränta .  För att sedan beräkna den effektiva räntan baserat på en månad har vi räknat ut räntekostnaden för annuitetslånet första månaden, adderat uppläggningsavgiften och avi-avgiften och sedan använt metoden beskriven ovan för att beräkna den effektiva räntan.  Vi uppmanar dig att testa vår kalkylator för att beräkna effektiv ränta för smslån så att du ser att uträkningarna stämmer.
Då börjar vi vår jämförelse…
Du kan klicka på bilderna för att undersöka jämförelserna i detalj eller besöka sidan med privatlån.

Bank Norwegian, lån 5000 kronor

Bank Norwegian prisjämförelse
Vad vore siffror om de inte gick att kontrollera? Kontrollera uträkningen.

Thorn, lån 5000 kronor

Thorn prisjämförelse

L’easy, lån 5000 kronor

L'easy prisjämförelse

Big Bank, lån 10000

Big Bank prisjämförelse

Sevenday, lån 10 000

Sevenday prisjämförelse

ICA BANKEN, lån 20 000

Ja, det här lånet är billigare, men observera det lägsta lånebeloppet som är 20 000 kronor. Det här är inte en produkt som kunden behöver eftersom ett snabblån är en liten summa.
ICA Banken prisjämförelse

Slutsats

Det är oftast inte första månaden som är problemet om du väljer ett av de billigaste smslånen. Problemet med smslån är den stora kostnad som uppstår ifall återbetalning inte kan ske enligt avtalets villkor och kunden tvingas betala extra kostnader i form av dyra förlängningar – då den höga effektiva räntan ger full effekt.
Många privatlån utan säkerhet som ofta  ses som alternativ till smslån/snabblån konkurrerar ofta bara prismässigt om lånet inte har någon uppläggningsavgift eller om det handlar om stora belopp. Företag som ICA-banken i sista exemplet ovan har bra villkor – men du måste låna minst 20 000 kronor, vilket är mer än de flesta som tar ett smslån söker. Detta gäller de flesta långivare som erbjuder låga räntor. Om det går att låna ett lägre belopp än så tillkommer en uppläggningsavgift vilket kan göra det alternativa lånet dyrare än smslånet (under den låneperiod som avses). Småbelopp och låga räntor ger ingen förtjänst och därför är det svårt att hitta låga effektiva räntor för dessa belopp. I artikeln ”Vad är sant om smslån?” spekulerar vi i kostnaderna för ett smslån hos Swedbank om man jämför på snabblånets villkor: små lånebelopp och korta löptider.
Formeln, som du ser i inledningen av den här artikeln, gör att korta perioder skapar en hög effektiv ränta per automatik. För att erbjuda en tjänst måste man ha en minsta betalning för att kunna erbjuda tjänsten. Även vid minimal kostnad blir alltså den effektiva räntan hög.
De egentliga problemen med smslån skapas främst av företag som gör för dåliga kreditupplysningar eller har på tok för aggressiva affärsmodeller som uppmuntrar till dyra förlängningar istället för avbetalning av lånet. Att branschen dragits med verkliga problem kan nog alla hålla med om och det är inget jag heller vill förneka.