Hur prissätts lån?

I den här artikeln lär du dig om riskbaserad prissättning vilket utgör grunden för vad du betalar för att få låna pengar.

Riskbaserad låneprissättning

Inga företag ser någon mening med att skapa transaktioner som innebär en stor risk för en liten avkastning. Detta gäller även prissättningen av låneprodukter hos en långivare med hänsyn till avkastningen på riskjusterad basis och den förväntade förlusten för kapitalet. Därför bör långivaren följa riskbaserad låneprissättning med målet att bestämma minimiavkastningen på nya transaktioner i linje med den risk som tagits såväl som med långivarens avkastningsmål.

Riskbaserad prissättning kräver att varje långivare överväger en lägsta avkastning på nya transaktioner i linje med risken som tas i transaktionen och med långivarens avkastningsmål. När du får en offert från långivaren bör prissättningen vara gjord på ett sådant sätt det ger avkastning i linje med målet för avkastningen.

Man som går på lina

Konceptet med riskbaserad prissättning

Den riskbaserade prissättningen utgörs i huvudsak av den kostnad förknippad med det lån som ska beviljas till låntagaren plus en riskpremie för att täcka olika risker som banken tar vid beviljandet av lånet plus vinstmarginal.  Kostnaden som följer lånet som beviljas låntagaren inkluderar lånebeloppet, kostnaden för tjänsten och en eventuell kostnad som uppstår då du väljer ett sämre erbjudande före ett bättre lämpat.

Riskpremie

Riskpremien utgörs av låntagarens underlåtenhet att betala tillbaka lånet. Denna bestäms av risken för att låntagaren ska misslyckas med avbetalningen och kostnaden för detta. En vinstmarginal läggs på detta som även tar hänsyn till eventuella skatter.

Sms-lån: en  typisk högriskprodukt

Många som vill ansöka om ett sms-lån har dålig privatekonomi vilket gör att företagen måste kompensera för detta vid prissättningen. Typiskt stora sökningar för sms-lån är lån utan UC och lån med betalningsanmärkningar, något som redan där skvallrar om låntagarens privatekonomi.

Publicerad: 20 december 2021Uppdaterad: 20 december 2021