Smslån Online | Lån alla dagar. Även kvällar & helger.

Ranking

Vår ranking baseras på vårt helhetsbetyg och är ämnat att ge en ungefärlig bild av vilken kvalitet företagen håller när man tar både låneprodukt och företag i beaktande. Rankingen ska enbart ses som ett komplement och hjälpmedel till sök- och sorteringsfunktionerna - det är ingen personlig rekommendation.

Företag med väldigt få avslutade lån eller företag som ej är beredda att betala listningskostnaden kan ligga som inaktiva. Ett företag kan även inaktiveras om det förekommer oegentligheter eller om vi misstänker att det kan förekomma oegentligheter på ett eller annat sätt.

Företagen som är inaktiva hittas här.

Så ska du tolka helhetsbetyget

Vår målsättning är att smslåneföretagen med högst helhetsbetyg alltid ska utgöras av väletablerade smslåneföretag där du som kund kan antas vara tryggare än små mer okända aktörer.

Exempel:

Antag att du söker efter bästa priset på 5000 kronor. Recensionssidan visar att helhetsbetyget bara är 2 av 5. Det är en hint om att företaget knappast är ett av de mer etablerade aktörerna. Kanske har de dåliga öppettider och kanske är deras beviljandegrad väldigt låg vilket knappast hjälper dig som är i behov av pengar så snabbt som möjligt. Det ger dig möjlighet att välja ett annat lån om du känner dig osäker.

Betyget är ett genomsnittsvärde av följande parametrar som ges betyget 1 till 5:

  • Beviljandegrad
  • Ordinarie priser
  • Etablering/finans/storlek
  • Gratiserbjudande
  • Utbud - existerande kund
  • Utbud - ny kund
  • Upplägg
  • Registrering
  • Öppettider
  • Webbplats

Bonusar

10% bonus ges till en långivare om priserna och upplägget är mycket bättre än det genomsnittliga smslånet.

En liten skillnad i poäng behöver inte betyda en stor skillnad mellan lånen i praktiken. Se helhetsbetyget som en vägledning.

Avstängningar och varningar

Vi listar inte företag som förbjudits att bedriva snabblånsverksamhet av Konsumentverket.

Till startsidan.