Kapitalkostnad

När det gäller att förstå kostnader för olika lån gäller det att ta hänsyn till mer än bara effektiv ränta. Minst lika viktigt är att aldrig låna längre än du behöver och att inte teckna ett lån bara för att det har en låg månadsbetalning. Här lär du dig varför.

Timglas med pengar

Ett exempel ur verkligheten

”Anna sänkte sin månadskostnad med 6543kr”

Du har säkert sett liknande reklambudskap från flera olika företag inom lånebranschen. De lyfter fram exempel på kunder som tack vare lån via dem lyckats sänka sin månadskostnad med flera tusen kronor. Ibland är dessa exempel så iögonfallande att man kan undra om de är riktiga. Men de är det säkert. Problemet är att marknadsföringen bara visar upp en sida av myntet.

Både låneförmedlare och kreditföretag lyfter ofta upp i sin marknadsföring att man kan ”sänka sin månadskostnad”. Detta genom att jämföra kreditgivare och samla många smålån i ett betydligt större lån. Självklart kan man sänka sin månadskostnad genom att jämföra räntor och kostnader. Men det är inte alltid månadskostnaden man primärt bör jämföra – även om det lyfts fram så i reklamen.

Anna (påhittat namn), som i reklamen sänkte sin månadskostnad med 6543kr kan vara ett lysande exempel. Hon hade tidigare en månadskostnad på ca 10.000 kr och hade, efter att hon jämfört flera kreditgivare, en månadskostnad på ca 3.500 kr. Visst är det fantastiskt? Eller döljer sig något mer bakom detta?

Exempel:

Anna har ett privatlån på 120.000 kr med en nominell ränta på 10% och en amorteringstid på 12 månader. Därmed får hon betala ca 10.550 kr i månaden. Det skulle medföra att hon betalat av hela lånet på ett år och att den totala räntekostnaden landar på ca 6.600 kr. Om man lägger på en uppläggningsavgift och lite aviavgifter kan kostnaden uppgå till kanske någonstans runt 7000 till 7500  kronor.

Men Anna vill som alla andra få ”ett bättre låneerbjudande” och jämför flera olika långivare. En av dessa erbjuder lägre nominell ränta, ingen uppläggningsavgift, inte några aviavgifter och lägre effektiv ränta. Dessutom kan hon amortera över längre tid. En perfekt kombination som gör att månadskostnaden blir betydligt lägre.

Hon lånar nu fortfarande 120.000 kr men till en ränta på 8%. Genom att välja amortering på 3 år blir månadskostnaden bara ca 3800kr. Hon är säkert nöjd med sin sänkta ränta och sin sänkta månadskostnad. Men de som är mest nöjda är banken.  På tre år kommer hon att ha betalat cirka 135 000 kr. Total räntekostnad på cirka 15.000 kr. Att Anna tack vare detta ”smarta” ekonomiska drag betalar räntekostnader motsvarande en veckas semesterresa i Thailand tänker hon inte på. Men banken njuter förstås.

Genom att välja längre amorteringstid kommer självklart att månadskostnaden gå ner. Det är enkel matematik. Det absolut bästa sättet att få ner den totala kostnaden för ett lån är därmed även att ha så kort amorteringstid som möjligt men med (någorlunda) bibehållen låg årsränta. De flesta lånet läggs upp med annuitet vilket innebär att den högsta räntekostnaden hamnar i början av låneperioden.

En uppställning över 12 månader för de båda uppläggen ser ut så här:

Jämförelse: Löptider och lånekostnader

Vad kan vi utläsa av bilden ovan?

Jo, att lånet med den längre löptiden redan första året har en 25% högre kapitalkostnad trots den lägre räntan. Det gäller alltså att du förstår hur lån fungerar för att göra det bästa valet.

Vidare:

  • Efter 8 månader går det ”bättre” lånet (B) om det ursprungliga lånet (A) i ren räntekostnad.
  • Efter 1 år har du inte ens amorterat en tredjedel av lån (B) trots att en tredjedel av löptiden har gått.
  • Om du amorterar i 3 år så blir kostnaden för lån (B) 2,32 gånger kostnaden för lån (A).

Anna kan vara stolt att hon har så låg månadskostnad. Men det är ett högt pris hon betalar – ett pris som hon knappast är medveten om. En lägre månadsbetalning är inte samma sak som en lägre kostnad vilket vi även skrivit om i en tidigare bloggpost.

Tips! Använd vår kalkylator för annuitetslån för att räkna på lånen ovan eller andra upplägg.

Hur många anger kapitalkostnad?

I förslaget för den nya ”snabblånelagen” framgår att utredarna vill se tydligare information kring så kallade högkostnadskrediter. Det ska vara en information som är lätt att uppfatta. En information som ska få låntagare att till viss del undvika dessa lån. Uppenbarligen anser man att tydligare information skulle minska antalet lån.

Samma tanke fanns när man för några år sedan lagstadgade att effektiv ränta måste anges om lånebeloppet är över en viss gräns. Orsaken till att regeln infördes var att det skulle bli lättare för konsumenterna att jämföra lån och förstå hur mycket de egentligen kostar.

Så kort sagt är information ett sätt att begränsa utlåningen. Men än så finns ingen lag på att lånets kapitalkostnad ska anges. Det är märkligt. De som köper en vara, en tjänst eller tecknar ett lån borde ju vara intresserad av vad detta kostar.

