Räknare & andra hjälpmedel

Här kommer du att hitta diverse programmerade räknare som hjälper dig att förstå hur lån fungerar.

Även andra verktyg som relaterar till ämnet på något sätt läggs upp här.

Lånekalkylator

Den här lånekalkylatorn låter dig skriva in årsränta, löptid och avgifter och beräknar sedan återbetalningen med en avbetalingsplan och redovisar även effektiv räntan och kostnader.

Lånekalkyatorn stödjer annuitet (som är vanligast sättet att amortera lån utan säkerhet) ch rak amortering.

Effektiv ränta för sms-lån

En räknare som ger förståelse för hur det kan komma sig att kortsiktiga lån har så hög effektiv ränta och att skilja begrepp som effektiv ränta och kapitalkostnad för korta löptider.

Räknare för kontokrediter

Kontokrediter är oftast betydligt knepigare att få ett grepp om rent kostnadsmässigt, men här hittar du iallafall en kalkylator som försöker efterlikna långivarnas kontokreditsprodukter.

Beräkna penningvärdet år X och Y

Hur mycket var 10.000 kronor värt år 1850?

Hur mycket vore pengarna du har på banken idag värda på 70-talet?

Här kan du jämföra penningvärdet och får även även information om begreppen inflation och deflation.