Ränta och effektiv ränta

Begreppen ränta, nominell ränta och effektiv ränta dyker upp med jämna mellanrum i samband med lån, men vad betyder egentligen dessa och hur används de? Det ska vi titta på nedan.

Nominell ränta

Den nominella räntan är det som kort och gott brukar uttryckas som ”ränta” och innebär den del i procent av skulden som ska betalas tillbaka varje år som lånet löper. Räntan brukar uttryckas klart och tydligt i låneannonserna som en siffra följt av ett procenttecken.

Exempel på nominell ränta

Om du exempelvis tar ett lån på 1 000 000 kronor och räntan är 3 %, så innebär det att räntekostnaden blir 30 000 kr per år enligt beräkningen 1000000×0,03. För att få reda på räntekostnaden per månad delar du 30 000 kr med 12 och får då summan 2 500 kr.

Förtydligande om nominell ränta och amortering

Ett lån amorteras dock under hela löptiden vilket innebär att räntekostnaden minskar med tiden. Det är således INTE så enkelt att multiplicera årsräntan med lånebeloppet för att få fram kapitalkostnaden. För att förstå detta djupare måste man också lära sig om amortering och olika sätt att amortera.

 • Lån utan säkerhet amorteras vanligen genom annuitet.
 • Ett annat sätt att amortera är rak amortering.

Följ länkarna för att lära dig mer om detta.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan kallas också för ”effektiv årsränta” och är framtagen för att lättare kunna jämföra den totala kostnaden för olika lån.

Vad innefattas i den effektiva räntan?

Den har precis som den nominella räntan en årlig räntesats som beräknas baserat på det lånade beloppet. Skillnaden är att den effektiva räntan anges som högre än den nominella räntan eftersom den förutom själva räntekostnaden dessutom innefattar vissa avgifter.

Reglering av effektiv ränta

Beräkningen av den effektiva räntan regleras av Konsumentverket samt i förordning SFS 2010:1855 och ska innefatta alla de kostnader som gäller för lånet.

Så beräknas den effektiva räntan

Beräkningen av effektiv ränta kan vara komplex eftersom det handlar om återbetalningar och utbetalningar som sker i omgångar.

Räkneexempel

Ett belopp på 10 000 kr sätts in på kontot den 1 januari. Räntan du får är 5 %, vilket innebär att du ska ha 10 500 kr på kontot den sista december om räntan betalas ut en gång per år. Om räntan istället betalas ut två gånger per år skulle du få en första utbetalning på 250 kr och en andra på 256,25 kr – med andra ord 10 526,25 kr totalt. Detta exemplifierar en ”ränta-på-ränta”-effekt som gör att den effektiva räntan blir högre än den nominella räntan.

Avgifter och effektiv ränta

Något som påverkar storleken på den effektiva räntan ytterligare är vissa avgifter som brukar tillkomma på ett lån. Det kan exempelvis handla om en uppläggningsavgift på 300 kr samt en aviavgift om 25 kr per månad som gör att procentsatsen ökar.

En varning

Skulle ett lån på 1 000 kr vara helt räntefritt men ha en aviavgift om 25 kr per månad blir den effektiva räntan ändå 30 %. Med andra ord blir det samma kostnad att ta ett lån på 1 000 kr under en månad med en ränta på 30 %


Mer om effektiv ränta

Reglerna för hur den effektiva räntan ska räknas ut står i Europaparlamentets direktiv, vilket också återges i Konsumentverkets regelverk. Alla förekommande lån på marknaden ska visa den effektiva räntan, även så kallade kortfristiga varianter som SMS-lån med flera. Dessa så kallade snabblån har en kortare återbetalningstid än ett år; vanligt är att beloppet ska betalas tillbaka inom en eller ett par månader. Av den anledningen blir den effektiva räntan för den typen av lån flera hundra procent – ofta ännu mer.

