Räkna ut effektiv ränta för smslån

Kalkylator för effektiv ränta – smslån med en återbetalningObservera att denna kalkylator är till för att visa problemet med beräkning av effektiv ränta för smslånet i dess ursprungliga form. Minska löptiden för att se hur den effektiva räntan ökar orimligt oproportionellt mot kostnaden.

Formeln för effektiv ränta för smslån

Effektiv ränta formel

i = årsräntan
n = antal perioder
Multipliceras med 100 för att få procent.

Räkneexempel:

3 000 kronor lån i 30 dagar til l en kostnad av 300 kronor + lånebelopp.

Effektiv ränta = (1+ränta_period)^antal_perioder_år-1

ränta_period = 0,10 (10%)
antal_perioder_år = 12,17 (30/365)
Effektiv ränta = (1+0,10)^12,17-1*100

Den effektiva räntan är därför 217,7%.

Förståelse kring den effektiva räntan

Precis som den nominella räntan är den effektiva räntan en årlig räntesats som beräknas utifrån det lånade beloppet. Den skiljer sig dock genom att den oftast anges som högre än den nominella räntan. Detta beror på att den effektiva räntan, förutom räntekostnaden, även tar hänsyn till diverse avgifter.

Effektiv ränta och smslån

Smslån, som ibland beskrivs ha ”chockerande höga effektiva räntor”, har orsakat mycket debatt. Uppståndelsen kring dessa lån beror delvis på att de faktiskt har höga räntor, men också på en allmän bristande förståelse för den bakomliggande matematiken. Effektiv ränta beräknas på en årsbasis, medan smslånet i dess ursprungliga form vanligtvis bara hade en löptid på 30 dagar med endast en avbetalning. Detta kan vara missvisande, ungefär som att hävda att ett hotellrum skulle kosta en halv miljon kronor per år baserat på ett pris av 1 500 kronor per natt.

Viktigt att påpeka: Smslån är numera mer lika vanliga privatlån och därför bör denna lånekalkylator vara mer intressant när du räknar på olika lånekostnader.

Reglering av effektiv ränta

Konsumentverket övervakar beräkningen av den effektiva räntan i samarbete med förordning SFS 2010:1855. Denna beräkning ska inkludera alla kostnader som är associerade med lånet.