Frågor och svar om sms-lån och konsumentkrediter

Funderar

Varför har sms-lån så höga räntor?

Den höga räntan beror främst på att de lånebelopp som förknippas med sms-lån ofta är relativt små till skillnad motexempelvis privatlån som tas för att finansiera kontantinsatsen till ett bolån. För att kunna erbjuda småbelopp till utlåning krävs en intäktspotential för att det ska vara en affär värd att göra för långivaren.

Enkel jämförelse

1. Om du lånar 150.000 kronor till konstantinsatsen för bolånet med en årsränta på 5.9 % och löptiden är 10 år ger det en en ränteintäkt för långivaren på 737,50 kronor första månaden om lånet använder annuitet.

2. Om du lånar 5000 kronor (som är det vanligaste lånebeloppet bland sms-lån) och tillämpar samma ränta med löptiden ett år så ger det en ränteintäkt på 24,58 kronor första månaden. Ingen skulle erbjuda tjänsten med denna brist på förtjänstmöjligheter.

3. Om du istället ökar räntan på sms-lånet till den högsta tillåtna räntan (maxränta 40% + referensränta -0.5, alltså 39,5 %) med ett års löptid så ger det en ränteintäkt på 164.58 kronor första månaden. Då ser läget genast annorlunda ut.

Det krävs alltså en högre ränta för lägre lånebelopp för att företaget ska se något värde i att erbjuda tjänsten överhuvudtaget. Inga höga räntor – inga smålån.

Ett akutlån på 1000 kronor som tillämpar max tillåten ränta men inte har några andra uppläggningsavgifter  kan betalas ut direkt har en räntekostnad på 33 kronor för en månad. När man talar om de summorna blir det enklare att förstå att sms-lån och småbelopp faktiskt fyller en funktion och inte bara är ”dyra”.

Hur fungerar ett sms-lån?

Dagens sms-lån består av en rad olika låneprodukter som amorteras på olika sätt. Sms-lån fungerar på olika sätt beroende på om det är en kontokredit eller om det är ett lån som läggs upp med en i förväg fastställd avbetalningsplan.

Exempel:

Ett sms-lån som är upplagt på 30 dagar redovisar tydligt kapitalkostnaden för just denna period, 30 dagar. Ett årslån redovisar tydligt kapitalkostnaden för ett år. Du kan inte jämföra årslånets månadsbetalning med 30-dagarslånets kostnad utan att veta vad den faktiska räntekostnaden utgör av årslånets månadsbetalning.

Kontokrediterna är den svåraste låneformen att förstå sig på rent kostnadsmässigt. Oftast marknadsför dessa som ”flexibla” och anger ett minsta lånebelopp att betala och pratar mindre om löptider. Kontokrediterna brukar vara dyrast eftersom löptiderna oftast blir långa med de föreslagna uppläggen samtidigt som man ofta  lockar med en låg månadsbetalning. Det representativa exempel ger ofta en ganska klen hjälp som förklaring till den kredit du i slutändan väljer.

Testa själv:

 

Publicerad: 2 november 2020Uppdaterad: 2 november 2020
SmslånOnline.se Logo
Next Lead Sweden AB Logo
Org/Moms nr. 556497-6735 / SE556497673501
Adress Manhemsgatan 3, 93134, Skellefteå
Epost info@nextleadswedenab.se