Formeln för beräkning av den effektiva räntan ser ut enligt följande:

Principen bakom formeln är att nuvärdet av det lånade beloppet ska vara lika med nuvärdet av alla de belopp som låntagaren ska betala. Tecknen i formeln betyder som följer:

 • X betecknar den effektiva räntan
 • m är talet som motsvarar platsen för det sista kreditnyttjandet
 • k är talet som motsvarar en plats för kreditnyttjandet
 • Ck är storleken på kreditutnyttjandet enligt k
 • tk uttrycker tiden (år och del av år) mellan första kreditutnyttjandets datum och datumet för varje kreditutnyttjande
 • n representerar det tal som motsvarar platsen för den sista återbetalningen eller avgiftsbetalningen
 • j motsvarar ett tal för återbetalning eller avgiftsbetalning
 • Dj betecknar storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning
 • Sj är tiden (år och del av år) mellan första kreditutnyttjandets datum och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning

Visst var det lätt? Nä, kanske inte riktigt. Att förstå principen betyder inte att du behöver memorera hela formeln. Det viktigaste är att du förstår begreppen ränta och amortering och hur både räntan och löptiden kommer att påverka kapitalkostnaden.


Gällande räntenivåer för smslån

SMS-lån har i dag en ränta som varierar mellan 4,9% och 39,9%. Tidigare kunde dessa snabblån ha astronomiska räntor, men efter införandet av konsumentkreditlagen begränsades räntesatserna. Lagen har satt ett tak på 40 procentenheter över referensräntan. Det är dock viktigt att notera att det inte finns något tak för den effektiva räntan, som ibland kan vara över 1 000% för SMS-lån.

Ränte- och kostnadsbegränsningar enligt lag

Uppdateringen av konsumentkreditlagen i september 2018 införde flera restriktioner:

 • Årsräntan får inte överstiga 40 procentenheter över referensräntan, som i skrivande stund (maj 2021) är 0%. Det innebär att det maximala räntetaket är 40%.
 • Lån med en effektiv ränta som överstiger 30 procentenheter över referensräntan klassificeras som högkostnadskrediter och måste varnas för på långivarens webbplats och i marknadsföring.
 • För högkostnadskrediter får totalkostnaden inte överskrida det ursprungliga lånebeloppet.

Historisk förvirring kring effektiv ränta på smslån

Effektiv ränta kan vara missvisande, särskilt för SMS-lån som ofta har höga avgifter och korta återbetalningstider. Det är det historiska smslånet som har ryktet om sig att ha så väldigt höga effektiva räntor, något som hade mer med formeln för hur effektiv ränta beräknades att göra snarare än att kostnaden reflekterade uppfattningen. I korthet: formeln för effektiv ränta baseras på år, de flesta smslån hade en löptid på 1 månad. Man kan säga att det blev lite som att jämföra med att man bokade en hotellnatt för 1500 kronor men angav priset 547 500 eftersom det kostar så mycket om man bor där i ett år.

Så kan du beräkna räntan för ett smslån av ”gamla” skolan

När man tänker på ränta är det många som kopplar det till enklare multiplikationsberäkningar man gjorde i skolan. När det kommer till att räkna ut effektiv ränta på smslån är det lite mer komplicerat. Så här räknade man ut den effektiva räntan på de gamla smslånen där man endast gjorde en avbetalning med en månads löptid:

i = årsräntan
n = antal återbetalningstillfällen per år

Svaret multipliceras sedan med 100 för att omvandla det till procent.

När du använder formeln räknar du först ut räntan och avgifterna under låneperioden och sedan hur många av dessa perioder som går på ett år:

Exempel: Låna 3000 till en kostnad av 300 kronor på 30 dagar.

Årsränta: 300 / 3 000 = 10 % (månadsränta). 10 % x 12 = 120 % (årsränta)
Antal återbetalningstillfällen per år: en gång per månad ger 12 tillfällen per år
Effektiv ränta: (1 + 1,2/12)^12 – 1 = 2,13. Den effektiva räntan blir alltså 213 %.