SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Vad händer om du inte kan betala tillbaka?

Om du inte kan betala tillbaka

Är du rädd att din ekonomi inte är tillräckligt bra för att betala tillbaka ditt lån i tid eller är du helt enkelt en klassisk slarver som lätt låter en räkning ligga utan att den blir betald? Här får du information om processen från uteblivning betalning till indrivning av din skuld av Kronofogden.

De negativa konsekvenserna vid en utebliven återbetalning

I samband med att du får utbetalningen av ditt smslån får du en faktura. Fakturatiden är alltid densamma som lånets löptid. Om du lånar exempelvis 3000 kr med en löptid på 30 dagar ska alltså fakturan betalas inom just 30 dagar. Det är ytterst viktigt att du betalar fakturan i tid. Skulle du vara för sen med din betalning, alternativt ej erlägger full betalning inom fakturatiden, kan du som minst drabbas av extra avgifter. Underlåter du helt att betala går ärendet till Kronofogden. Följande visar de olika stegen

1. Påminnelse

De flesta smslåneföretagen skickar ut en påminnelse först några dagar efter förfallodatum, men du ska inte räkna med att få en sådan tidsfrist. Påminnelsen omfattar normalt en påminnelseavgift och en eventuell dröjsmålsavgift. Dessutom fortsätter räntan att löpa på lånet.

2. Inkasso

Om du inte betalar trots påminnelse kan långivaren lämna över sin fordran till inkasso. Då tillkommer inkassoföretagets avgifter till den totala skulden, vanligtvis en summa på cirka 150:- men beloppet kan variera.

Det är inte speciellt ovanligt att räkningar går till inkasso om du glömmer bort att betala en räkning som blivit liggande. Riskerna med inkassokrav är dock i princip obefintliga om du sköter din ekonomi i övrigt.

3. Kronofogden

Om du glömmer att betala ett inkassokrav kommer fakturan så småningom att lämnas över till Kronofogden. Redan här kommer en betalningsanmärkning att ske men det är viktigt att du nu verkligen ser till att betala hela din skuld för att undvika ytterligare en betalningsanmärkning.

Om du inte betalar in hela beloppet direkt så kommer Kronofogden att meddela s.k utslag och en utmätning sker. I samband med detta kommer du att få en sista betalningsanmärkning som ligger kvar i fem år.

4. Utslag och betalningsanmärkning

Det är viktigt att betala in pengarna för att undvika ett utslag. Kronofogdemyndigheten för själva inga register över betalninsanmärkningar men lämnar däremot regelbundet uppgifter till olika kreditupplysningsföretag och dessa registrerar uppgifterna som betalningsanmärkningar.

Det är viktigt att veta att uppgifter för privatpersoner lämnas först efter att utslag meddelats. Betala därför hela din skuld omedelbart.

En betalningsanmärkning skulle kunna få till följd att du får svårt att ta nya lån, hyra lägenhet eller skaffa mobilabonnemang eftersom det visar att du misskött din ekonomi.

Om ett inkassokrav går vidare till Kronofogden betyder det även en extra avgift på 800:-

Läs mer om betalningsanmärkningar på Kronofogdemyndighetens webbplats: http://www.kronofogden.se/Betalningsanmarkning2.html

Bonuskunskap

Om det är första gången du drabbas av en betalningsanmärkning går det att "dölja informationen" för kreditupplyssningsföretagen förutsatt att du sköter dig klanderfritt i fortsättningen. Läs mer om hur det går till på Kronofogdens webbplats.

Scroll to top