SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Regler och villkor för smslån

Reglerna som gäller för smslån ställer krav både på dig som låntagare och på företaget som ställer upp som långivare.

Krav på långivaren

Hårdare krav sedan 1:a september 2018

Sedan 1:a september 2018 - efter några års utredning - gäller nya och striktare regler för snabblån. Syftet är är att skydda dig som låntagare. Det gäller både skydd från oseriösa aktörer och från – du själv! Du och ditt dåliga omdöme (Inget personligt).

Med den nya lagen får en högkostnadskredit inte ha en årsränta som överstiger 40% plus referensräntan. Om referensräntan är 0,5 % (som den är i skrivande stund) så innebär det att ett smslån inte får ha en ränta som är högre än 39,5 %.

Den totala kostnaden inklusive avgifter och påminnelser får inte överstiga 100% av lånebeloppet.

Förlängningar som tidigare varit ett stort problem begränsas minimalt så att bara en förlängning är tillåten.

Varningstriangel

Krav på varningstriangel sedan 1:a juli 2018.

Efter 1:a juli 2019 krävs att högkostnadskrediter ska markeras med en varningstriangel. Där ska framgå att lånet är en högkostnadskredit och en tydlig text om att försummelse att betala kan leda till negativa konsekvenser i form av en betalningsanmärkning samt information om hur man kontaktar

Övriga krav på långivaren

Total kostnad måste framgå

Nu kommer vi till kraven som ställs på långivaren. Det kan vara svårt att på förhand räkna ut vad olika lån faktiskt kommer att kosta. Det finns så många rörliga delar. Räntan förstås, men även olika typer av fasta och rörliga avgifter. Att lånen har så olika löptid försvårar också jämförelsen. Till exempel kan det mycket väl hända att ett lån med lägre ränta blir dyrare än ett lån med högra ränta men lägre uppläggningsavgift, om det gäller ett kortfristigt lån. Och snabblån är ofta kortfristiga. Därför har man bestämt att alla ”låneprodukter” måste ha en tydligt angiven totalkostnad.

Effektiva räntan måste framgå

Olika lån har olika räntesats, men de har också olika avgifter, och de har olika löptid. Alla de här detaljerna påverkas kostnaden för lånet, som vi beskrev här ovanför. Effektiv ränta innebär att man räknar om alla kostnader till en årsränta. Förutom totalkostnaden har man också bestämt att alla ”lånprodukter” måste ha en tydligt angiven effektiv ränta, för att de lättare ska gå att jämföra. Effektiv ränta är klurigt, men du kan läsa mer om det här.

Seriös kreditprövning ett krav

Lagen ställer krav på företaget som utfärdar lånet och kräver att de gör en seriös prövning av låntagarens kredit innan lånet beviljas, en kreditprövning eller kreditkontroll. Om det visar sig att ett låneföretag slarvar med kreditprövningarna kan det straffas med vite eller avstängning. Så ta inte illa upp av kreditprövningen, det är inget personligt.

Två veckors ångerrätt gäller även lån

När du handlar på nätet har du två veckors ångerrätt, och nu gäller det även när du ”handlar” lån. Ett lån kan ses som en produkt bland andra. Du betalar för den och nu kan du alltså även ångra att du köpte den. Noter dock att du inte får tillbaka de kostnader du har haft för lånet så långt, som till exempel upplupen ränta.

Tydlig dokumentation

När du tecknar ett snabblån måste långivaren ge dig en tydlig dokumentation av lånet. Det är alltså ett avtal där alla detaljer om lånet och lånets villkor framgår. Du får det oftast i form av ett mejl eller en PDF som du kan ladda ner eller skriva ut.

Villkor för återbetalning

I dokumentationen av ditt låneavtal ska det även framgå hur du gör för att betala tillbaka lånet, till exempel en viss amortering per månad, eller ett fast belopp per månad som delas mellan en allt större amorteringsdel och en allt mindre räntedel (annuitet). Det ska även framgå hur du gör för att göra en extra avbetalning eller till och med betala av hela lånet i ett svep.

Påminnelser, inkasso, Kronofogden

Av ditt låneavtal ska framgå vad som gäller om du slarvar med avbetalningarna. Långivaren har rätt att skicka påminnelser och påföra vissa påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. De kan skicka uteblivna betalningar vidare till inkasso. Efter upprepade försummelser från låntagarens sida kan avtalet ge långivaren rätten att besluta om förtidig uppsägning av avtalet, vilket innebär att de kräver in hela den resterande skulden på ett bräde. Långivaren kan även besluta sig för att anmäla din skuld till Kronofogden för att få hjälp med indrivningen.

Krav på låntagaren

Grundläggande villkor

Följande villkor gäller alltid för den som vill ta ett snabblån:

  • Du måste vara 18 år fyllda. Det förekommer även högre åldersgränser, till exempel om du vill låna större belopp. Lägre åldersgränser förekommer däremot inte.
  • Du måste ha ett svenskt bankkonto och som minst vara folkbokförd i Sverige. Ibland, men inte alltid krävs svenskt medborgarskap.

Övriga regler och riktlinjer för låntagare

Viss inkomst är en fördel

De flesta långivare kräver att du har någon form av inkomst för att bevilja ett snabblån, men inkomsten behöver inte vara särskilt hög alls, och det kan ibland räcka med att du tar emot A-kassa, studielån eller sjukpenning. Dock innebär sådana extremfall att du heller inte kan låna mer än ett fåtal tusenlappar. När långivaren gör sin bedömning går de i första hand på din senast deklarerade inkomst, en uppgift som ingår i den obligatoriska kreditupplysningen (mer om den längre ner). Det innebär alltså i praktiken att du kanske inte behöver ha någon inkomst just när du tecknar lånet. Har du däremot en inkomst idag men inte hade någon i din senaste deklaration, då kan det ändå finnas möjligheter att få lånet beviljat, genom att du påvisar dina inkomster för långivaren på det sätt de kräver.

Inga betalningsanmärkningar – helst

Det normala är att långivaren säger nej till låntagare med betalningsanmärkningar. Det är ett helt naturligt affärsmässigt ställningstagande, men det är också en del i det skydd som seriösa lånevillkor ger till låntagarna om kollektiv. Generellt sett är det antagligen ingen jättebra idé att ta nya lån om man redan har svårt att betala sina gamla. Man kan även motivera lån med betalningsanmärkningars existensberättigande med att en betalningsanmärkning kan uppkomma p.g.a slarv och inte dålig ekonomi.

Det finns alltså långivare som är beredda att ingå avtal trots en förhöjd risk. Men då får du också räkna med att långivaren garderar sig mot den ökade risken genom att matcha den med ett höjt pris på lånet. Återigen ett naturligt affärsmässigt förhållningssätt. Bedömningen som görs kan påverkas av hur gamla betalningsanmärkningarna är, och om du har skulder hos Kronofogden blir det nej på ett nytt lån.

SmslånOnline.se
SmslånOnline.se Logo
Scroll to top