Privatlån & låneförmedlare anger sällan kapitalkostnaden

Företag som erbjuder sms-lån får ibland kritik utifrån höga räntor m.m. Men ser man på tydlighet mot kunden gällande lånets kapitalkostnad så vinner dessa företag stort mot de som erbjuder privatlån.  Jag har tittat på 5 låneförmedlare, 5 aktörer inom privatlån och 5 företag inom sms-lån för att se vilka som faktiskt presenterar kapitalkostnaden tydligt för låntagaren. Detta alltså redan i ansökningsprocessen.

Av de tio inom privatlån (låneförmedlarna och privatlånen) var det två som visade detta. Lendo kan nämnas då de visar detta föredömligt. De har på sin förstasida ett räkneexempel där de skriver ut hur stor kapitalkostnad lånet skulle ha. Detta ändras beroende på hur besökaren väljer att korrigera lånebelopp och amorteringstid.  Visserligen sker beräkningen utifrån en exempelränta men eftersom privatlån främst har individuell räntesats blir detta den lösning som ger bäst information till besökaren. Exempelvis framgår det att ett lån på 120.000 kr, med uppläggningstid på 3 år och effektiv ränta på 7,76%, har en totalkostnad på 14.379kr

Men Lendo är snarare ett undantag än en regel. Hos dessa tio företag fanns tre alternativ.

  • Inte alls – Kreditföretaget anger inte alls förväntad kapitalkostnad på lånet. Detta får man eventuellt se när en låneansökan har skickats in.
  • Ett enda exempel – I samband med att lånesumma och amorteringstid anges finns ett räkneexempel. Detta är statiskt och visar därmed enbart kapitalkostnad utifrån exemplets summa, ränta och amorteringstid. Detta var det vanligaste alternativet (5 av 10 st)
  • Anger kapitalkostnad – Två av dessa tio företag angav förväntad kapitalkostnad utifrån belopp och amorteringstid. Visserligen med en exempelränta men det visar ändå för låntagare att lån med lång amorteringstid ger hög totalkostnad.

Till företagens försvar ska sägas att månadskostnaden absolut är relevant när man tecknar ett lån. Man bör knappast teckna ett lån som skapar en högre månadskostnad än vad man klarar av. Men allt för många lockas till längre amorteringstider för att därigenom få lägre månadskostnad. Detta utan att man inser att den totala kostnaden kan bli flera tusen mer.

Varför anger de inte kapitalkostnad?

Orsaken att låneföretagen hellre lyfter fram ”ränta på enbart 5%” eller ”välj din månadskostnad” än att visa på lånets totala kostnad är uppenbar. Det är samma orsak till att sms-låneföretagen helst skulle slippa visa upp den effektiva räntan. Det ser avskräckande ut för kunden. Det ser helt enkelt inte lockande ut med ”Betala 15.000 kr i avgifter och ränta för att låna 120.000kr”

Sms-låneföretagen bättre på att ange kapitalkostnaden

[Edit: Sedan denna artikel skrevs har angivna kostnader i kronor ändrats och produkterna har även blivit krongligare i och med att de omvandlats till kontokrediter.]

Ferratum – När en person väljer att låna 2500kr är den första meningen som presenteras ”30 dagars återbetalning med en total lånekostnad på 625kr”. Svårare än så var det inte.

RisicumNär man anger att lånet ska vara på 5000kr över 61 dagar framgår det tydligt att totalt belopp att betala är 6903kr. (Kostnaden är alltså 1903kr)

Meddelandelån – Anger att den totala summan som ska återbetalas för ett lån på 5000kr under 2 månader är 5900kr. (Kostnad 900kr)

Strandia Finans – Anger månadskostnad men inte lånets totala kostnad. Detta kan eventuellt anges senare i låneprocessen men för att gå vidare måste personnummer anges.

Vem är alltså bäst på att ange kapitalkostnaden?

Nu är detta inte en jämförelse av alla låneförmedlare och företag som erbjuder privatlån/sms-lån men den bör kunna ses som ett snitt över branscherna.

  • Två av fem låneförmedlare anger kapitalkostnad (40%)
  • Ingen av de som erbjuder större privatlån anger kapitalkostnad (0%)
  • Fyra av fem inom sms-lån anger kapitalkostnad (80%)

Orsaken att företag som erbjuder sms-lån tydligare anger kapitalkostnad är troligtvis att de tjänar på det. Det ser ju bättre ut att erbjuda ett lån som kostar 500 kr än ett lån som har 367% i effektiv ränta.

Mer rättvis jämförelse

Det finns flera sätt att presentera och jämföra lån. De kan exempelvis jämföras utifrån nominell ränta, effektiv ränta eller månadskostnad för lånet. Många kreditföretag vill lyfta fram att deras kunder bör fokusera på detta. Det med viss rätt. Men det är inte främst den effektiva räntan som avgör lånekostnaden – utan amorteringstiden och ev. avgifter som kommer att påverka priset mycket i början.

Men ett lån som har en totalkostnad (kapitalkostnad) på 500kr är alltid dyrare än ett lån som har totalkostnad på 600kr. Detta oavsett om det heter sms-lån, privatlån eller något annat.

Publicerad: 24 februari 2017Uppdaterad: 22 december 2022