Ränta och effektiv ränta

Ränta, nominell ränta och effektiv ränta är centrala begrepp vid lån. Här förklarar vi grunderna och med vår lånekalkylator kan du se hur avgifter påverkar kostnaden.

Lånekalkylator för annuitetslån

Den här lånekalkylatorn använder den vanligaste formen av amortering, annuitet, vilket innebär att månadsbetalningarna är lika stora. Till skillnad mot för många andra kalkylatorer räknar den även ut den effektiva räntan. [Se även räknaren för kortsiktiga smslån]

Nominell ränta

Den nominella räntan, ofta enkelt kallad ”ränta”, är den årliga procentuella kostnaden av ett lån. Denna ränta anges oftast tydligt i låneannonser.

Effektiv ränta

Effektiv ränta ger en helhetsbild av ett låns totala kostnader, inkluderande både den nominella räntan och alla tillkommande avgifter. Den uttrycks årligen, vilket möjliggör jämförelse av olika lån. Speciellt för korta lån som smslån kan den effektiva räntan vara mycket hög, trots att den faktiska kostnaden över den korta löptiden kan vara relativt låg. Det är därför viktigt att jämföra den effektiva räntan mellan olika lånemöjligheter. Nuförtiden liknar smslån mer vanliga årslån, eller kontokrediter men det kan ändå vara intressant att veta hur man räknar ut effektiv ränta för korta smslån med endast en återbetalning för att få en uppfattning om hur det fungerar och vad som gör att det blir tokigt med uträkningen..

Alla lån, inklusive snabblån som SMS-lån, måste ange sin effektiva ränta.

Mer om effektiv ränta

Europaparlamentets direktiv och Konsumentverkets regelverk specificerar hur den effektiva räntan ska beräknas.


Gällande räntenivåer och kostnader för smslån

SMS-lån har i dag en ränta som varierar mellan 4,9% och 39,9%. Tidigare kunde dessa snabblån ha väldigt höga räntor, men efter införandet av konsumentkreditlagen begränsades räntesatserna. Lagen har satt ett tak på 40 procentenheter över referensräntan. Det är dock viktigt att notera att det inte finns något tak för den effektiva räntan, som ibland kan vara över 1 000% för SMS-lån.

Ränte- och kostnadsbegränsningar enligt lag

Uppdateringen av konsumentkreditlagen i september 2018 införde flera restriktioner:

  • Årsräntan får inte överstiga 40 procentenheter över referensräntan, som i skrivande stund (maj 2021) är 0%. Det innebär att det maximala räntetaket är 40%.
  • Lån med en effektiv ränta som överstiger 30 procentenheter över referensräntan klassificeras som högkostnadskrediter och måste varnas för på långivarens webbplats och i marknadsföring.
  • För högkostnadskrediter får totalkostnaden inte överskrida det ursprungliga lånebeloppet.