Konsumentprisindex

Har du någonsin undrat hur mycket dina pengar var värda för 10, 20 eller till och med 100 år sedan? Med vår KPI Kalkylator får du svaret direkt! Använd detta kraftfulla verktyg för att förstå penningvärdets förändringar genom tiderna. Perfekt för investerare, historia-entusiaster eller den nyfikne! Baserat på officiella data från SCB. Prova nu!

Konsumentprisindex Kalkylator

Välj start- och slutår samt belopp:

Beräkna penningvärde över tid

Har du någonsin undrat hur mycket en viss summa pengar hade varit värd för flera år sedan eller hur den kommer att förändras i framtiden? Vår Konsumentprisindex (KPI) Kalkylator är designad för att besvara just dessa frågor. Det är ett enkelt verktyg som hjälper dig att jämföra penningvärdet för två olika år, med data ända tillbaka till 1830.

Hur det fungerar

  1. Välj Årtal 1: Detta är det första året du vill jämföra. Det kan vara vilket år som helst mellan 1830 och 2023.
  2. Välj Årtal 2: Detta är det andra året du är intresserad av.
  3. Ange Belopp: Detta är den summa pengar du vill jämföra över de två valda åren.

Klicka sedan på ”Beräkna” och du får omedelbart se hur beloppet har förändrats över tiden.

Om Konsumentprisindex

Värdena i kalkylatorn är baserade på Konsumentprisindex (KPI) från Statistiska centralbyrån (SCB). Detta index är en del av Sveriges officiella statistik och syftar till att mäta hur priserna förändras på allt som konsumeras privat. Nya beräkningar görs varje månad, och aktuella siffror för 2023 är en uppskattning.

Användningsområden

KPI används bland annat för att justera pensioner och socialbidrag, för att dessa ska följa prisutvecklingen. Det används också för att analysera hushållens realinkomstutveckling, vilket inkluderar både löneökningar och inflation.

En kommentar om historiska värden

För att ge ett perspektiv: om du hade haft 13 000 kronor år 1830, hade du varit en miljonär i dagens penningvärde. Så stor kan förändringen i penningvärdet vara över tid.

Boendeutgifter och KPI

Det är värt att notera att den största delen av den privata konsumtionen, och därmed den största vikten i KPI, består av hushållens boendeutgifter. Dessa inkluderar hyror, reparationer, räntekostnader och fastighetsskatt.

Nu när du har en grundläggande förståelse för vad KPI är och hur det används, varför inte testa vår kalkylator och se hur penningvärdet har förändrats över tid?