Omförhandling av lån – så gör du!

Ibland kan ett förlorat jobb eller en stor oväntad utgift plötsligt göra det svårt att få vardagen att gå ihop. När fordringsägare börjar ringa och du är i en situation där du inte kan göra betalningar på skulder eller räkningar du är skyldig är det viktigt att vidta åtgärder direkt. Lyckligtvis finns det lösningar som kan hjälpa dig att komma på rätt spår.

Så förhandlar du med fordringsägaren

Att förhandla med en fordringsägare kan verka skrämmande men det är långt ifrån omöjligt att en borgenär är öppen för att hitta en lösning som fungerar för er båda. Den här processen kan kräva en del pappersarbete och några telefonsamtal men om du skjuter upp det kan det bli än värre innan det blir bättre.

Att vidta åtgärder sparar både pengar och undviker onödig stress i det långa loppet.

Kvinna som förhandlar i telefonen

Kom igång

Det första steget du behöver göra innan du kontaktar din långivare är att organisera och få en bra överblick över dina papper och situation. Samla därför och gå igenom alla dina papper som hör till dina befintlig skuld:

  • Låneavtal
  • Betalningshistorik
  • Eventuella aviseringar om sena betalningar.

Att ha all information du behöver till hands hjälper dig att hålla fokus och gör dig väl förberedd på att samtala med långivaren.

Om du saknar några av dina dokument kan du vanligtvis få kopior från din långivare, antingen från ditt konto online eller från en representant för långivaren.

Ta reda på hur mycket du har råd att betala varje månad

Innan du ringer din borgenär måste du ta reda på hur mycket du kan betala varje månad för att återbetala din skuld. Titta på alla dina nödvändiga utgifter och räkningar. Och om det har skett en stor förändring i dina utgifter, ta med det i ekvationen också.

Titta på dina utgifter tillsammans med din nettoinkomst för att avgöra vad du faktiskt har råd att betala. När du har bestämt det, skriv ner det och spara denna information. Det är viktigt att vara realistisk om vad du har råd att betala varje månad för dina skulder. Även om du kanske vill gå med på att betala av en svår skuld så snabbt som möjligt kan du få mer problem om dina skuldbetalningar sker på bekostnad av dina andra nödvändigheter.

Flera skulder kan kräva olika åtgärder

Om du har flera skulder som du inte kan betala har du mer planering att göra.  Att ta reda på hur du planerar att hantera dina skulder kan vara komplicerat och kommer att bero mycket på din individuella situation. Det kan vara viktigt att omförhandla betalningsvillkoren för skulden med den största månatliga betalningen så att du kan frigöra pengar för andra utgifter. Eller så kan det vara viktigare att betala av en skuld som har gått till en inkassobyrå. Att se till att du kan täcka dina betalningar på ett billån eller bolån kan vara viktigast om det är vad som krävs för att undvika att förlora din bil eller ditt hem.
Att slutligen förstå hur dina val påverkar din kredithistorik kommer också att vara en faktor.

Prata med din borgenär

När du har alla dina papper och klurat ut vad du har råd att betala är du redo att prata med din borgenär. På telefon kan borgenärer säga till dig att du måste betala hela beloppet du är skyldig, men det behöver inte betyda att så verkligen är fallet. Förklara därför att du inte har råd med din vanliga betalning och beskriv kort varför du inte kan betala.

Att bara vara ärlig om din situation kan fungera till din fördel. När du har förklarat din situation, fråga representanten om det är möjligt att ändra villkoren för din återbetalning till det belopp du faktiskt har råd med. De kanske kan erbjuda dig en längre återbetalningstid, vilket kommer att minska din månatliga betalning till ett belopp som är mer hanterbart för dig.

Eventuellt kan de även erbjuda dig en lägre ränta. Beroende på omständigheterna kan din borgenär vara villig att acceptera mindre än det totala beloppet du är skyldig, men se till att du till fullo förstår konsekvenserna om de nöjer sig med ett lägre saldo. Det kan dyka upp på din kreditupplysning och det kan påverka din förmåga att ansöka om nya krediter i framtiden.

Om du har samlat på dig några förseningsavgifter från missade betalningar, fråga om det går att bortse ifrån, vissa borgenärer kan efterskänka avgifter om det betyder att du går med på att göra dina månatliga betalningar. Ta anteckningar under ditt samtal, inklusive datum och tid för samtalet och namnet på vem du pratade med, och se till att inte gå med på en lånebetalning som är högre än du har råd att betala.

När ni kommit överens, se till att få överenskommelsen skriftligt. Be ombudet att skicka ett brev eller mail som beskriver de nya villkoren för din betalning. När det kommer, granska dokumentet noggrant för att säkerställa att avtalet är korrekt och att inga villkor har lagts till eller utelämnats som du inte har godkänt.

Om allt stämmer kan du nu börja göra dina nya betalningar. Om det finns ett fel, se till att ringa tillbaka din borgenär för att diskutera ditt avtal igen och se till att du får en kopia av det nya avtalet innan du fortsätter med dina betalningar.

HallåKonsument.se – hjälp med skuldrådgivning

Det kan vara bäst att försöka förhandla med dina fordringsägare på egen hand först, men om du känner dig överväldigad, har många fordringsägare att betala tillbaka eller har svårt att göra framsteg på egen hand finns det andra alternativ. Vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun på Hallåkonsument.se för att få stöd.

Kontrollera din kredit efter några månader. När du kommer tillbaka på rätt spår med dina betalningar måste dina fordringsägare rapportera att din skuld betalas. Enligt ditt avtal. Det är en bra idé att kontrollera din kreditupplysning för att säkerställa att ditt konto har uppdaterats som återbetalat eller avvecklat.

Slutord

Att komma efter med dina betalningar kan vara överväldigande. Men att prata med fordringsägare så snart som möjligt för att hitta en betalningslösning som fungerar för dig kan hjälpa dig att komma tillbaka på vägen mot en starkare ekonomisk framtid.

Publicerad: 29 december 2021Uppdaterad: 29 december 2021