SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra smslån

Prisuppskattningar

Tycker du liksom oss att det är svårt att få en bra uppfattning om var priserna egentligen ligger när du besöker en långivare som presenterar sina lån så här: "Hos oss kan du låna 5000-2000 kronor med en ränta från 9.9% till 22%". Vad betyder det egentligen? Vi bestämde oss för att lösa problemet.

Därför används prisuppskattning för vissa lån med individuella räntor

Korta lån 30, 60 och 90 dagar är ofta väldigt tydliga med kostnaden för att låna den exakta låneperioden. Att lägga upp lån på en längre löptid som 1 år blir dock ofta billigare om vi jämför ordinarie priser. Nackdelen med dessa längre smslån är att det är svårt att förstå fördelarna eftersom du inte får någon exakt prisangivelse innan du skickat in din ansökan. Oftast får du ett räntespann presenterat.

Vi har dock tagit fram en funktion som gör en hyfsad prisuppskattning på dessa lån. Det kanske inte blir exakt på kronon, men det är iallafall ett betydligt enklare sätt att förstå den ungefärliga kostnaden än att bara se en ränteangivelse exempelvis 9.9% - 21.9%.

Så uppskattar vi priset

  1. Lånebeloppen som kreditgivaren erbjuder delas upp i jämna 1000-tal. Låna 1000 - 25 000 blir således. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 osv...
  2. Vi antar att det minsta beloppet kommer att ha den högsta räntan och det högsta beloppet kommer att ha den minsta räntan, eftersom det är så det brukar vara.
  3. Ränteintervallet delas med antalet lån i punkt 1 så att vi får en proportionell minskning av ränta i takt med att lånebeloppet ökar.
  4. Lånekostnaden beräknas enligt formeln för annuitetslån eller rak amortering.
  5. Vi beräkning av effektiv ränta tar vi hänsyn till de uppläggningsavgifter och avikostnader som sig bör. Vårt sätt att räkna fungerar.
  6. Priserna för varje lån läggs in i vår databas och hamnar således i vårt prissök tillsammans med de andra lånen.
  7. Priserna som baseras på en uppskattad ränta märks upp så att det framgår att det är just en prisuppskattning.
  8. Om priset är missvisande så korrigerar vi det manuellt så att det överensstämmer med kreditgivarens exempel.

Granska resultaten...

Brixo

Brixo

Årsränta: 34.95%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: 400 kr
Avi: 30 kr.
Klicklån

Klicklån

Årsränta: 9.91 - 21.6%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: 495 kr
Avi: Ingen kostnad

Kommentar: Priserna i amorteringsschemat är uppskattningar men baseras på de procentsatser som kreditbolaget redovisar. Du måste skicka in din ansökan för att få ett definitivt besked om ränta och kostnader för lånet.

Monetti

Monetti

Årsränta: 59%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: 350 kr
Avi: 15 kr.
Nanokredit

Nanokredit

Årsränta: 41%
Typ: Rak amortering
Uppläggning: Ingen kostnad
Avi: Ingen kostnad
Modus Finans

Modus Finans

Årsränta: 9.84 - 21.6%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: 595 kr
Avi: 19 kr.

Kommentar: Priserna i amorteringsschemat är uppskattningar men baseras på de procentsatser som kreditbolaget redovisar. Du måste skicka in din ansökan för att få ett definitivt besked om ränta och kostnader för lånet.

Nordic Lån

Nordic Lån

Årsränta: 7.92 - 21.6%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: 595 kr
Avi: 19 kr.

Kommentar: Priserna i amorteringsschemat är uppskattningar men baseras på de procentsatser som kreditbolaget redovisar. Du måste skicka in din ansökan för att få ett definitivt besked om ränta och kostnader för lånet.

Daypay

Daypay

Årsränta: 29.01%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: Ingen kostnad
Avi: Ingen kostnad
Frogtail

Frogtail

Årsränta: 26 - 27%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: 350 kr
Avi: 15 kr.

Kommentar: Priserna i amorteringsschemat är uppskattningar men baseras på de procentsatser som kreditbolaget redovisar. Du måste skicka in din ansökan för att få ett definitivt besked om ränta och kostnader för lånet.

GoodCash

GoodCash

Årsränta: 25.74%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: Ingen kostnad
Avi: Ingen kostnad
Cash Buddy

Cash Buddy

Årsränta: 29.17%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: Ingen kostnad
Avi: Ingen kostnad
Moank

Moank

Årsränta: 22.44%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: Ingen kostnad
Avi: Ingen kostnad
Cash2You

Cash2You

Årsränta: 29.17%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: Ingen kostnad
Avi: Ingen kostnad
Tryggkredit

Tryggkredit

Årsränta: 25%
Typ: Annuitetslån
Uppläggning: Ingen kostnad
Avi: Ingen kostnad

Vågar du lita på beräkningarna?

Kontrollera exempelvis Monetti här ovanför med de priser som redovisas på deras webbplats. Det är i stort sett samma resultat och de relativt små skillnaderna beror på hur vi avrundar i uträkningarna. Ex: Ett lån på 17000 kronor ska på ett år återbetalas med 23 127 kronor enligt Monetti. Vårt resultat är 23 115 kronor, dvs en skillnad på 12 kronor. Det får anses vara överkomligt och är helt och hållet ett avrundningsfel.

Jämför även med CashBuddy och Cash2You. Resultaten är på kronan överensstämmande.

Om du inte känner dig övertygad kan du testa vår räknare för annuitetslån och själv skriva in värden som företagen redovisar som representativa exempel. Det är den våra uträkningar baseras på.