Så amorteras lån

Det som utgjort den största skillnaden mellan sms-lån och privatlån förutom räntan är sättet att amortera de olika låneprodukterna och hur nya snabblånelagar tvingat de gamla sms-lånen till förändring. Den här artikeln amortering, något som är bra att få grepp om ifall du vill först olika låns olika kostnadsutveckling.

Olika sätt att amortera

Sms-lånet som det såg ut innan lagändringarna i september 2018 var inget som var kända för att lägga någon större vikt vid avbetalningsplaner.  Lånet var mycket kortsiktigt och betalades av i en omgång. Om detta inte gjordes så erbjöds kunden en s.k. förlängning. Denna förlängning var ren ränta och det var denna som gav låneföretagen en rejäl intäkt p.g.a. att lånen hade en så pass hög ränta. I normalfallet innehåller ett lån en avbetalningsplan där avbetalningen (amortering) kan använda sig av annuitet eller rak amortering där själva lånebeloppet minskar hela tiden och därmed även räntekostnaden som ska betalas in varje månad.

Annuitet

Ett annuitetslån är:

  • Ett lån där återbetalningen sker genom att konstant månadsbelopp betalas in under hela löptiden tills full återbetalning har skett.
  • Varje faktura utgörs av en del ränta och en del amortering.
  • Andelen av månadsbetalningen som utgör räntekostnad är högst i början och minskar med tiden.
  • Andelen av månadsbetalningen som utgörs av amortering ökar med tiden.

Ränta och avbetalning över tid

Den här bilden illustrerar hur mycket av månadsbetalningen  som räntekostnaden respektive amorteringen utgör i takt med att annuitetslånet löper.

Annuitetslån ränta över tid

Varför välja ett annuitetslån?

Med ett annuitetslån begränsar du storleken på månadsbetalningarna som måste betalas in de första månaderna, dvs under den period då den ekonomiska situationen ofta är som mest ansträngd.

En vanlig situation är att låntagaren tagit ett större privatlån för att ha råd med kontantinsatsen för att köpa sin första bostad. Om låntagaren har lägre inkomst under denna tid än vad vederbörande kommer att ha ett par år in i framtiden är det bättre att jämna ut amorteringen istället för att återbetala mer i början.

Annuitetslånet har även vissa nackdelar. Om du för närvarande har god betalningsförmåga och förväntar dig en försämring i framtiden är det generellt sätt bäst att amortera av så snabbt som möjligt under den första tiden och därmed minska månadskostnaden för lånet. Då lämpar sig ett lån med rak amortering bättre.

Totalkostnaden för annuitetslån blir också något högre på grund av den låga amorteringstakten i början av återbetalningsperioden. För annuitetslån är det vanligt med bibehållen annuitet om räntan förändras. Det betyder att om räntan blir högre behåller du samma fasta månadsbetalning. I praktiken betyder det att du amorterar av mindre varje månad, vilket gör att du kan få dras med lånet något längre. Men å andra sidan så kan du för mindre belopp alltid välja att betala tillbaka hela beloppet snabbare utan kostnad. Det är bara att ringa kundtjänst eller skicka ett mail så skickar de ut en ny faktura.

Du kan använda vår lånekalkylator för att få bättre förståelse för annuitetslån.


Rak amortering

Med rak amortering delar du upp amorteringen på lika stora belopp under hela löptiden. Det innebär att månadsbetalningen minskar varje månad eftersom räntekostnaden för kvarstående del av lånet hela tiden minskar. Den totala räntekostnaden blir något lägre med rak amortering än med annuitet eftersom amorteringen kommer igång omedelbart.

Med rak amortering är amorteringsbeloppet konstant vid varje betalningstillfälle. Utöver detta betalar du ränta på skulden. Skulden minskar för varje amortering som görs på lånet, vilket förändrar räntekostnaden. Ju mindre skuld, desto mindre ränta. Alltså skiljer sig det exakta beloppet som ska betalas vid varje betalningstillfälle på grund av att räntekostnaden sjunker successivt under lånets löptid. Vanligtvis sker återbetalningen månadsvis och då blir alltså månadskostnaden för ett lån med rak amortering lägre och lägre för varje månad som går. Det förutsätter att skulden minskar enligt amorteringsplanen och att räntan för lånet är oförändrad. För ett lån med rak amortering gäller principen att månadskostnaden är högst i början av lånets löptid och lägst i slutet på löptiden.

För vem passar lån med rak amortering?

Fördelen med att använda sig av rak amortering är att skulden minskar snabbare än vid så kallade annuitetslån. När skulden minskar snabbare blir också den totala räntekostnaden lägre för lånet.

Nackdelen med rak amortering är att månadskostnaden för lånet blir dyrast i början. Ibland är den ekonomiska situationen som mest pressad just när man tagit ett större lån. För att inte låna mer än man behöver kan det hända att man använt upp sina sparade reserver. Uppstår oväntade utgifter den första tiden svider det extra att ha lån med hög månadskostnad. Annuitetslån bibehåller samma månadskostnad över hela lånetiden, men eftersom man i så fall betalar en större andel av räntan på lånet under i början av löptiden amorteras ett sådant lån inte av lika snabbt som ett lån med rak amortering.

Rak amortering är ett bra val för den som klarar av det. Grundregeln för lån är att man tjänar på att amortera av dem så snabbt som möjligt. En inte helt ovanligt situation är att man känner sig osäker på framtiden och hur räntan på lånet eller den egna inkomsten kommer förändras. Då är det skönt att använt sig av rak amortering som minskat skulden i en jämn takt. Dessutom är det trevligt när månadskostnaden för ett lån blir billigare och billigare för varje månad som går.

Räkna själv

Du kan använda vår lånekalkylator för bättre förståelse för annuitetslån och lån med rak amortering.

Lånekalkylator för annuitet och rak amortering